Планетите и Възлите на Луната

Дизайнът на годината: 2020

1200 630 HD Bulgaria

Всяка година, както всеки човек, има свой дизайн. Хвърляйки поглед върху него, имаме възможността да наблюдаваме как той се проявява в ежедневието ни. Целта на този обзор на дизайна на годината не е да отгатнем какво следва, нито да предугадим предстоящото и да се подготвим за него.

Целта на тази прогноза не е да предсказва, а да подсили сензитивността по отношение на разгръщащите се модели.

В надничането напред винаги се таи илюзията, че можем да контролираме процеса или най-малкото надеждата, че бидейки информирани, можем да предприемем действия, с които да му повлияем. Предназначението на този анализ е да предостави възможност за подхранване на осъзнаването на моделите в действие. Те са описани тук, за да може да бъдат наблюдавани докато се развиват пред очите ни. Няма нужда да правите нищо с тях. Достатъчно е да ги забелязваме докато се случват, обогатявайки по този начин своята осъзнатост.

Всичко се случва съгласно модел и разпознаването на модела подхранва осъзнатостта.

Моделът, който ще разгледаме, е повтарящото се движение на Слънцето и планетите около колелото. Всеки от тези астрономически обекти изпълнява едно и също хореографирано придвижване през порталите в различна времева рамка. В момента, в който даден процес стартира, той получава отпечатък, сдобива се с дизайн, който описва природата му и именно това ще разгледаме – характера на предстоящия годишен цикъл.

Както всяка година, започваме новия цикъл с навлизането на Слънцето в 41 портал. Земята в този момент е в 31 портал, а заедно те формират една от осите на Инкарнационния кръст на Неочакваното.

Всеки нов годишен цикъл ни среща с неочакваното.

Предназначението му е да ни отведе към преживявания, които не сме имали до момента, да обогати опита ни и да разшири полето ни на осъзнатост.

Дизайнът на 2020 г. е необичаен с това, че в модела не присъства дефиниция (канал). Ако опитаме да я оприличим на един от 4-те Типа, можем да кажем, че годината е Рефлектор. Това ни предупреждава, че ще бъде променлива в проявленията си и няма да има постоянно присъстваща характеристика. Тя ще ни поднесе темите за изненадата и разочарованието.

Възлите на Луната: Бездействие, за да оцениш къде да вложиш енергията си 

Тази година Възлите на Луната ще начертаят посока, свързана с отправянето на искания към енергията, с която хората разполагат. Ще създадат обстоятелства, в които ще се появяват предложения за възможни дейности, в които бихме могли да инвестираме времето и ресурсите си.

Важният въпрос, който ще се носи във въздуха, ще бъде: „Какъв модел на живот ми носи радост?“ Заобиколени с разнообразие от стимулиращи опции, ще бъде необходимо да разпознаем кое предложение съответства на вкуса ни, за да изберем къде да вложим енергията си.

Отказът да се включим в предлаганите проекти, пестейки ресурса си, може да изглежда сякаш сме на изчакване по непонятни причини. Но всъщност временното въздържане от действия е съществено, за да се съсредоточим и оценим в детайли къде да вложим ресурсите си. Ако обаче прекараме твърде дълго време в това състояние, има опасност да изгубим фокус, забравяйки целта на паузата, която сме направили.

Луната: Подтик да си угаждаш 

Луната ще ни тласка да си угаждаме, намирайки радост в упадъчни стимули. Тя ще ни дърпа към задоволяването на мимолетни капризи на вкуса, нямащи нищо общо с подобрения, полезни за бъдещето.

Удоволствия със съмнителен характер ще се съревновават за нашата енергия, редом със заниманията, които биха били подходящи, за да се усъвършенстваме чрез повторение и корекции. Доста ресурси може да се окажат канализирани именно в такъв тип упадъчни наслади, които не носят подобрение в дългосрочен план.

