Какво може да направи за теб Хюман Дизайн?

1200 630 HD Bulgaria

Често ме питат какво може да направи Хюман Дизайн за човек? За някой, който познава системата, може да бъде доста трудно да обясни какво представлява. Би се опитал да я представи през Генетиката, през Центровете, Каналите и Порталите и сложните изчисления, но така ще е трудно за възприемане.

А всъщност е много просто. Цялото съществуване в илюзията на Майа, животът на тази плоскост, е съставен от решения. Ако се замислите, ще забележите, че в основата си животът ви се състои от решения – по целия ви път, накъдето и да погледнете.

Но имайки предвид, че човешките същества са много по-отворени, отколкото дефинирани и са устроени да взаимодействат със заобикалящото поле на обуславяне и трябва да бъдат обусловени, за да бъдат привлечени от някой, много трудно е дори да си представим да взимаме решения като себе си.

Хюман Дизайн ви помага да взимате решения като себе си

Когато някой ме попита какво може да направи за него Хюман Дизайн, аз му отговарям: дава ти начин за взимане на решения, които работят за теб.

Това е по същество. Не става въпрос за взимане на решения като Не-себе-си. За повечето хора е много трудно да разберат, че умът не управлява живота им и да приемат, че той не може да бъде авторитет за тях.

Хората са заседнали на ментално ниво и живеят в ума си. Те обитават ментален свят и разглеждат ежедневието си чрез ума. И понеже преработват преживяванията си със своето себе-рефлектиращо съзнание, остават с илюзията, че могат да им повлияят някак. Самият процес ги подтиква да мислят, че трябва да направят нещо. И така се оказва, че взимат решения под влиянието на Не-азовия ум, сякаш той е Вътрешният им Авторитет, а той не е.

Обуславянето изкривява взимането на решения

Когато погледнем Отворените Центрове в картата на някой, много лесно можем да видим как умът им изкривява начина, по който той взима решения. Например, ако има отворен Център на Сърцето, Не-азовата стратегия е винаги да се опитва да се доказва и да се подобрява. Видно е как умът на това същество ще решава „да“ или „не“ относно нещо. Този човек няма да взима решения като себе си, на база на Вътрешния си Авторитет, а ще избира неща, в които да се доказва. Ще се заема с работи, за които другите да го виждат като ценен. Но понеже не взима решения като себе си, той не се озовава в онова, в което може да намери усещане, че е стойностен.

Ако имаме някой с Отворен Емоционален Център, Слънчевият Сплит, Не-азовата стратегия ще бъде да избягва конфронтацията и истината. Как мислите, че ще взима решения умът му? Ще решава на базата на това да избегне конфронтацията и истината.

Тези погрешни решения не водят до нищо друго освен до срещането на съпротива в живота.

Ние сме обекти, движещи се в пространството. Склонни сме да пренебрегваме това. Ние сме въплъщение на принципа на формата и като такива, ако се движим в пространството и срещаме съпротива, започваме да се увреждаме. Независимо дали се рушим физически или психически, това внася още повече дискомфорт в живота ни.

Хюман Дизайн е свързан с това как да взимате решения като себе си и от мястото на вашия истински Вътрешен Авторитет. Голямото предимство, което ни дава механичната структура, с която работим в системата, е че можем да достигнем до механични стратегии. Не интелектуални или психологически стратегии, а физически механични такива, стъпващи на истинския ни Вътрешен Авторитет.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е преведен от публикация на Jovian Archive – организацията, притежаваща правата за разпространението на системата за дизайн на човека. Оригиналният текст можете да прочетете тук: 

https://www.jovianarchive.com/Stories/64/What_Does_Human_Design_Do_for_You