Глобалните цикли: Кръстът на Планирането (част 1)

1200 630 HD Bulgaria

Същността на живота на тази планета е обусловена от начина, по който функционираме в Програмата. Когато говоря за Програмата, имам предвид съществуващите влияния и конструкцията, която ни задвижва.

Ние живеем в края на голям глобален цикъл, който е започнал през 1615 г.

Този цикъл, известен като Кръстът на Планирането, е бил фоновата честота за еволюцията и развитието на нашата цивилизация през последните приблизително 400 години. Този конкретен цикъл наближава своя край. Ще приключи през февруари 2027 г. и ще навлезем в един изцяло нов цикъл – цикълът на Спящия Феникс.

Цикълът на Спящия Феникс ще промени самата природа на начина, който живеем.

Било е началото на 17 век, когато Бардът, Шекспир, е поставил за пръв път пиесите си на сцената на театър Глобус в Лондон. По същото време, в началото на този век, се е случила огромна промяна в глобалните цикли, които оказват въздействие върху човечеството.

В началото на 17 век сме навлезли в цикъл, който се нарича Кръстът на Планирането и той може да бъде видян в хюман дизайн мандалата като много специфична конфигурация, включваща 9-ти портал, 16-ти портал, 40-ти портал и 37-ми портал. Този цикъл на Кръста на Планирането представлява света такъв, какъвто го разбираме. Ние сме продукт на постоянната фонова честота, която ни е оказвала въздействие през последните 400 години. И този цикъл ще приключи през 2027 г.

Какво е Кръстът на Планирането? Какво означава да го имаме като фонова честота?

Същността на обуславянето е контролът. Глобалната фонова честота е грандиозен механизъм за контрол, който ни държи фокусирани по определен начин.

Конкретният цикъл, в който се намираме и от който са били част нашите родители, баби и дядовци, прабаби и прадядовци, се корени в Канал 40/37, Каналът на Общността, на сделката, на работата за доброто на своите. Всичко, свързано канала с 40/37, e изразено в начина, по който живеем в наши дни – нашите общности са се разраствали, докато достигнем до съвременния свят, в който милиони и милиони от нас живеят напълно зависими от взаимосвързаността, съществуваща в нашите общности. Тази изначална сделка на 40/37 ни позволява да знаем, че когато отидем до местния магазин, стоките ще са там, че ще са дошли оттук или там и че всеки, който участва в този договорка, ще бъде третиран честно. Да сме сигурни, че като отидем на спирката, автобусът ще дойде.

Това е 40/37. Каналът, фоновата честота, която ни е заключила заедно в нашите градове и нации, която предоставя основните съглашения, които наричаме закони, национални и международни, които ни свързват. Това е част от фоновата честота. И тя си отива. 

Темата на голямата промяна, която настъпва на планетата, мутацията, която се е разгръщала от 1781 г., ще започне да се проявява около 2027 г.

Всичко, свързано с времената, в които живеем, времената на Кръста на Планирането, започнали в началото на 17 век и които бавно отминават, е базирано на канала 40/37 – Каналът на Общността и сделката. Този канал е мост в мистичния процес на човечеството, израз на вярата и на предизвикателството, присъстващо в отричането. Това са все неща, коренящи се в 40 и 37. Това е фундаментът на нашето време, който е направил възможно всичко, което познаваме.

Развитието на модерния свят се базира на кооперирането, на договорките, на онези основни сделки, които правят възможно за всеки от нас да живее в света и да има достъп до храна, услуги и продукти.

Всичко това се корени в 40/37, в Канала на Общността и на сделката.

Важно е да видим, че този наш свят, който сме изградили върху сделки, които дават живот на един град сутрин и които ни позволяват да можем да се придвижим от едно място до друго, да работим и да знаем, че ще ни се плати и т.н., са част от нашето време.

И това време приключва.

Спящият Феникс се надига. И това не е нещо апокалиптично или нещо, от което да се боим. Но е важно, чрез осъзнаването, да разпознаем, че движението на еволюцията ни насочва към друг начин на живот – живот без зависимост. 40/37, като фонова честота, е направил зависимостта истинската тема на света, в който живеем. Системата за Дизайн на Човека е свързана с освобождаване от зависимостите, с това да откриеш собствения си авторитет и красотата на това да се научиш да се доверяваш на собствения си капацитет за навигиране.

Без умението да функционира съгласно своя Авторитет, способността за оцеляване, успехът и потенциалът, който е залегнал у едно същество, няма да бъдат осъществени, когато се придвижим в този нов цикъл, понеже това същество няма да бъде подготвено.

Няма да има значение как се върти колелото, ако функционираш коректно.

Продължи към Част 02

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Копирането на българския превод изцяло или на части е възможно с изрично упоменаване на източника, както и поставяне на линк към оригиналната страница в сайта на Хюман Дизайн България.

Този текст е транскрибиран и съставен от откъси от сериите „Phoenix Rising“ на Ра Уру Ху. Оригиналните серии можете да гледате тук:

http://www.jovianarchive.com/Media_Library/Videos/16/Web_Show_-_Phoenix_Rising