Танцът на планетите

Танцът на планетите

Плутон, Сатурн и Юпитер през Портал 61 – Вътрешната истина и Портал 60 – Приемане на ограничението

Наскоро усетих голяма промяна във вибрационната ми честота и това ме накара да проверя транзитите. Открих, че някои от тях създават мощни и дългосрочни дефиниции в моята карта. Докато проучвах колко дълго ще продължат тези транзити, ми просветна – сякаш вътре в мен се запалиха светлинки. До този момент не успявах да навържа нещата.

Моля, имайте предвид, че това е просто моето „виждане“, моята гледна точка. Имайки разбирането за това, че промяната в Програмата за глобално съзнание вече е започнала, не мога да не виждам и по-голямата картинка, че Програмата и нашата Планетарна програма са в синхрон. Едното засяга човечеството и еволюцията на човечеството, а другото – всеки един от нас поотделно.

diagram

Плутон се отнася както към лични така и към поколенчески теми. Транзитът на Плутон от един портал към друг винаги ще променя посоката на човечеството в продължение на много години. Плутон представлява Истината, но също така е и инструмент за промяна.

На всеки 1000 години Плутон преминава през един и същ портал приблизително 4 пъти. Плутон е в 61-ви портал от януари 2019 г. Не е бил в този портал от приблизително 50 и повече години! Той ще остане в 61-ия портал до януари 2022 г. (с изключение на няколко месеца, видно от графиката). Портал 61 е Порталът на Вътрешната истина. Плутон представлява Истината и едновременно с това се намира в Портала на Вътрешната Истина.

Портал 61 е портал на мистерия. Той също така е и портал на напрежение, това е умствено напрежение за цялата ментална плоскост на Знаенето. Тук не става въпрос за универсалната истина, а за вътрешната истина. Портал 61, в първа линия, е основата на Вътрешната истина. Това е Окултното познание. Важно е да запомним, че в момента 61.1 е един от ключовете в Програмата за глобално съзнание. Вътрешната истина отключва ключалка на посока. Тази посока е свързана с мъдростта от преживелищния опит.

Всичко това разпалва тези светлинки вътре в мен. Това е момент, в който дори и Плутон засилва необходимостта от Вътрешна истина. За мен вътрешната истина стана реална по време на моя експеримент със Системата за Дизайна на Човека. Благодарение на Стратегията и Авторитета ми успях да узная това, което трябваше да знам, и да се доверя на вътрешната си истина.

planets

Всичко написано тук се отнася за Плутон, но ми се стори интересно, че Сатурн и Юпитер също участват в този танц почти през цялата останала част на годината. Юпитер представлява нашите Лични закони. Той също така носи аспекти от нашето развитие и отношения с другите, както и с цялото. Като транзит, Юпитер внася промени в Личния ни закон. Това може да бъде време на потенциална трансформация и начало на нов процес.

Сатурн влияе върху нашето вътрешно развитие. Той е Съдията. Като съдия, и особено в нашата собствена карта, той може да ни накаже и често е мястото, където страдаме. Ако нарушим закона на Юпитер, ще бъдем наказани през портала, в който е Сатурн.

Можете да видите танца, който се случва между портал 60 и портал 61. В същото време тези три планети се движат заедно по начин, който чувствам, че е много важен за всеки един от нас. И трите планети през следващите 9 месеца могат да ни помогнат да бъдем подготвени за бъдещето.

60 61

Сатурн и Юпитер танцуват между Портал 61 и Портал 60 през следващите 9 месеца.
Плутон е в портал 61 до януари 2022 г. (с изключение на 3 месеца през пролетта на 2021 г.)
Плутон е в портал 60 от януари 2022 г. до януари 2025 г. (с изключение на 2 месеца през 2022 г.)

Танцът между тези планети включва и Портал 60 – Порталът на ограничението. Тези два портала са много важни един за друг, защото без Портал 61 – Вътрешната истина – никога не можем да прегърнем ограничението и да го надскочим. Хюман Дизайн ми разкри точно онова, което трябваше да знам.

Портал 60 е порталът на Приемането. Портал 60 е порталът на „старото“. Той търси мутация, търси нещо ново, но също така е и портал на напрежение от Коренния център, това е физически натиск. Под това напрежение се появява потенциал за депресия, защото никой не може да накара мутацията да се случи. Докато не приемем ограничението, надскачането му никога не би било възможно.

