Танцът на планетите

Танцът на планетите

Плутон, Сатурн и Юпитер през Портал 61 – Вътрешната истина и Портал 60 – Приемане на ограничението

Наскоро усетих голяма промяна във вибрационната ми честота и това ме накара да проверя транзитите. Открих, че някои от тях създават мощни и дългосрочни дефиниции в моята карта. Докато проучвах колко дълго ще продължат тези транзити, ми просветна – сякаш вътре в мен се запалиха светлинки. До този момент не успявах да навържа нещата.

Моля, имайте предвид, че това е просто моето „виждане“, моята гледна точка. Имайки разбирането за това, че промяната в Програмата за глобално съзнание вече е започнала, не мога да не виждам и по-голямата картинка, че Програмата и нашата Планетарна програма са в синхрон. Едното засяга човечеството и еволюцията на човечеството, а другото – всеки един от нас поотделно.

diagram

Плутон се отнася както към лични така и към поколенчески теми. Транзитът на Плутон от един портал към друг винаги ще променя посоката на човечеството в продължение на много години. Плутон представлява Истината, но също така е и инструмент за промяна.

На всеки 1000 години Плутон преминава през един и същ портал приблизително 4 пъти. Плутон е в 61-ви портал от януари 2019 г. Не е бил в този портал от приблизително 50 и повече години! Той ще остане в 61-ия портал до януари 2022 г. (с изключение на няколко месеца, видно от графиката). Портал 61 е Порталът на Вътрешната истина. Плутон представлява Истината и едновременно с това се намира в Портала на Вътрешната Истина.

Портал 61 е портал на мистерия. Той също така е и портал на напрежение, това е умствено напрежение за цялата ментална плоскост на Знаенето. Тук не става въпрос за универсалната истина, а за вътрешната истина. Портал 61, в първа линия, е основата на Вътрешната истина. Това е Окултното познание. Важно е да запомним, че в момента 61.1 е един от ключовете в Програмата за глобално съзнание. Вътрешната истина отключва ключалка на посока. Тази посока е свързана с мъдростта от преживелищния опит.

Всичко това разпалва тези светлинки вътре в мен. Това е момент, в който дори и Плутон засилва необходимостта от Вътрешна истина. За мен вътрешната истина стана реална по време на моя експеримент със Системата за Дизайна на Човека. Благодарение на Стратегията и Авторитета ми успях да узная това, което трябваше да знам, и да се доверя на вътрешната си истина.

planets

Всичко написано тук се отнася за Плутон, но ми се стори интересно, че Сатурн и Юпитер също участват в този танц почти през цялата останала част на годината. Юпитер представлява нашите Лични закони. Той също така носи аспекти от нашето развитие и отношения с другите, както и с цялото. Като транзит, Юпитер внася промени в Личния ни закон. Това може да бъде време на потенциална трансформация и начало на нов процес.

Сатурн влияе върху нашето вътрешно развитие. Той е Съдията. Като съдия, и особено в нашата собствена карта, той може да ни накаже и често е мястото, където страдаме. Ако нарушим закона на Юпитер, ще бъдем наказани през портала, в който е Сатурн.

Можете да видите танца, който се случва между портал 60 и портал 61. В същото време тези три планети се движат заедно по начин, който чувствам, че е много важен за всеки един от нас. И трите планети през следващите 9 месеца могат да ни помогнат да бъдем подготвени за бъдещето.

60 61

Сатурн и Юпитер танцуват между Портал 61 и Портал 60 през следващите 9 месеца.
Плутон е в портал 61 до януари 2022 г. (с изключение на 3 месеца през пролетта на 2021 г.)
Плутон е в портал 60 от януари 2022 г. до януари 2025 г. (с изключение на 2 месеца през 2022 г.)

Танцът между тези планети включва и Портал 60 – Порталът на ограничението. Тези два портала са много важни един за друг, защото без Портал 61 – Вътрешната истина – никога не можем да прегърнем ограничението и да го надскочим. Хюман Дизайн ми разкри точно онова, което трябваше да знам.

