Какво е Прекъсната Дефиниция (Split Definition)?

1200 630 HD Bulgaria

Почти половината човечество, около 45%, е с Прекъсната Дефиниция. Това е голяма част от хората и ни разкрива много за човешката природа.

Какво представлява Прекъснатата Дефиниция?

Това означава, че в личната графика има две области от дефинирани центрове, които не са свързани помежду си. Те са отцепени една от друга.

Веднага разбираме, че това са хора, в които съществуват две части и те не са свързани през цялото време. Важно е да се знае, че понеже Прекъснатата Дефиниция представлява основна бинарност, при нея присъства огромно теглене да намери мост, чрез който да обедини бинарността, за да намери цялостност.

Какво е „мост“ в контекста на Дефиницията?

„Мост“ е термин, който използваме в Хюман Дизайн, за да опишем всеки портал или канал, който може да осъществи свързване за Прекъснатата Дефиниция.

Ако си някой с Прекъсната Дефиниция, по своята геометрия в рамките на живота си си срещал онези същества, които могат да свържат прекъснатостта. Трудно е да се отсъди кой от двама души, носещи мост за теб, е по-ценен, ако не знаеш как да функционираш като себе си. Обуславящата сила на тези мостове е много голяма и дори по-могъща от силата на Отворен център и въздействието му върху не-азовите стратегии.

Ако имате Прекъсната Дефиниция, която може да бъде свързана чрез активацията на един портал на едно или повече места, вие виждате това като ваш проблем.

Този портал ще се превърне във фокус на вашите търсения. Той ще е най-дълбоко обуславящата сила в живота ви и ще е много по-могъщ от който и да е отворен център. Именно този един портал ще се превърне в „светия граал“.

Представете си, че имате Дефиниция от Корена към Далака и също от Ажната към Гърлото и имате 48-ми портал, но нямате 16-ти портал, порталът на Уменията.

Активацията на този липсващ портал би донесла цялостност. Той би трансформирал частта между Далака и Корена и би й дал достъп до Гърлото. Той би създал илюзията за Дефиниция. Човекът с подобна конфигурация би прекарал целия си живот, мислейки си, че няма достатъчно умения, и че проблемът му е, че никога не е усвоил достатъчно умения или не ги е практикувал достатъчно. Той отново и отново ще търси умения, а всъщност това въобще не е истинският му проблем.

Но ако имате Прекъсната Дефиниция и е необходим само един портал, за да се обедини прекъсването, обуславянето се състои в представата, че това е проблем, който трябва да решите или качество, което трябва да придобиете.

Ако функционирате коректно като себе си, бихте могли да се възползвате от обуславянето, а не да сте жертва.

Ако имате Прекъсната Дефиниция, но е необходим един канал или повече, за да се обедини прекъснатостта, което означава, че отделените части са на голямо разстояние, тогава психически е различно.

Не ви се струва, че това е ваш проблем, а че е проблем на другите. Може да ви бъде некомфортно с хора, защото необходимият за целостта мост идва с твърде много обуславяне от другите.

За вас като хора с Прекъсната Дефиниция, хората са от съществена важност. Но другите могат да бъдат правилни за вас само ако влизате в отношения коректно като себе си. За Прекъснатата Дефиниция е важно да прекарва време на публични места. Така може да се възползва от публичната аура за свързване на прекъснатостта, без това да представлява директно обуславяне.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „Split Definition“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук: 

https://jovianarchive.com/Media_Library/Audios/1/The_Definition_Series