Истинското приемане е „да приемем нещата такива, каквито са“, да се ​​предадем на това, което е животът, а това не е нещо, което можем да решим да направим. То е страничен ефект от следването на Стратегията и Авторитета ни. Всичко започва със Стратегията. Никак не е лесно да приложим нашата Стратегия в живота си. С нея вървим срещу течението на това как живеят всички останали. Ние излизаме от коловозите на нормалния живот и така след седмици, месеци, години на живеене на нашата Стратегия и вземане на решения въз основа на нашия Вътрешен Авторитет (или нашия процес на вземане на решения), стигаме до нашата вътрешна истина. Накрая ние приемаме живота такъв, какъвто е, и се предаваме на това пътуване.

В момента по-голямата част от света е в някаква фаза на локдаун или тепърва започва да излиза от него. Това е глобално ограничение. Имаше ограничения за напускането на домовете ни, ограничаване на пътуванията, ограничаване на социалния живот. Ограниченията докоснаха всички аспекти на нашия човешки живот. Всичко това е портал 60. И ако ние не можем да приемем ограниченията, това физическо напрежение може да доведе до депресия.

В Идзин пише следното за 60-ти портал: „Приемането на ограничението е първата стъпка към трансцендирането му“.

keepers of the wheel

Плутон е в портал 41 от януари 2025 г. до февруари 2028 г.
Плутон е в портал 19 от февруари 2028 г. до юли 2028 г.
След това Плутон е ретрограден в портал 41 от юли 2028 г. до януари 2029 г.
Плутон остава в портал 19 от януари 2029 г. до февруари 2032 г. (с изключение на 3 месеца през пролетта на 2031 г.)

Плутон влиза в 41-вия портал през януари 2025 г. Той не е бил там от 1781 г.! Този портал е началото на всички нови преживявания. Това е иницииращият кодон за Пътя на човешкия опит. Две години преди да започне новият глобален цикъл през 2027 г., Плутон ни носи този нов преживелищен път.

Ето защо тези светлинки в мен се запалваха всеки път, когато разглеждах всичко това. Това е съвършенството на Програмата. Това са както Планетарната програма, така и Програмата за глобална еволюция на съзнанието в перфектна симетрия. Всичко е там, за да ни подготви за това, което предстои, започвайки с танца между 61-ви и 60-ти портал. Вътрешната истина и Приемането на ограниченията ни подготвят за идващото ново преживяване.

Плутон ни дава ключ към трансформацията на всеки един портал, през който преминава през този период. Плутон внася промяна. Той има силно влияние върху живота ни. Плутон представлява Истината. Той измества посоката на човечеството.

Друго прозрение, което имах, беше, че в този период Плутон е изцяло в Хексаграмите на Пазителите на Колелото. Преди много години Ра преподаваше „Лицата на Бога“. Това беше един завладяващ курс, по време на който той обикаляше Колелото, говорейки за Божествата, които представляват всеки един отрязък от него.

Пазителите на колелото са единствената част от него, която няма конкретен Бог или Богиня, които да представляват архетип за тях. Пазителите на Колелото нямат лица, но имат дълбоко влияние. Именно в тази част на Колелото се намира приемствеността на целия живот. Колелото няма край – то просто преминава към нещо друго.
Това, което току-що прочетохте, е точно тук, в Пазителите на Колелото. Започвайки с Плутон, преминаващ точно сега през 61-ви портал, Вътрешната истина и след това придвижвайки се към 60-тия портал, Приемането на ограничението и след това 41-ви портал и стигаме до 19-ти портал през 2029 г.

Пазителите на колелото носят в себе си мистерии. Портал 61, на Вътрешната истина на Пазителите на Колелото казва, че формата умира, но духът – не. Портал 60 казва, че едва след като приемем, че ограничението на формата е, че тя умира, то само тогава е възможна трансцендентността. Приемането на смъртта и приемането на ограниченията биха могли да доведат до надскачане. Да приемем ограничението на това да бъдем във форма отваря едно изцяло ново ниво на преживяване.

Няма край, защото всеки край е всъщност едно ново начало – Портал 41. Той е началото на всичко. Последният портал на Пазителите на колелото е портал 19. Плутон преминава през него през 2029 г., две години след като е зададен новият Глобален цикъл. Портал 19 ще мутира в следващия цикъл. Той е свързан с нуждата от храна, подслон и подкрепа. Това е племенен портал. 41-вият портал започва ново преживяване, а 19-ият носи необходимото, за да се погрижим за формата в новото преживяване.