Портал 60 е порталът на Приемането. Портал 60 е порталът на „старото“. Той търси мутация, търси нещо ново, но също така е и портал на напрежение от Коренния център, това е физически натиск. Под това напрежение се появява потенциал за депресия, защото никой не може да накара мутацията да се случи. Докато не приемем ограничението, надскачането му никога не би било възможно.

Истинското приемане е „да приемем нещата такива, каквито са“, да се ​​предадем на това, което е животът, а това не е нещо, което можем да решим да направим. То е страничен ефект от следването на Стратегията и Авторитета ни. Всичко започва със Стратегията. Никак не е лесно да приложим нашата Стратегия в живота си. С нея вървим срещу течението на това как живеят всички останали. Ние излизаме от коловозите на нормалния живот и така след седмици, месеци, години на живеене на нашата Стратегия и вземане на решения въз основа на нашия Вътрешен Авторитет (или нашия процес на вземане на решения), стигаме до нашата вътрешна истина. Накрая ние приемаме живота такъв, какъвто е, и се предаваме на това пътуване.

В момента по-голямата част от света е в някаква фаза на локдаун или тепърва започва да излиза от него. Това е глобално ограничение. Имаше ограничения за напускането на домовете ни, ограничаване на пътуванията, ограничаване на социалния живот. Ограниченията докоснаха всички аспекти на нашия човешки живот. Всичко това е портал 60. И ако ние не можем да приемем ограниченията, това физическо напрежение може да доведе до депресия.

В Идзин пише следното за 60-ти портал: „Приемането на ограничението е първата стъпка към трансцендирането му“.

keepers of the wheel

Плутон е в портал 41 от януари 2025 г. до февруари 2028 г.
Плутон е в портал 19 от февруари 2028 г. до юли 2028 г.
След това Плутон е ретрограден в портал 41 от юли 2028 г. до януари 2029 г.
Плутон остава в портал 19 от януари 2029 г. до февруари 2032 г. (с изключение на 3 месеца през пролетта на 2031 г.)

Плутон влиза в 41-вия портал през януари 2025 г. Той не е бил там от 1781 г.! Този портал е началото на всички нови преживявания. Това е иницииращият кодон за Пътя на човешкия опит. Две години преди да започне новият глобален цикъл през 2027 г., Плутон ни носи този нов преживелищен път.

Ето защо тези светлинки в мен се запалваха всеки път, когато разглеждах всичко това. Това е съвършенството на Програмата. Това са както Планетарната програма, така и Програмата за глобална еволюция на съзнанието в перфектна симетрия. Всичко е там, за да ни подготви за това, което предстои, започвайки с танца между 61-ви и 60-ти портал. Вътрешната истина и Приемането на ограниченията ни подготвят за идващото ново преживяване.

Плутон ни дава ключ към трансформацията на всеки един портал, през който преминава през този период. Плутон внася промяна. Той има силно влияние върху живота ни. Плутон представлява Истината. Той измества посоката на човечеството.

Друго прозрение, което имах, беше, че в този период Плутон е изцяло в Хексаграмите на Пазителите на Колелото. Преди много години Ра преподаваше „Лицата на Бога“. Това беше един завладяващ курс, по време на който той обикаляше Колелото, говорейки за Божествата, които представляват всеки един отрязък от него.

Пазителите на колелото са единствената част от него, която няма конкретен Бог или Богиня, които да представляват архетип за тях. Пазителите на Колелото нямат лица, но имат дълбоко влияние. Именно в тази част на Колелото се намира приемствеността на целия живот. Колелото няма край – то просто преминава към нещо друго.
Това, което току-що прочетохте, е точно тук, в Пазителите на Колелото. Започвайки с Плутон, преминаващ точно сега през 61-ви портал, Вътрешната истина и след това придвижвайки се към 60-тия портал, Приемането на ограничението и след това 41-ви портал и стигаме до 19-ти портал през 2029 г.

