Инкарнационен Кръст, Предназначение и Уникалният Живот

Инкарнационен Кръст, Предназначение и Уникалният Живот

Предназначението е една интересна концепция за ума, който си мисли, че трябва да има нещо по-стойностно от физическия живот на тялото, причина за личното ни съществуване; нещо, което трябва да бъде направено или постигнато. Слава, богатство, любов, семейство: на...