Емоционалната Осъзнатост

1200 630 HD Bulgaria

Нищо в Хюман Дизайн няма по-голямо въздействие от Центъра на Емоционалния Слънчев Сплит. Той е мястото на емоционалната ни природа. Системата на Емоционалния Слънчев Сплит или емоциите са мотор, много могъщ двигател. Моторът на емоционалната система функционира като вълна.

В графиката на тялото има 3 Центъра на Осъзнаване: Център на Далака, Център Аджна и Център на Емоционалния Слънчев Сплит

В графиката на тялото има 3 Центъра на Осъзнаване.

Всеки от Центровете на Осъзнаване има уникална честота. Центърът на Далака, имунната система, функционира в настоящето, спонтанно и екзистенциално. Менталната Осъзнатост, Центърът Аджна, функционира, обхващайки всички времена. Но Слънчевият Сплит функционира като вълна. Според знанието, което ми беше дадено, преди няколко хиляди години в Слънчевия Сплит е започнал процес на мутация, която да го превърне изцяло в Осъзнатост – духовно съзнание. Потенциалът за духовна осъзнатост е залегнал дълбоко под мотора на повърхността на емоционалната система. Едва когато емоционалната система бъде правилно разбрана, ще бъде възможно този дух да започне да се проявява.

Вълната на мотора е вълна на надежда и болка.

Тя се издига до връх на обнадежденост и тогава всичко изглежда чудесно, а след това се спуска до точка на болка и всичко е ужасно. Движи се така нагоре-надолу безспирно.

Ние се движим в пространството и всъщност тази вълна е спирала. За емоционалното същество да се движи винаги от надежда до болка и обратно е безкрайна спирала. Да бъдеш някой с Дефиниран Емоционален Център означава винаги да преживяваш живота от някаква точка в тази вълна.

Ако в графиката на тялото присъства Дефиниран Слънчев Сплит, той автоматично е Вътрешният Авторитет – мястото, от което можеш да взимаш надеждни решения относно всичко. Емоционалният Вътрешен Авторитет се базира на това, че няма истина в настоящето. Той е вълна.

Емоционалният човек се събужда сутрин и се намира във високата точка на вълната, чувства се страхотно, всичко изглежда по-добре. Светлината е чудесна, мебелите, дрехите, кучето, любимият, всичко. Излиза навън с прекрасно чувство. Среща някой, с който се познава в личен или професионален план и поради това, че се чувства толкова добре, е много лесно да поеме ангажимент. С лекота казва „Да, ще направя това“ или „Ще бъда с теб.“ Но още на следващата сутрин, когато се събуди, вълната се е преместила и емоционалният човек вече не е в онова състояние на надежда и вълнение, а вместо това се плъзга по нанадолнището към болката. Тогава си мисли, че всичко това е било ужасна грешка, че не е трябвало въобще да се въвлича и започва да се чуди как да се измъкне.

Няма истина в настоящето. Яснотата за емоционалния човек се базира на изчакването на вълната.

Не бива да се хвърля в нещо от отчаяние в ниската точка или да се впуска от превъзбуда във високата точка. Става въпрос за необходимостта да изчака вълната, а за емоционалните хора това е много трудно.

Хюман Дизайн се занимава с механизмите. Не говорим за контролиране на каквото и да било. Не можете да управлявате емоциите.

Честотата на Емоционалния Слънчев Сплит не функционира нито в настоящето, нито обхваща всички времена, а представлява вълна. Този център излъчва модел на вълна, който преживяваме като цикъл от надежда до болка, от очакване до разочарование, от радост до отчаяние и обратно. Еволюционният етап, на който сме, е свързан с разпознаването на модела на вълната, с приемането и надскачането му. Това поставя основата за появата на духа.

Разбирането на честотата на емоционалния мотор е предпоставка за създаване на емоционална стабилност.

Най-важното познание в нашето време е да бъде разбрана природата на емоционалната система, за да може планетата да намери малко вътрешен покой. Ставайки по-осъзнати за емоционалната вълна, вибрацията на земята би се променила.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е преведен от публикация на Jovian Archive – организацията, притежаваща правата за разпространението на системата за дизайн на човека. Оригиналният текст можете да прочетете тук:

https://www.jovianarchive.com/Stories/11/The_Wave_of_Hope_and_Pain