Пазителите на колелото носят в себе си мистерии. Портал 61, на Вътрешната истина на Пазителите на Колелото казва, че формата умира, но духът – не. Портал 60 казва, че едва след като приемем, че ограничението на формата е, че тя умира, то само тогава е възможна трансцендентността. Приемането на смъртта и приемането на ограниченията биха могли да доведат до надскачане. Да приемем ограничението на това да бъдем във форма отваря едно изцяло ново ниво на преживяване.

Няма край, защото всеки край е всъщност едно ново начало – Портал 41. Той е началото на всичко. Последният портал на Пазителите на колелото е портал 19. Плутон преминава през него през 2029 г., две години след като е зададен новият Глобален цикъл. Портал 19 ще мутира в следващия цикъл. Той е свързан с нуждата от храна, подслон и подкрепа. Това е племенен портал. 41-вият портал започва ново преживяване, а 19-ият носи необходимото, за да се погрижим за формата в новото преживяване.

Пазителите на колелото казват, че няма край. Винаги има нещо друго. В крайна сметка превозното средство, формата, ще умре. Това важи за всяко човешко същество. Но го има съзнанието на Кристала на Личността, което не умира. „Пътникът”, седнал на задната седалка, гледа през прозореца. Това е, което не умира. Това е, така да се каже, „другото нещо “. Отвъд ограничението ни чака ново изживяване. Една врата се затваря, друга се отваря. Няма начало или край. Пазителите на колелото казват, че телата идват и си отиват, но съзнанието на Личността е завинаги.

Тук виждам красотата и магията на Хюман Дизайн. Никога не бих могла да позволя на интелигентността на формата да управлява живота ми без Стратегия ми. Умът ми ръководеше нещата, той управляваше живота ми и контролираше формата ми. Вътрешният Авторитет отне силата на ума ми и я даде на правилното място вътре в мен. Обичам един определен цитат на Ра, когато той говори за Пазителите на колелото: „Моментът, в който превозното средство е водещо формата, тогава не то приема циклите, а то Е цикълът.” За мен, когато почитам мъдростта на формата си, аз съм естествено в потока на всички цикли, без значение какви са те и какво носят.

Надявам се, че ви е харесало това пътуване и че информацията не е твърде много. Всъщност аз не прозрях всичко това, но го почувствах в тялото си, когато разглеждах транзитите на Плутон. След това трябваше да направя проучване, за да мога да опиша с думи това, което почувствах в тялото си. Нещата се навързаха и последното парченце беше свързано с Пазителите на колелото.

До следващия път!

Най-сърдечни поздрави на всеки от вас,

Мери Ан

ra uru hu

„Ние наистина живеем в сложни времена. Едно от най-важните неща, които трябва да разберете относно това, което Ви казва това познание, е една необикновена истина. Тази истина е, че ние по никакъв начин не сме подготвени за това, което се случва. Това е нещото, което трябва да схванете на едно много, много дълбоко ниво. Ние не сме подготвени и не можем да бъдем подготвени.

Помислете за красотата на това в контекста на Дизайна на Човека. Всичко, свързано с Хюмън Дизайн, е предназначено за тази идваща епоха, в която не можете да разчитате на друг. Епоха, в която трябва да разчитате на себе си и трябва да намерите вътре в себе си начин да се ориентирате в тази плоскост, без отправна точка. Помислете колко мощно ще бъде това, когато отправната точка изчезне. И тъй като никой не усеща, че това ще се случи, институциите се опитват да твърдят, че могат да се справят въз основа на своя опит. Добре, да видим, в крайна сметка тук не става въпрос само за икономика.