Меркурий: Комуникиране на нуждите 

Нуждите ще бъдат централна тема в общуването през този цикъл. В ежедневните взаимоотношения хората ще бъдат отдадени на набавянето на ресурси и ще флиртуват с онези, които потенциално могат да им ги предоставят. Разговорите вероятно ще са насочени към изразяването на актуалните потребности и в тях може да присъства усещане за напрежение. Ако задоволяването на конкретна нужда изглежда спешно, необходимостта да бъде комуникирана бързо ще внася стрес във взаимодействията.

Съзнавайки, че не са в състояние да посрещнат нуждите си сами, хората ще опитват да намерят кой проявя чувствителност към потребностите им и ги разпознава. Ще търсят подкрепа от онези, които изглежда, че разполагат с материални, емоционални или социални ресурси. Но не всеки ще прояви готовност да даде достъп до своите средства, контакти или енергия.

Взаимоотношенията ще бъдат започвани и прекъсвани според потенциала им да отговорят на потребностите. Възможно е да има доста проби и грешки в начина, по който се комуникират нуждите, така че да се получи достъп до необходимите ресурси. Ще бъде важно изпробването на различни подходи, както и гъвкавостта в използването им, за да се подсигури, че потребностите ще бъдат задоволени.

Венера: Привличане към приятелството и семейството 

Венера активира 37 портал, който е свързан със семейството, приятелството и емоционалната потребност да принадлежиш. Той е източникът на топлата привързаност, която скрепява всяка общност. Често намира израз в традициите, които събират хората заедно и чрез допира, който можем да си позволим само с близки хора.

През настоящия цикъл може да намерим особено удоволствие във времето, прекарано с приятели и роднини. Потребността от принадлежност може да ни подтиква да търсим повече подкрепата на близките си и комфорта на това да сме сред „своите хора“. Във връзките си би могло да се чувстваме прегърнати и приети и така да припознаем ценността на отношенията.

Възможно е да се почувстваме привлечени към поддържането или създаването на приятелства, разпознавайки колко е съществена свързаността за качеството на живота ни.

Марс: Енергията да поддържаш навиците си

Марс ще предостави необходимата енергия, за да установим и поддържаме навици, които ни носят спокойствие и подреждат живота ни по естествен за нас начин. Ще ни помогне да отстояваме себе си, когато външни фактори се намесват, за да нарушат комфортния за нас ритъм на ежедневието. Ще имаме силата да се противопоставим на изкушението да изоставим установената рутина, която се е доказала като функционална.

Придържайки се към естествените за нас повтарящи се модели, бихме могли да намерим вътрешен мир и спокойствие. Но агресивната, активна и устремена към завоевания енергия на Марс би могла да се чувства скована в подреден и еднообразен режим. Възможно е да преживяваме установения патерн на живот като стагнация и да се противим към ограниченията, които носи рутината на навиците. Водени от устрема да напуснем спокойното ежедневие и да завоюваме нови територии, е вероятно да се чувстваме решени да предприемем преждевременни действия. Така ще дестабилизираме не само собствения си режим, но и установените като работещи модели, споделени с другите.

Юпитер: Експанзия чрез Съюзи

Юпитер ни предлага възможности за растеж чрез битката за смисъла на живота. През тази година ще бъдем тласнати да се борим, за да живеем според своето лично усещане за предназначение и да се противопоставяме на хората и обстоятелствата, които ни възпрепятстват.

През този цикъл експанзията ще бъде резултат от временни съюзи, които да ни насърчат да продължаваме да отстояваме индивидуалността си и да живеем според своето лично усещане за предназначение. В моментите на обезсърчение, ще бъде решаващо да потърсим онези, които могат да ни вдъхнат сили.

Ще възобновяваме виталността си, съюзявайки се с хора, които схващат смисъла на живота по подобен на нас начин. Това ще бъдат временни отношения, които имат за цел да ни дадат искра, за да разпалим креещия огън на страстта си за живот. Те ще ни насърчават да съхраняваме индивидуалния си интегритет, противопоставяйки се на разрушителното влияние на хората и обстоятелствата, опитващи се да ни променят. Разговорите със съмишленици, които ни напомнят за какво се борим и че битката си струва, ще ни вдъхват сили да постоянстваме.

