Профил 1/3

1200 630 HD Bulgaria

1/3 е базата, върху която се установява животът. Той е основата на всички процеси на инкарнация. Той е необикновен в конфигурацията си.

Ако разгледате 12-те Профила, в 10 от тях има Личност и Дизайн в различна триграма. Но Профилите 1/3 и 4/6 са фиксирани в една триграма – 1/3 в долната триграма, а 4/6 в горната.

Важното за долната триграма е, че тя никога не се насочва към трансперсоналното. 1/3 е най-дълбоко себепогълнатият от Профилите.

Започва с погълнатостта на 1-та линия в Личността. Тема, залегнала в основата на всички 1-ви линии, е несигурността. Тя води до страх – страх от неизвестното и неузнаваемото, но преди всичко страх от неграмотността.

Един от най-дълбоките пориви на 1-та линия, линията на изследването и интроспекцията, е да може да вникне достатъчно дълбоко в нещата, за да намери солидна основа. Без солидна основа винаги има несигурност.

Профилът винаги е съставен от две части (Личността и Дизайна), които са истински различни и отделни една от друга, но когато се срещнат, създават нещо трето.

Личността е кой си мислиш, че си.

Тя е онова, до което имаш съзнателен достъп. Ако си 1-ва линия в Личността, ще мислиш за себе си в термините несигурност, страх, нуждата да се задълбочиш, необходимостта да намериш основата. Всичко това ще резонира с Личността.

Но ние нямаме достъп до Дизайна, до несъзнаваното.

Само с изминаването на доста години започваме да разпознаваме своето несъзнавано като истински характеристики на естеството ни. При 1/3, на нивото на несъзнаваното имаме темата на 3-тата линия: проба и грешка на материалната плоскост. Тя среща трудности в живота, които сме склонни да наричаме „грешки“ и „провали“.

Тук имаме две теми, които са много различни една от друга. Личността е рамкирана в перспективата на 1-та линия (несигурност, страх, задълбочаване), а Дизайнът е уловен в перспективата на 3-та линия (проба и грешка, провал). Но когато ги обединим в илюзията на своята обособеност като „аз“ и ги разглеждаме като 1/3, те са повече от всяка от двете линии.

Имаме една Личност, която е устроена да се страхува от нещата, които не са солидни и среща всевъзможни неща, които не са солидни.

Това е животът на 1/3 – живот на открития и установяване какво не работи.

Ние сме дуалистични, а толкова много хора се интересуват само какво работи и затова има толкова силен фокус върху заблудите кое би могло да сработи. Толкова малко хора се интересуват какво не работи. Докато не намерим баланс, не можем да открием пътя.

Огромно количество ресурси бива пропилявано, ако ги няма онези, които да кажат: „Това съм го пробвал и не работи. Нека да ви кажа защо.“. Вместо това имаме едни много несигурни хора, които не се чувстват ценни, мислят песимистично, че най-доброто е недостижимо – не-азовата болест на 1/3.

Ако 1/3 е в състояние да функционира коректно като себе си и може да влиза в преживяванията без обремененост с малоценност и несигурност, успява да изгради огромна база от познания. И когато ги сподели с другите, предупреждавайки ги какво не работи, би им спестил голямо пилеене на енергия.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „The 1/3 Profile“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук: 

https://jovianarchive.com/Media_Library/Audios/8/The_Profile_Series