Какво представлява Цялостната Дефиниция (Single Definition)?

1200 630 HD Bulgaria

Единната (Цялостна) Дефиниция се явява при около 40% от хората.

Тя представлява непрекъсната в свързаността си Дефиниция. Може да свързва много центрове по различни начини, а може и да бъде много семпла дефиниция.

Например, както в картата на Дж. Ф. Кенеди, където има само един канал, 40/37, Каналът на Общността. Това е една простичка Цялостна Дефиниция.

картата на Дж. Ф. Кенеди

Но може и да попаднете на много сложни Цялостни Дефиниции. Например, моята е такава. Аз имам 5 центъра, свързани в Единна Дефиниция.

картата на Ра Уру Ху

Единната (Цялостна) Дефиниция е самостоятелна.

При нея отсъства онова базисно разделение, което присъства при 60% от хората. Те усещат разделеност в собствения си дизайн и тя ги потиква да намерят „мостове“, за да придобият цялостност или поток на информацията в самите тях. Докато при Цялостната Дефиниция, вътре в нея съществува постоянен достъп до онези аспекти, които могат да направляват живота правилно. Някой, който е с Единна Дефиниция и навлезе в своя експеримент чрез Хюман Дизайн, може да има усещане, че е му е по-лесно незабавно да интегрира информацията в цялата си система.

При Цялостната Дефниция присъства много ясно противопоставяне на Дефиницията и Отвореността.

Дефиницията и Отвореността са начинът, по който Хюман Дизайн разглежда вроденото (nature) и придобитото (nurture). Онова, което е фиксирано в теб, е надеждно и заслужаващо доверие, а отвореното е подложено на обуслявяне от другите и човек трябва да си дава сметка за съществуването му. При Единната Дефиниция другите имат по-малко въздействие. Разбира се, ако имаш отворени центрове, обуславянето може да е въздействащо. В зависимост от психиката ти и как подхождаш към живота, влиянието може да има голямо въздействие и не-азът може да контролира живота.

Основната нужда на Прекъснатата Дефиниция да намира мостове всъщност създава много сериозна уязвимост към влиянието на другите в областите, в които такова свързване може да се случи. В този смисъл Единната (Цялостна) Дефиниция е по-малко контролирана във взаимоотношенията си с другите, макар и все така да се налага да се справя със същото обуславяне. Разбира се, тези хора също могат да останат в не-аза поради мощта на не-азовия ум.

Начинът, по който е устроен светът на илюзията (майа), е свързан с програмирането на нивото на металното.

От момента на раждане всеки бива обусловен, че от самия него зависи как разсъждава, че трябва да измисли какво да прави или да не прави с живота си. А чрез Хюман Дизайн ние знаем, че нещата не стоят така. През вековете многократно са се появявали източници на мъдрост, които са посочвали доста ясно, че умът е нещо, което да ценим, но не знае какво е истински правилно за нас.

При Единната Дефиниция е по-лесно да се свържеш с този надежден, фиксиран източник.

Представете си какво е усещането у някой с Прекъсната Дефиниция, където една част от Дефиницията е откъсната от другата. Ще има доминиращи аспекти. В много случаи тези хора дори не знаят, че имат прекъснатост, защото са много дисбалансирани от една от частите. Единната (Цялостна) Дефиниция няма тази дилема и хората с нея са по-добре устроени да се справят с влиянието от полето на обуславяне.

Независимо какъв е дизайнът ви, няма „по-добро“ или „по-лесно“. Всичко опира до това дали можете да следвате Стратегията и Вътрешния си Авторитет, защото те ви водят към правилните за вас решения. Без значение каква е конфигурацията, коректността на взимането на решения и на действията внася промяна.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „The Single Definition“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук: 

https://jovianarchive.com/Media_Library/Audios/1/The_Definition_Series