Сатурн: Дисциплината да проучваш в дълбочина

Сатурн ще създаде условия, които ни забавят, за да проучим в дълбочина своята вътрешна истина и да приложим фундаменталните принципи, които сме осъзнали. Той ще ни предложи възможности да изпитаме до каква степен познаваме себе си и дали сме в състояние да останем верни на своята индивидуалност при различни обстоятелства.

Сатурн изпълнява ролята на строг възпитател, който не ни възнаграждава, когато следваме правилата на вътрешната си истина, но ни наказва, когато отстъпим от тях. Възможно е да се чувстваме сякаш някой ни санкционира, когато приемаме повърхностни описания за това кои сме или готови рецепти за принципите, съгласно които функционира живота. Необходимо е да проявим усърдие в себепознанието и в проучването на сферите, в които искаме да познаваме механизмите на функциониране.

Уран: Необичайна грижа

Уран е в 27 портал, Отхранване, от 15.04.2019 г. и до момента ни преведе веднъж през всички теми, свързани с грижата. В този период доста хора преживяха внезапни сътресения, които изискваха да полагат грижи или бяха изправени пред нуждата да намерят иновативни начини да обгрижват зависимите от тях.

Настоящият цикъл започва с темата за грижата за себе си. Възможно е да изпитаме потребност да разрушим статуквото и да се отърсим от част от грижите, които сме поели. Може да се наложи да се изправим пред някои остарели нагласи, за да се сдобием с повече свобода да проявяваме здравословен егоизъм. Ще имаме неочаквани поводи да изберем да се погрижим първо за себе си, съзнавайки, че посрещайки собствените си нужди, ние подхранваме своя ресурс да сме на разположение за другите след това.

Уран ще ни поднесе подходящите изненади, за да поставим началото на нови тенденции в грижата са себе си и другите. Макар и случките, които той е склонен да предизвиква, да са дестабилизиращи с непредвидимостта си, те биха могли да послужат за развитието ни като ни тласнат да осъвременим модела си на живот.

Нептун: Изгубени в стари съмнения

Текат последните дни, в които Нептун се намира в 63 портал, Съмнение. През последните 3 години Нептун ни потопи в дълбоко съмнение относно логиката на живота. Той е в края на своето бавно пътуване през линиите на 63 портал. На „рождения ден“ на годината ще остави своя отпечатък, подмамвайки ни да се върнем към старите съмнения, които не сме успели да оборим. Въпроси, които са ни занимавали, но са останали неразрешени, ще продължат да ни съпътстват още известно време в този цикъл, затруднявайки прехода към нови разбирания. Възможно е да чувстваме обсебващо напрежение да ги разрешим веднъж завинаги.

Тези въпроси без отговор могат да послужат като трамплин за разпознаването, че някои модели са по-големи от нас и от нивото, на което сме, нямаме възможност да ги разберем. Нептун ще ни остави с въпроса: Можеш ли да продължиш, въпреки съмнението?

Плутон: Трансформация на истината

Плутон се придвижва през арката на 61 портал от 06.01.2019 и ще продължи до 15.01.2022 г. Той  ще ни постави под натиск, за да трансформираме своята истина за самите себе си, като ни принуди да се изправим пред фалшивите, повърхностни, остарели версии за това кои сме и ще ни накара да търсим по-дълбоко. Нови осъзнавания може да разрушат представите, които сме имали за себе си или да изобличат неистинността на основни знания за функционирането на живота и света.

В дизайна на 2020 г. Плутон внася въпроса за влиянието на другите върху истината, с която живеем. Той ще задвижи трансформация на връзките ни, разрушавайки онези от тях, които не ни вдъхват сила да следваме своята осъзната истина.

***

Разполагайки с описание на моделите, ние можем да ги наблюдаваме докато се проявяват и да ги забелязваме, манифестирани в живота, разбирайки механиката на случващото се. Така имаме възможност да бъдем свободни от тях – свободни да действаме съгласно собствената си природа, вместо да бъдем задвижвани като кукли на конци от планетарните въздействия в момента. Когато сме движени от своята Стратегия и Авторитет, ние вече не сме неволни жертви на обстоятелствата и своенравията на космическото време. Те са инструментите, които ни насочват по траекторията на нашия уникален живот и ни напътстват да навлезем в онези преживявания и с онези спътници, които могат да обогатят осъзнатостта ни.

