Въведение в Дефиницията

1200 630 HD Bulgaria

* Какво е Дефиниция? – Дефиницията обхваща всички оцветени (дефинирани) центрове и канали 

Когато за пръв път започнах да представям Хюман Дизайн, Дефиницията беше гръбнакът на това, което се опитвах да обясня на хората. Тя беше началото на моето въведение към значението на това да имаш отпечатък и да си фиксиран, но и също така какво е да има нещо в теб самия, на което можеш да се довериш. Спомням си най-ранните ми описания на Дефиницията. Говорех за нея като за надеждното и постоянното в живота ти, онова, което присъства във всеки един момент, при всяко вдишване. Всеки ден, всеки месец, всяка година – винаги е там.

Ако разгледаш графиката си и в нея има Дефиниция, както е при по-голямата част от човечеството, означава, че имаш постоянен, фиксиран, перманентен начин, по който информацията се движи в теб. Това е винаги надеждно, защото това си ти. Това е частта в теб, устроена да функционира постоянно и е единствената част, на която можеш да се довериш.  Не толкова да се довериш на правотата й, а на факта, че представлява теб.

Ако разгледате дизайна на неживите предмети, ще забележите, че има един-единствен портал. Ако го сравните с дизайна на клетката, който носи един потенциален канал, можете да видите движението от неживото към живото.


За мен това е много ясна метафора какво представлява всъщност Дефиницията. В срещата на две неща, които можем метафорично да наречем „неживи“ (два портала в двата края на канал), когато бъдат активирани, се поражда жизнена сила. Това е Дефиницията, фиксираното. Внесеното от двата края, което създава нещо ново.

Когато новодошлите в Хюман Дизайн започнат да изследват имената на порталите и каналите, те се опитват да схванат канала като съберат двата портала, но всъщност не работи така. Каналът и Дефиницията са много повече от сумата от частите си. Това е една жива сила.

Именно тази жизнена сила, която е постоянна и надеждна, представлява контрапункт на всичко, което е отворено при теб – отворено към обуславяне и към това да бъдеш отклонен от истинния си аз, от истинския си Авторитет, да се поддаде на мощта на не-аза и ума. Дефиницията ни отвежда директно при Типа и неговата Стратегия и при Авторитета.

Предстои да разгледаме различните видове конфигурации при Дефиницията.

 

Единната (Цялостна) Дефиниция и обикновената Прекъсната дефиниция (две части, които са активирани, но не са свързани помежду си) се срещат сред около 86% от хората. Тройно прекъснатата дефиниция е около 10%, а изключително рядката Четворна дефиниция е около 0,56%.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „Introduction to Definition“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук: 

https://jovianarchive.com/Media_Library/Audios/1/The_Definition_Series