Пазителите на колелото казват, че няма край. Винаги има нещо друго. В крайна сметка превозното средство, формата, ще умре. Това важи за всяко човешко същество. Но го има съзнанието на Кристала на Личността, което не умира. „Пътникът”, седнал на задната седалка, гледа през прозореца. Това е, което не умира. Това е, така да се каже, „другото нещо “. Отвъд ограничението ни чака ново изживяване. Една врата се затваря, друга се отваря. Няма начало или край. Пазителите на колелото казват, че телата идват и си отиват, но съзнанието на Личността е завинаги.

Тук виждам красотата и магията на Хюман Дизайн. Никога не бих могла да позволя на интелигентността на формата да управлява живота ми без Стратегия ми. Умът ми ръководеше нещата, той управляваше живота ми и контролираше формата ми. Вътрешният Авторитет отне силата на ума ми и я даде на правилното място вътре в мен. Обичам един определен цитат на Ра, когато той говори за Пазителите на колелото: „Моментът, в който превозното средство е водещо формата, тогава не то приема циклите, а то Е цикълът.” За мен, когато почитам мъдростта на формата си, аз съм естествено в потока на всички цикли, без значение какви са те и какво носят.

Надявам се, че ви е харесало това пътуване и че информацията не е твърде много. Всъщност аз не прозрях всичко това, но го почувствах в тялото си, когато разглеждах транзитите на Плутон. След това трябваше да направя проучване, за да мога да опиша с думи това, което почувствах в тялото си. Нещата се навързаха и последното парченце беше свързано с Пазителите на колелото.

До следващия път!

Най-сърдечни поздрави на всеки от вас,

Мери Ан

ra uru hu

„Ние наистина живеем в сложни времена. Едно от най-важните неща, които трябва да разберете относно това, което Ви казва това познание, е една необикновена истина. Тази истина е, че ние по никакъв начин не сме подготвени за това, което се случва. Това е нещото, което трябва да схванете на едно много, много дълбоко ниво. Ние не сме подготвени и не можем да бъдем подготвени.

Помислете за красотата на това в контекста на Дизайна на Човека. Всичко, свързано с Хюмън Дизайн, е предназначено за тази идваща епоха, в която не можете да разчитате на друг. Епоха, в която трябва да разчитате на себе си и трябва да намерите вътре в себе си начин да се ориентирате в тази плоскост, без отправна точка. Помислете колко мощно ще бъде това, когато отправната точка изчезне. И тъй като никой не усеща, че това ще се случи, институциите се опитват да твърдят, че могат да се справят въз основа на своя опит. Добре, да видим, в крайна сметка тук не става въпрос само за икономика.

Става дума за разбирането, че сега сме в ситуация, в която предстои промяна, за която никой от нас не е устроен да бъде подготвен. Ние не сме подготвени и като човечество няма да го приемем спокойно. Помислете за Шанхай. В него живеят 35 милиона души. Те трябва да се хранят всеки ден. Всичко това става възможно благодарение на обширната му инфраструктура, която е създадена, за да може да го поддържа. Огромните инфраструктури, които хранят всички нас, които поддържат банковите ни системи и всички тези неща, оцеляват благодарение на 37/40, на Кръста на Планирането. Тези структури ще се разпаднат. Това е нещо, което наистина трябва да се схване. Всичко, което ги държи заедно, изчезва. Вие сте подготвени. Аз съм подготвен, но човечеството няма да бъде подготвено за подобно нещо.

Не се доверявайте на миналото. Няма нищо в него, на което да можем да се доверим, нищо. Не се доверявайте и на бъдещето. Не можете. Можете да се доверите едниствено и само на себе си. И ако не започнете да го правите сега, ще стане твърде късно.“

~ Ра Уру Ху, 2008 г.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Копирането на българския превод изцяло или на части е възможно само с изричното упоменаване на източника, както и поставяне на линк към публикацията в сайта на Хюман Дизайн България.

Оригиналният текст можете да намерите тук: https://mailchi.mp/72fecbd0d228/the-dance-of-gate-61-and-gate-60?e=09fcbc5d95&fbclid=IwAR24Juyj3MsrJ4MbkIN7Nx9drK4I_EyCDOU-OIjdosNdhtCtWhSqOgRbUDE

Допълнителни ресурси по темата

преходът към 2027
бъдещето е вече в действие
Кръстът на живота и поставянето на сцената

Кръстът на живота и поставянето на сцената

През 1992 г., когато за пръв път започнах да преподавам Хюман Дизайн професионално, доста преди да бъдат развити всички тези синтетични инструменти, които бяха разработени през годините, за да може анализът да стане нещо лесно за правене и схващане, аз започнах с най-простия възможен конструкт, който имах и ми бе даден в моето преживяване. Той си имаше име. Това беше нещо, но което обучавах всеки, който искаше да отиде отвъд това да получи разчитане на картата си.

