Шофьорът: Магнитният Монопол

1200 630 HD Bulgaria

Магнитният Монопол стои в гръдната кост. Той се намира в центъра Г в картата на тялото. И точно графиката на тялото е полето, в което се интегрират двете колелета (на Дизайна и на Личността, б.пр.) и само чрез нея можем да започнем процеса на анализ.

Само когато Личността и Дизайна са синтезирани заедно в контекста на графиката на тялото, можем да видим пълния диференциран дизайн.

Това е работата на Магнитния Монопол.

Важното относно Магнитния Монопол – този магнит, който само притегля, но никога не отблъсква – е че той има две функции. Първата е очевидна.

Той задържа обединени Личността и Дизайна и по този начин създава илюзията за единността, която сме самите ние.

Но едновременно с това има и втора отговорност и тя е буквално да ни свързва с линията на нашата геометрия. С други думи, привлечен е към специфична геометрична фрактална линия и ни придвижва по нея.

Монополът е нашият Шофьор.

Той е Шофьорът, а не Превозното средство. Превозното средство не е Шофьорът, още по-малко пък е Пасажерът. Шофьорът е този, който държи всичко заедно в това движение в пространството и цялата илюзия на живота е сглобена от магията на Магнитния Монопол.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „The Magnetic Monopole“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук: 

http://www.jovianarchive.com/Media_Library/Audios/4/The_Vehicle