Профил 2/4

1200 630 HD Bulgaria

Разгледахме 1-ва линия в Личността (1/3), а сега ще разгледаме 2-ра линия в Личността. Тя е много различна. 1-вата линия в Личността е интроспективна и има нужда да задълбае в нещата, защото е несигурна, но 2-та линия не се интересува от всичко това. Тя се ръководи от своята обнадежденост.

2-та Линия е Естественият и нейната главна тема е да бъде Отшелник, в смисъла на това, че иска да бъде оставена на мира.

Тя не иска да бъде обезпокоявана и казва: „Можеш да живееш с мен и да бъдеш наоколо, но не ме безпокой“. Такъв е характерът на темата на 2-та Линия.

2-та Линия е линия на проекция и е свързана с получаването на призив.

Помнете, че когато си имаме работа с Профили, които са в долната триграма, имащи 1-ва, 2-ра или 3-та линия от страната на Личността, техните дарби не са трансперсонални. Те не са ориентирани към другия и не разпознават непременно ценността, приноса или важността, която им носи той. Погълнати са в собствения си процес.

Съществото с 2-ра Линия в Личността, чиято основна тема е свързана с това да го оставят на мира да се занимава със своите неща, едновременно с това е устроено да бъде призвано.

Именно другите могат да надникнат в него. Точно заради това хората с 2-ра линия са склонни да се крият. Правят го по много и различни начини – може да са недостъпни, винаги при „затворени врати“, може да е в начина, по който се обличат или теглото им. Всякакви неща, които могат да ги защитават. Те не толкова се крият вътре в себе си, колкото не позволяват да бъдат видени. Това е един вид настояване за лично пространство, защото 2-та Линия е като прозорец. Другите поглеждат в нея и виждат потенциал.

Но да имаш потенциал, а пък да не си 1-ва Линия, не означава, че можеш да го изучаваш или да работиш върху него. Просто носиш потенциал. Другите искат да го призоват.

Съществата с 2-ра Линия не обичат да учат, не им идва отвътре.

Призивът е всичко за тях.

Аз наричам 2/4 Мисионерът. В несъзнаваното присъства 4-та Линия и тя носи опортюнизъм и улавяне на възможностите. Тя носи потенциала да свърже 2/4 с другите, така че да може да им повлияе. Когато 2/4 получи призива, като пушача, който е спрял цигарите или алкохолика, който спира да пие, става непоносим в опитите си да те убеди, защото самият той е получил призива.

Веднъж получили призив, нежеланието да са навън сред хората изчезва.

При 2/4 има интересни поведенчески странности, особено по отношение на дома им. Аз винаги се шегувам, че ако ви поканят у тях, не бива да размествате нищо. Ако ще живеете заедно, не им размествайте мебелите. Ще е необходимо да приемете, че са много фиксирани и ригидни по отношение на начина, по който искат да функционира вътрешният им живот.

Всичко това е свързано с потенциала на съществото с Профил 2/4 да бъде трансформирано. Никой друг Профил няма такъв огромен и влиятелен потенциал за трансформация.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „The 2/4 Profile“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук: 

https://jovianarchive.com/Media_Library/Audios/8/The_Profile_Series