Наричаше се Кръстът на Живота.

Важно е да не го бъркате с кръста на инкарнацията.

Беше просто термин, който беше директно свързан с начина, по който бях инструктиран да виждам как оперира самият живот и да започна да разбирам в дълбочина какво е да бъдеш в една двойствена среда, да бъдеш двойствено превозно средство, да бъдеш в живот, който е доминиран от двойствени конструкции на Майа за „това“ и „онова“.

Има няколко неща, които са интересни. Първото, за което ми се иска да помислите, е това, че този кръст се основава на един вид вертикала и хоризонтала.

Ако бинарността Слънце/Земя е директно свързана с нашата западна традиция, то бинарността Северен/Южен възел е директно свързана с източната традиция.

И имаме този класически пример в Кръста на Живота за пресичането на тези две теми.

В източната традиция Южният и Северният възел имат множество имена – Главата на Дракона (Северният възел), Опашката на Дракона (Южният възел), но също така е любопитно, особено по отношение на моето име – те се наричат Раху и Кету. Рахе е Северният възел, а Кету е Южният възел. Още повече този Кету е мъртъв, а Раху е жив. През смъртта към живота, към смъртта през живота. С други думи това е непрекъснатостта, движението на процеса на инкарниране. И дори не толкова на процеса на инкарниране, колкото на процеса на самата инкарнация – процеса на живота. И в смисъла на този процес на живота и начина, по който го разглеждаме от аналитична гледна точка – животът е изгубен в онова, което наричаме характеристики и целта е да надскочим тези характеристики и да открием истинската си роля.

Характеристиките са домейнът на картата –

когато разглеждате дизайна си, виждате своите характеристики.

И единственият начин, по който можете да надскочите картата и да се приближите към своята мисия (purpose) правилно, е като се справите с тези характеристики.

Цялата идея на Хюман Дизайн е, че ние преподаваме Стратегия и Авторитет, за да може човек да схване могъществото на характеристиките в живота си и да може да ги надскочи, като действа правилно със себе си. Наградата за това, че си надскочил характеристиките си, е че откриваш ролята си.

Една от любимите ми аналогии или метафори е идеята за филм. Ако разглеждате характеристиките, това, което виждате, са онези същества, които са в кадър, но нямат никаква роля. Те са просто характеристики. Може да се шумни или бавни, такива или онакива, може да имат характеристики, но те нямат роля. Те са онези персонажи, които никога не казват нищо в една сцена, просто фигурират на заден план. Но в момента, в който имаме някой, който е нещо повече от характеристики, т.е. дадена му е роля – само когато имаш роля, мисията е възможна.

Възлите на Луната са фонът. Те поставят сцената.

Не само поставят сцената в смисъла на това, че поставят декора, но те също така предоставят и силите, които ще населяват този декор. Те предоставят характеристиките на задния план, силите, които ще срещнете в тази среда във вашия процес. Да разберете истински възлите си, означава да разпознаете света, с който сте създадени да си имате работа, средата, в която сте създадени да бъдете и какви хора е замислено да са част от фона на живота ви – какви сили ще бъдат там, за да ви предоставят възможно най-правилните връзки и взаимодействия, правилното образование и т.н., понеже те принадлежат във вашата среда.

Помислете какво означава да имате възможност да осъществите мисията си. Но потенциалът, за да осъществите мисията си, трябва да бъде разглеждан в контекста на фона.

Понеже в този фон и в тази среда трябва да бъде изпълнена мисията.

И като разглеждате възлите, ще видите, че потенциалът на всеки да осъществи мисията си, е директно свързан със средата, в която да осъществи тази мисия. Това е Кръстът на Живота. Няма как да осъществите потенциала на едното без за осъществите потенциала на другото, понеже те са дълбоко свързани помежду си.

В началото, когато започнах своя процес, съществуваше дълбокото разбиране на този Кръст – разбирането, че това е скелетът на живота на всеки един. Веднага можеш да видиш основната същина на онова, което са тук да изживеят като мисия. Можеш да видиш тази мисия в техния Инкарнационен кръст, в техния Профил, можеш да видиш потенциала на това в смисъла на консистентност или липсата й, в начина по който функционира този Кръст в динамиката на характеристиките на картата.