Тази статия представлява авторски материал. Копирането й изцяло или на части от нея, както и взаимстването, са позволени само с изрично упоменаване на източника, както и поставяне на линк към оригиналната страница в сайта на Хюман Дизайн България, като това трябва да стане в самото начало на статията.

Кръстът на живота и поставянето на сцената

1200 630 HD Bulgaria

През 1992 г., когато за пръв път започнах да преподавам Хюман Дизайн професионално, доста преди да бъдат развити всички тези синтетични инструменти, които бяха разработени през годините, за да може анализът да стане нещо лесно за правене и схващане, аз започнах с най-простия възможен конструкт, който имах и ми бе даден в моето преживяване. Той си имаше име. Това беше нещо, но което обучавах всеки, който искаше да отиде отвъд това да получи разчитане на картата си.

Наричаше се Кръстът на Живота.

Важно е да не го бъркате с кръста на инкарнацията.

Беше просто термин, който беше директно свързан с начина, по който бях инструктиран да виждам как оперира самият живот и да започна да разбирам в дълбочина какво е да бъдеш в една двойствена среда, да бъдеш двойствено превозно средство, да бъдеш в живот, който е доминиран от двойствени конструкции на Майа за „това“ и „онова“.

Има няколко неща, които са интересни. Първото, за което ми се иска да помислите, е това, че този кръст се основава на един вид вертикала и хоризонтала.

Ако бинарността Слънце/Земя е директно свързана с нашата западна традиция, то бинарността Северен/Южен възел е директно свързана с източната традиция.

И имаме този класически пример в Кръста на Живота за пресичането на тези две теми.

В източната традиция Южният и Северният възел имат множество имена – Главата на Дракона (Северният възел), Опашката на Дракона (Южният възел), но също така е любопитно, особено по отношение на моето име – те се наричат Раху и Кету. Рахе е Северният възел, а Кету е Южният възел. Още повече този Кету е мъртъв, а Раху е жив. През смъртта към живота, към смъртта през живота. С други думи това е непрекъснатостта, движението на процеса на инкарниране. И дори не толкова на процеса на инкарниране, колкото на процеса на самата инкарнация – процеса на живота. И в смисъла на този процес на живота и начина, по който го разглеждаме от аналитична гледна точка – животът е изгубен в онова, което наричаме характеристики и целта е да надскочим тези характеристики и да открием истинската си роля.

Характеристиките са домейнът на картата –

когато разглеждате дизайна си, виждате своите характеристики.

И единственият начин, по който можете да надскочите картата и да се приближите към своята мисия (purpose) правилно, е като се справите с тези характеристики.

Цялата идея на Хюман Дизайн е, че ние преподаваме Стратегия и Авторитет, за да може човек да схване могъществото на характеристиките в живота си и да може да ги надскочи, като действа правилно със себе си. Наградата за това, че си надскочил характеристиките си, е че откриваш ролята си.

Една от любимите ми аналогии или метафори е идеята за филм. Ако разглеждате характеристиките, това, което виждате, са онези същества, които са в кадър, но нямат никаква роля. Те са просто характеристики. Може да се шумни или бавни, такива или онакива, може да имат характеристики, но те нямат роля. Те са онези персонажи, които никога не казват нищо в една сцена, просто фигурират на заден план. Но в момента, в който имаме някой, който е нещо повече от характеристики, т.е. дадена му е роля – само когато имаш роля, мисията е възможна.

Възлите на Луната са фонът. Те поставят сцената.

Не само поставят сцената в смисъла на това, че поставят декора, но те също така предоставят и силите, които ще населяват този декор. Те предоставят характеристиките на задния план, силите, които ще срещнете в тази среда във вашия процес. Да разберете истински възлите си, означава да разпознаете света, с който сте създадени да си имате работа, средата, в която сте създадени да бъдете и какви хора е замислено да са част от фона на живота ви – какви сили ще бъдат там, за да ви предоставят възможно най-правилните връзки и взаимодействия, правилното образование и т.н., понеже те принадлежат във вашата среда.

