Магнитният Монопол

1200 630 HD Bulgaria

Един от основните аспекти и една от най-необикновените мистерии в Хюман Дизайн е Магнитният Монопол. В рамките на Хюман Дизайн, неутриното и Магнитният Монопол ни позволяват надеждно да разглеждаме как функционира светът и ние самите.

В системата за дизайн на човека имаме една основна дуалистична концепция за вселената или – както я наричаме в хюман дизайн – „биверсум“ („biverse“, двоинствена вселена, за разлика от „universe”). Дуалността се състои от онова, което наричаме Относителност, разбиране за измеренията на света, установено от Айнщайн, и от друга страна – квантовата механика. Така имаме два много различни начина за наблюдение и опити за верифициране как функционира вселената. Но все още не съществува мост между тези две области.

За да може да се опише как е устроена вселената, е необходима обединяваща теория, която да интегрира тези два аспекта. Казусът датира още от самото начало на вселената и големия взрив. Знаем, че от единността се е породила основна бинарност във физиката на частиците – лептони и кваркове. Какво държи вселената цялостна е все още мистерия. Наричат търсенето на тази обединяваща сила „светия граал във физиката“.

Какво представлява обединяващата сила? Какво поддържа нещата заедно? От гледната точка на Хюман Дизайн, това е Магнитният Монопол. Той поддържа илюзията на нашия живот  цялостна и създава конструкта, с който работим – динамиката на хюман дизайн мандалата и всичко свързано с нея.

* Още преди десетилетия физиците са формулирали хипотеза за съществуването на Магнитния Монопол. Открития от 2008г. и после от 2010г. са били последвани от проучвания през 2013г., когато учени от LCN представят доказателства за наблюдението на Магнитни Монополи в специален вид материал, наречен „spin ice”.

 

Магнитният Монопол е ключов елемент в разбирането на Хюман Дизайн.

Съществува дълбока връзка между Кристала на Дизайна и Магнитния Монопол. В Хюман Дизайн наричаме Монопола „Шофьорът“, а Кристалът на Дизайна – „Превозното средство“. По същество, Шофьорът и Превозното средство представляват самия живот. Магнитният Монопол и Кристалът на Дизайна имат такава силна свързаност, защото Магнитният Монопол буквално е вграден в Кристала на Дизайна.

Преди инкарнацията Кристалът на Дизайна и Магнитният Монопол са обединени в едно. Същото се случва и в момента на умиране – те се обединяват отново. Биологичната смърт бива сигнализирана от Кристала на Дизайна, който поема през централните канали 43/23 и 1/8 към центъра Г, напасвайки се и свързвайки се отново с Магнитния Монопол и след това продължават заедно, напускайки на тялото.

Личността не управлява нещата

Връзката между Кристала на Дизайна и Магнитния Монопол създава трудност за Кристала на Личността. Той счита, че управлява живота и че той е Шофьорът. Също смята, че притежава Превозното средство и може да прави с него каквото си иска. А всъщност, Кристалът на Личността единствено има капацитета да гледа през прозореца и да наблюдава.

Кристалът на Личността влиза в тялото около 88 дни преди раждането, което е на 88 градуса от Слънцето. Именно тази холистична комбинация на Кристала на Личността, Кристала на Дизайна и Магнтния Монопол в едно тяло ни дава нашата човешка природа.

Когато разглеждаме Магнитния Монопол, разбираме, че той е отвъд Кристала на Личността и сам по себе си е инструментът, създаващ потенциала за цялата драма.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е преведен от публикация на Jovian Archive – организацията, притежаваща правата за разпространението на системата за дизайн на човека. Оригиналният текст можете да прочетете тук: 

https://www.jovianarchive.com/Stories/65/The_Magnetic_Monopole