И още повече, разбирайки възлите, разбирайки сцената, която е поставена, сцената, на която тази мисия може да бъде изпълнена, веднага можеш да доловиш същността на това за какво е замислено да бъде този живот и кой е замислено да бъде в него.

Вертикалата на този кръст е бинарността на Слънцето и Земята, полярността на Слънцето и Земята. Ако разгледате всички изчисления в картата, ще забележите, че има само две от тях, които автоматично се повтарят и са противоположни едно на друго. С други думи Слънцето и Земята са винаги противоположни едни на други в колелото и Северният и Южният възел са напълно противоположни един на друг в колелото. Те имат уникална, много специална връзка помежду си.

Всъщност начинът, по който възлите се изчисляват – те представляват екстремни точки в орбитата на Луната спрямо орбитата на Земята около Слънцето. Пресечните точки между тези две линии на геометрията водят до това да съществуват тези Южен и Северен възел и да можем да ги изчисляваме. Съществува дълбока свързаност между тези две бинарности.

И в контекста на моята метафора, Слънцето и Земята представляват вертикалната бинарност, вертикалната ос на този Кръст на Живота. Това, което прави Слънцето и Земята толкова значими, е че Слънцето представлява 70% от нашето програмиране. 7% от наситеността на неутриновия океан, в който живеем, е генериран милисекунда след милисекунда като продукт от синтеза, който се получава от Слънцето. 70% от нашето програмиране, 70% от това, което сме, самата същина на онова, което наричаме „мисия“ (purpose), се корени директно в това програмиране на Слънцето към неговото огледало, неговата опозиция – Земята.
Пресичайки тази линия на геометрията, пресичайки този вертикален поток на съзнанието, е хоризонталното движение на Възлите – Северният възел и Южния възел.
Има нещо много важно тук. Това са истинските бинарности в смисъла на това, че са много различни една от друга.

  • Слънцето и Земята са физически обекти, напълно противоположни един на друг, а Южният и Северният възел не са физически обекти, те са позиции, които са напълно противоположни една на друга.
  • Слънцето и Земята се движат обратно на часовниковата стрелка по колелото и в това движение представят екзистенциалното импринтиране на живота, момент по момент в настоящето.
  • Възлите като позиции-опозиции се движат по часовниковата стрелка на колелото.

Само възлите са тези, които имат директна връзка с прецесията на изравняването (на оста на Земята) и по този начин са свързани с големите (глобални) цикли. В хинду-браманската традиция възлите в самата си природа са изключително различни от останалите обекти. И тук имаме тази основна структура – Кръстът на Живота. 70% от програмирането през Слънцето и Земята и в това – ролята – и едновременно имаме и тази хоризонтална посока от Южния възел към Северния възел, която носи потенциала за средата или сцената, която е поставена за нашия живот.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио на Ра Уру Ху, което можете да чуете в оригинал тук:

 http://www.jovianarchive.com/Media_Libra…/…/Nodal_Polarities

Възлите на луната и откриването на Уран

Възлите на луната и откриването на Уран

Гледаме към магистралата на живота. И в Хюман Дизайн начинът, по който разглеждаме тази магистрала, е чрез Възлите на Луната и винаги се движим от Южния възел към Северния възел. С други думи,

Южният възел представя откъде идваме, а Северният възел – накъде отиваме.

Важно е да разберете нещо относно тази магистрала. Независимо дали се намирате в Южния край на магистралата или в Северния край на магистралата, това е една и съща магистрала. Тя прилича на една много дълга улица, разделена на две и има две различни имена в двата края. Но е все така една и съща улица. Темата на средата, темата на квартала може да бъде много различна, ако се намирате в Южния край на улицата или в Северния й край.

Друго важно нещо относно магистралата на живота, е че тя е винаги разделена и винаги има първа част и втора част, и това е една от базисните бинарности на това да бъдеш. Ние сме преминали през определен брой жизнени цикли в своя еволюционен процес и цикълът, в който живеем от съзнателно най-дълго време, и е част от нашия исторически летопис, е Сатурновата магистрала – жизненият цикъл, който е бил подвластен на Сатурновия процес. Когато разглеждаме Сатурн, той обикаля около Слънцето за приблизително 28 години. Затова, когато разглеждаме Сатурновия живот, ние забелязваме, че средата на живота е 14-15-годишна възраст. Тази средна възраст ще рече, че първата фаза от живота, темата на Южния възел, ще бъде около 14-15 години, а фазата на Севения възел ще следва оттам нататък.