Става дума за разбирането, че сега сме в ситуация, в която предстои промяна, за която никой от нас не е устроен да бъде подготвен. Ние не сме подготвени и като човечество няма да го приемем спокойно. Помислете за Шанхай. В него живеят 35 милиона души. Те трябва да се хранят всеки ден. Всичко това става възможно благодарение на обширната му инфраструктура, която е създадена, за да може да го поддържа. Огромните инфраструктури, които хранят всички нас, които поддържат банковите ни системи и всички тези неща, оцеляват благодарение на 37/40, на Кръста на Планирането. Тези структури ще се разпаднат. Това е нещо, което наистина трябва да се схване. Всичко, което ги държи заедно, изчезва. Вие сте подготвени. Аз съм подготвен, но човечеството няма да бъде подготвено за подобно нещо.

Не се доверявайте на миналото. Няма нищо в него, на което да можем да се доверим, нищо. Не се доверявайте и на бъдещето. Не можете. Можете да се доверите едниствено и само на себе си. И ако не започнете да го правите сега, ще стане твърде късно.“

~ Ра Уру Ху, 2008 г.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Копирането на българския превод изцяло или на части е възможно само с изричното упоменаване на източника, както и поставяне на линк към публикацията в сайта на Хюман Дизайн България.

Оригиналният текст можете да намерите тук: https://mailchi.mp/72fecbd0d228/the-dance-of-gate-61-and-gate-60?e=09fcbc5d95&fbclid=IwAR24Juyj3MsrJ4MbkIN7Nx9drK4I_EyCDOU-OIjdosNdhtCtWhSqOgRbUDE

Допълнителни ресурси по темата

преходът към 2027
бъдещето е вече в действие
Драматични глобални промени

Драматични глобални промени

Здравейте на всички!

През последните седмици много пъти чувствах нужда да ви пиша. Исках да говоря за страха, защото виждах как страхът се използва, за да се манипулират хората за положението с Коронавируса. И докато досега не сядах да пиша, днес думите просто се изляха от мен.

Като гледам новините през последните седмици, става все по-очевидно, че нещо наистина се е променило за всяко човешко същество на нашата планета. Не мога да не видя как работи по-голямата програма. Програмата за Глобално Съзнание е една и съща вече повече от 400 години. Тя има дългосрочно въздействие. Във всеки един момент, с промяната на порталите и линиите, нашата планетарна програма се променя много бързо, и това въздейства на всеки един от нас индивидуално. Програмата за Глобално Съзнание оказва влияние на човечеството. Информационният поток, който идва от тази по-голяма програма, става наша човешка еволюция. И ни показва върху какви глобални теми работим. Тя въздейства върху полето на съзнанието на нашата планета. Това е работата на външната програма.

От 1615 година до сега живеем, съгласявайки се нашите умения да изграждат институции и да поддържат тези институции. Построили сме къщи и сме се свързали в общности. Използвали сме енергията за детайли, за да създадем колективни структури, които са ни отвели в бъдещето чрез повтаряне и усъвършенстване на модели. В каква удивителна ера сме живели!

Всичко, от което сме се чувствали сигурни през последните 400 и повече години, вече не работи. Толкова сме близо до 2027 година и животът няма да се промени в мига, в който часовникът удари полунощ на 1-ви януари 2027 г. Един огромен механизъм  трябва да се приближи и да започне нов механизъм. Това е процес, който вече се случва, и се случва отдавна.

През последните 20 години наблюдавам как институциите се разпадат. Първото истинско прозрение дойде с Урагана Катрина в САЩ, когато американската държавна институция за реагиране при бедствени положения FEMA не проработи и толкова много хора пострадаха. Последва финансовият колапс през 2008 година. Но тази нова ситуация е различна, тъй като засяга всички аспекти на живота, независимо от националност, раса, пол, благосъстояние или политика.

