ana valeva
Анализатор и Преподавател

Ана Вълева

0887 406995

Като професионален human design анализатор и преподавател на системата, работя с хора, търсещи промяна и себеосъществяване, както и с двойки, стремящи се към по-пълноценни и автентични взаимоотношения.

Дълбоко вярвам във възможността човешкия потенциал да бъде реализиран, когато бъде разпознат и подхранван по подходящ начин. За мен е ценно да наблюдавам различността на хората, проявена в светогледа, поведението и връзките им.

Попаднах на системата за дизайн на човека през 2009г. Тя ме удиви с точността си и ме провокира да преосмисля разбиранията си за функционирането на човека и взаимоотношенията. От самото начало за мен беше важно да подпомогна разпространението на познанието за системата за дизайн на човека (human design), защото тя позволява да се разшири разбирането за уникалното устройство на хората и патерните в отношенията. Така от 2010г. започнах да пиша статии, а от 2012г. да провеждам лекции, които да направят това знание по-достъпно. В лекциите и обученията, които провеждам за Хюман Дизайн България се стремя да представя една по-задълбочена перспектива, която да подпомогне хората да се опознаят по-добре, да придобият повече доверие в себе си и по този начин да имат по-голям капацитет за близост и свързаност.

Преди да се ангажирам професионално с хюман дизайн, близо 10 години бях фасилитатор на обучения за развитие на умения за лична и професионална ефективност. Като треньор и консултант за организации в едни от най-динамичните браншове (IT, реклама, финанси, фармация) разработвах и провеждах обучения за умения за лидерство и мениджмънт, коучинг, управление на представянето, както и за личностни умения, комуникация и презентиране, лична ефективност и самоуправление.

Любопитството ми към човешката природа ме тласна да завърша Психология в СУ „св. Климент Охридски“, а след това специализирах е в областта на „Управлението на образованието за възрастни“ към НБУ. През годините в мен живее нестихващ интерес към психотерапията. До момента съм преминала обучение по Психоанализа и Когнитивно поведенческа терапия, а понастоящем се обучавам в Системен подход при работа с двойки и семейства към ИФТ.

Квалификации

Анализатор

  • Индивидуален анализ
  • Партньорски анализ
  • Анализ на Жизнен цикъл
  • Анализ на Инкарнационен кръст

Водещ на уъркшоп

  • „Да Живееш Дизайна си“

Преподавател

  • „АБВ в Хюман Дизайн“
  • „Хюман Дизайн Картография“
ana valeva chart

6/2 Генератор със Сакрален Авторитет, родена на инкарнационния кръст на Отделянето

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