Но ние имаме една изключителна промяна в нашия еволюционен процес, която се е случила през 1781 г. Това е появата на деветцентровото същество, едновременно с откриването на Уран от Хершил.

И тази едновременност на появата на деветцентровото същество и откриването на Уран ни въвеждат в един изцяло нов жизнен цикъл. Този жизнен процес е очевидно различен, ако сравните продължителността на живота в модерния свят, особено в напредналия свят, с продължителността на живота в миналото, дори само преди 100 години.

Ние живеем в цикъл, в който на Уран му отнема приблизително 84 години, за да направи обиколката си около Слънцето и затова имаме работа с жизнен цикъл, чиято средна възраст е около 38-44 години.

Това е един много различен процес.

Един от най-лесните начини да разберем, че сме преживели тази промяна, е какво е за нас като родители или какво е било за нас като деца, когато сме били тийнейджъри – тази точка около 15 години, когато все още го има онова биологическо приемане по презумпция, че ти си вече възрастен и че си готов да започнеш втората част на живота си, което в наши дни е еквивалентно на около 40 годишна възраст. И така започвате да разбирате тревожността и трудностите, които се надигат у модерните 15-годишни, които трябва да се справят с нов еволюционен процес, в който те все още биологически имат връзка със Сатурновия цикъл, те все още са физически, сексуално съзрели в този смисъл на тази възраст и въпреки това я няма зрелостта на съзнанието, която Урановият цикъл изисква. Това е Урановата магистрала на живота.

И когато разглеждате Възлите на Луната, вие не само виждате, че това е магистрала, но и че тя има и част, която минава под нея, точно под нея. Това е несъзнателното, тунелът. А на повърхността – шосето – това е Личността. Това е същата улица. Но когато имаме съзнателен достъп до това, вие можете да преживеете повърхността – това са Възлите на Личността ви. Това е начинът, по който вашата Личност ще вижда средата, пред която се придвижвате. Ако се вгледате внимателно в порталите, ще забележите, че линиите са едни и същи, понеже тези портали са полярни (опозиции).

Ако се вгледате в порталите, те ще ви дадат името на тази част на улицата.

За всеки от нас зрелостта в тази ера е Уранов процес. С други думи, отнема време. И за тези от нас, които имат деца, които са тийнейджъри или по-големи, важно е да им напомняте, че няма нужда да бързат и че 40 е средната възраст в живота, а не 15.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „Уран и 1781“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук:
http://www.jovianarchive.com/Media Library/Audios/6/Uranian Life and the Nodes

Възлите на Луната

Възлите на Луната

За разлика от всички други елементи, които участват в оформянето на картата на някой, Възлите на Луната не са планети. Те не са физически обекти, а са позиции в пространството. Те са точките, в които орбитите на Земята и на Луната се пресичат.

nodes

Луната изгрява от Юг към Север и затова Асцендиращият или Изгряващият Възел се нарича Северен. В източната астрология е известен като Главата на Дракона, Раху. Десцендиращият Възел е точката, в която Луната залязва от Север на Юг и затова се нарича Южен Възел или Опашката на Дракона, Кету.

Лунните възли се движат по посока на часовниковата стрелка (противоположно на посоката, по която се движи оста на Слънцето и Земята по мандалата) и правят една пълна обиколка на зодиака за 18 години и 6 месеца.

nodes oppositions

Лунните Възли винаги се намират в диаметрална противоположност един спрямо друг.

В мандалата те са представлявани от комбинации от два портала, наричани опозиции или още полярности. Тези опозиции са винаги едни и същи, те не се променят. Всеки портал има само една конкретна опозиция и по този начин се оформят 32 двойки портали, диаметрално противоположни в колелото.

Северният и Южният Възел маркират крайните точки на въображаема линия, която много напомня на улица.

Възлите на Луната, понеже са единствените елементи в картата на човека, които не са физически обекти, имат специална функция.

Те ни свързват с вселената, с тоталността.

Разглеждани в картата на някой, те представят две ключови теми.

nodes in the chart

От страна на Дизайна те представляват средата, в която човекът е устроен да процъфтява. Те поставят декора на пиесата на неговия живот и персонажите, които ще играят останалите роли.

От страна на Личността те представляват какво е настроен да забелязва, каква е неговата уникална перспектива към живота и към какво ще бъде естествено чувствителен.