Като гледам как нашата планета е дълбоко засегната от Коронавируса, виждам това  като резултат от работата на по-голямата програма. Никой няма вина. Това е просто работеща програма, която ни води към еволюционна промяна. Трябваше да замина за Тайван, всъщност сега трябваше да съм там. Но вече не беше възможно и пътуването ми беше отложено. Сестра ми трябваше да отиде на опера в Ла Скала в Милано. Ла Скала е затворена. Толкова много бизнес изложения и конференции, концерти, спортни събития, чествания, всякакви племенни и колективни големи събирания са отменени. Племенното ръкостискане вече не е приемливо, когато искаме да се поздравим. Училища са затворени в Азия, Италия, Иран, Южна Корея, Япония… В много случаи учебните часове се провеждат онлайн. Пътуванията са дълбоко засегнати. Влакове от Италия вече не се допускат в Австрия. На круизни кораби бива отказано влизане в пристанищата не само в Азия, но и в района на Карибите. Засегнат е и въздушният транспорт. Току-що днес прочетох, че Британските аеролинии са спрели полетите си до Ню Йорк. Още много други превозвачи са спрели полетите си до Азиатски страни. Списъкът е безкраен. Глобалната икономика е засегната, защото през последните повече от 400 години сме станали взаимосвързани във всичко. Това показва колко е важна тази промяна за всички ни.

Това, което е интересно за темите, идващи с 2027 година, е че цялата Интеграция присъства и тя ще продължи повече от 400 години. Интеграционните канали се поддържат сами. Те са извън останалите вериги. Те са извън колективното, племенното и индивидуалното.

Интеграцията е ключовият компонент, сърцевината на разграничаването ни от другите. Индивидуалните хора са различни. Интеграцията е горивото на това различие, тъй като Сакралният Център – 34-тият портал, е част от Интеграцията. 10-тият портал не се отнася само до поведението, а е и част от пробуждането ни като индивиди. Това е също част от интеграцията. Интеграцията в известен смисъл ни служи като ключов защитен механизъм на формата. Солидна е. Ако познавате такива хора (34/20),  те са удивително стабилни.

Вдъхването на сила на самия себе си е тема на интеграцията. Интеграцията не търси и не приема лесно напътствия от други. Всичко това са теми на следващите 400+ години. Нашият еволюционен процес ни води към това да си бъдем самодостатъчни. Това е един мощен ключ към интеграцията. Тя не чака насоки. Не търси подкрепа. Тя иска да си бъде самодостатъчна. Това е много по-различно от племенната тема, в която сме в момента, свързана изцяло с подкрепа и създаване на общности. Сега трябва да се изградиш сам, защото си уникален. А колко е различно това от колективното споделяне!

Именно това се променя. Не е лошо. Не е нужно да предизвиква страх. Трябва просто да го видим такова, каквото е. Промяна. Една огромна промяна – огромна стъпка към новия начин, по който цялата ни планета се движи към бъдещето. Тя не засяга само индивидуалното човешко същество, това е нашата планетарна програма. Става въпрос за еволюцията на човечеството.

Имам дълбоко разбиране за същността на тази промяна, на това, което сме изживели и на това, което е нашето бъдеще. Не се страхувам. Вярвам не само на себе си, а и на животът, който се разкрива. Чувствам се голяма късметлийка да имам котва вътре в себе си. За тези от вас, които са учили Хюман Дизайн, каналите на Интеграцията са невероятни. Аз имам портали от тях, но нямам канали. Въпреки това, дълбоко в себе си аз зная за какво са тези канали. Сега имам нещо в себе си, защото живея на база на моята Стратегия и вземам решения от Вътрешния ми Авторитет. Интегрирана съм в себе си и във Вселената. Вътре в мен има удивителен мир и доверие в това, което е.

Пожелавам това на всички ни.

С обич,

Мери Ан *

* Мери Ан Уинигър е един от най-дългогодишните и опитни преподаватели в Хюман Дизайн и е дълбоко потопена в личния си процес повече от 25 години. Автор е на книгата „Моята лична революция“, издадена и на български език, и ще бъде водещ на първото в България „Потапяне в експеримента“ през юли 2020 г.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е преведен от авторска публикация на Мери Ан Уинигър. Оригиналният текст можете да прочетете тук:

https://mailchi.mp/f6856d87b0b7/dramatic-global-shifts?e=bbe9c14c1b

Никаква част от превода не може да бъде копирана – изцяло или на части, без изричното препращане с линк към настоящата публикация. 

Сродната Душа

Сродната Душа

Израстването ми като човек с профил 6/2 не беше никак лесно. Онези първи 28 години бяха особено трудни. Не знаех за дизайна си и се чувствах все по-изгубена. Първата фаза на живота за мен беше „проба и грешка“, което e естеството на 3-тата линия. Представете си да трябва да минавате през темата на 3-тата линия цели 28 години, когато нямате генетичната защита, както ако си я носите в профила. Бях толкова уязвима през тези години и в края им се чувствах много крехка. Не знаех Стратегията си. Не знаех кой е Вътрешният ми Авторитет. Не знаех къде бях отворена. Когато достигнах 26-годишна възраст, бях емоционално и ментално нестабилна. Моят емоционален център и центърът Аджна са отворени и всички тези години аз бях поемала и усилвала емоциите и мислите на другите, мислейки си, че са мои. Отгоре на това в тази първа фаза на живота, с процес като на 3-тата линия, правех грешка след грешка. Като човек с отворен Сърдечен център, който се опитваше да докаже стойността си, да правя толкова много грешки беше истински обезпокояващо. 
Нямах никаква сигурност, нямах нищо, за което да се хвана и задържа. Израствайки като жена в италианско семейство през 50-те години на миналия век, в мен беше поставено огромно ударение върху това да намеря правилния мъж, да се установя и да се омъжа. Но дори по-дълбоко от това обуславяне беше вътрешният ми процес като същество с 6-та линия в профила.

Всяка линия на профила има своя стратегия за свързване. Стратегията за свързване на 6-тата линия е „сродна душа или не“.

Тя се базира на 59-ти портал, който е портал на сексуалността и на неговата способност да разчупва бариерите, за да постигне един по-велик съюз. Това е генетична роля, която е установена в биохимията ни. Търсех сродната си душа откакто се помнех. Опустошението от първите 28 години ми се отрази психологически. Дори не можете да си представите процесът на проба и грешка, през който преминах с мъжете през тези първи 28 години, защото всъщност в този период го преживявах с темата на 3-тата линия – „създадени и прекъснати връзки“. Това само усили объркването и несигурността ми. За първи път се разведох още преди да навърша 23. 
Заради този генетичен императив да намеря сродната душа, започнах да излизам с момчета още докато бях в основното училище. Бях доста сериозна към тях разбира се, за мен всеки от тях беше „Той“ – сродната душа, която търсех. С усмивка гледам назад към това, което бях тогава – толкова млада и толкова сериозна. Смешно ми е като си помисля за Пасажера на задната седалка, който търси сродната си душа. Но тогава никак не ми беше смешно.
А бях във фазата на процес на проба и грешка и като добавим, че не живеех като Генератор и не взимах решения на база на Вътрешния си Авторитет, това си беше рецепта за бедствие. Наистина беше такова. 

Друга ключова дума за 59.6 и оттам за 6-тата линия е Мечтателят.

О, наистина се свързвам с това. Спомням си, че си мечтаех за сродната душа още откакто бях на 5, въпреки че не мислех за нея като такава. Тогава тъкмо се сдобихме с телевизор и уестърнските филми бяха много популярни. Моите мечтания се базираха на мъжете от тези шоу програми. Имам също така 41-ви портал, активиран от Слънцето на Личността ми, а това е портал на фантазирането. Така че аз мечтаех и си фантазирах за перфектната връзка като за последната връзка. И няма значение на колко години бях – и на 5 и на 50 това е генетичен императив. Но никога не казах на никого нито дума за това – нито като дете нито като възрастна. 
В края на първата фаза от 28 години знаех, че животът ми не работи. Всъщност заминах за Индия една седмица след 28-мия си рожден ден, откъсвайки се далеч от живота такъв, какъвто го познавах дотогава. За нещастие обаче все още нямах никаква идея коя съм в действителност и как да присъствам в живота си. Просто продължих да си мечтая за това да намеря сродната си душа. Умът ми беше „сигурен“, че ако я открия, то най-накрая ще се почувствам сигурна в живота си. Но фазата на качването на покрива не ми помогна много – отдалечавах се все повече от живота, който бях имала дотогава. Мислех си, че само медитацията е допринесла за това да стана обективна, но сега знам, че това е била темата ми през втората фаза от живота на покрива. Дистанцирах се много повече от всичко и станах по-обективна. 

Срещнах Системата за Дизайн на Човека, когато бях в средата на 40-те и започнах да живея спрямо Стратегията си да изчаквам да откликна. Започнах да взимам решения, базирани на Вътрешния си Авторитет, на сакралните си звуци. Целият ми живот се обърна с главата надолу – и отвътре, и отвън.

Бях доста крайна в експеримента си. Не знам защо. Знам, че за мен беше въпрос на живот и смърт. В началото вместо това да ме караше да се чувствам сигурна и стабилна, всъщност беше като взривяване на целия ми живот с пръчка динамит. Но когато пепелта слегна и дните и седмиците станаха месеци и години, в мен започна да расте една вътрешна сила. За първи път в живота си имах силна основа, на която да стъпя. Беше усещане за вътрешна сила, което не бях преживявала никога преди. С четири отворени центъра, три от които умът, емоциите и егото, за мен нямаше как да има вътрешна сила без Стратегията и Авторитета ми. 
Спрях да търся сродната си душа едва след като завърших първите си 7 години експеримент и преминах през Хироновия възврат. Бях слязла от покрива и бях вътре в себе си. Беше истинско чудо! Дори преди да сляза от покрива, вече бях започнала да изживявам съвършенството на живота такъв, какъвто беше. Бях престанала да копнея за това и онова или нещо да се промени, за да се чувствам по-добре със себе си и живота си. Но след като преминах 50-те всичко наистина се промени. 

Единственият начин, по който достигнах дотам, беше чрез Стратегията и Авторитета ми.

Да, изглежда като ужасно ограничение да изчакваш нещо да дойде към теб и тогава да откликваш или не. Изглеждаше като че нищо не би могло да се случи и че никога няма да имам „любовта на живота си“. Но иронията беше, че живеейки живота си в съответствие със Стратегията и взимайки решения чрез Вътрешния си Авторитет, аз наистина се запознах със себе си за първи път.

За първи път Пасажерът ми беше истински релаксиран в превозното си средство. За първи път се почувствах сигурна.

Имах котва, която да ме задържа, и тя беше вътре в самата мен. 
Стратегията и Авторитетът позволиха на двата аспекта от мен – на съзнаваното и несъзнаваното, на личността и дизайна, на пасажерът и превозното средство, да се отпуснат в коректната връзка помежду си. Нямаше повече борба, нямаше повече опити за контрол, нямаше повече копнежи за нещо повече. Стратегията е онова, което позволи на Пасажера ми да се предаде на превозното си средство – Формата. Тя позволи на моята Личност и на моя Дизайн да заживеят в дълбока хармония. Личността е Ян, а Дизайнът е Ин. Вече не търся стабилност отвън. Равновесието съществува в самата мен и е изразено по съвършен начин чрез вечния символ на връзката Ин/Ян. 
Вече не търся сродната си душа. Намерих я.

Сродната ми душа е вътре в мен.

Това е най-дълбокият съюз, който може да съществува само между Личността и Дизайна. Когато намериш това, наистина нищо друго няма значение. Оцелях след хаоса на първите 28 години. Оцелях и слизайки от покрива – уязвимо време за всички същества с 6-та линия. Имам своите съмнения, че нямаше да съм жива, ако не бяха Стратегията и Авторитета ми. 
Да живея тази финална фаза като себе си е толкова далеч отвъд всички мечти, които някога съм имала. На 62 годишна възраст, след като прекарах първите 50 години от живота си в търсене на сродната душа, е истинска радост да открия, че сродната душа, която съм търсела, е вътре в мен!
 

Превод от английски: Хюман Дизайн България