Помислете какво означава да имате възможност да осъществите мисията си. Но потенциалът, за да осъществите мисията си, трябва да бъде разглеждан в контекста на фона.

Понеже в този фон и в тази среда трябва да бъде изпълнена мисията.

И като разглеждате възлите, ще видите, че потенциалът на всеки да осъществи мисията си, е директно свързан със средата, в която да осъществи тази мисия. Това е Кръстът на Живота. Няма как да осъществите потенциала на едното без за осъществите потенциала на другото, понеже те са дълбоко свързани помежду си.

В началото, когато започнах своя процес, съществуваше дълбокото разбиране на този Кръст – разбирането, че това е скелетът на живота на всеки един. Веднага можеш да видиш основната същина на онова, което са тук да изживеят като мисия. Можеш да видиш тази мисия в техния Инкарнационен кръст, в техния Профил, можеш да видиш потенциала на това в смисъла на консистентност или липсата й, в начина по който функционира този Кръст в динамиката на характеристиките на картата.

И още повече, разбирайки възлите, разбирайки сцената, която е поставена, сцената, на която тази мисия може да бъде изпълнена, веднага можеш да доловиш същността на това за какво е замислено да бъде този живот и кой е замислено да бъде в него.

Вертикалата на този кръст е бинарността на Слънцето и Земята, полярността на Слънцето и Земята. Ако разгледате всички изчисления в картата, ще забележите, че има само две от тях, които автоматично се повтарят и са противоположни едно на друго. С други думи Слънцето и Земята са винаги противоположни едни на други в колелото и Северният и Южният възел са напълно противоположни един на друг в колелото. Те имат уникална, много специална връзка помежду си.

Всъщност начинът, по който възлите се изчисляват – те представляват екстремни точки в орбитата на Луната спрямо орбитата на Земята около Слънцето. Пресечните точки между тези две линии на геометрията водят до това да съществуват тези Южен и Северен възел и да можем да ги изчисляваме. Съществува дълбока свързаност между тези две бинарности.

И в контекста на моята метафора, Слънцето и Земята представляват вертикалната бинарност, вертикалната ос на този Кръст на Живота. Това, което прави Слънцето и Земята толкова значими, е че Слънцето представлява 70% от нашето програмиране. 7% от наситеността на неутриновия океан, в който живеем, е генериран милисекунда след милисекунда като продукт от синтеза, който се получава от Слънцето. 70% от нашето програмиране, 70% от това, което сме, самата същина на онова, което наричаме „мисия“ (purpose), се корени директно в това програмиране на Слънцето към неговото огледало, неговата опозиция – Земята.
Пресичайки тази линия на геометрията, пресичайки този вертикален поток на съзнанието, е хоризонталното движение на Възлите – Северният възел и Южния възел.
Има нещо много важно тук. Това са истинските бинарности в смисъла на това, че са много различни една от друга.

  • Слънцето и Земята са физически обекти, напълно противоположни един на друг, а Южният и Северният възел не са физически обекти, те са позиции, които са напълно противоположни една на друга.
  • Слънцето и Земята се движат обратно на часовниковата стрелка по колелото и в това движение представят екзистенциалното импринтиране на живота, момент по момент в настоящето.
  • Възлите като позиции-опозиции се движат по часовниковата стрелка на колелото.

Само възлите са тези, които имат директна връзка с прецесията на изравняването (на оста на Земята) и по този начин са свързани с големите (глобални) цикли. В хинду-браманската традиция възлите в самата си природа са изключително различни от останалите обекти. И тук имаме тази основна структура – Кръстът на Живота. 70% от програмирането през Слънцето и Земята и в това – ролята – и едновременно имаме и тази хоризонтална посока от Южния възел към Северния възел, която носи потенциала за средата или сцената, която е поставена за нашия живот.

 

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио на Ра Уру Ху, което можете да чуете в оригинал тук:

 http://www.jovianarchive.com/Media_Libra…/…/Nodal_Polarities

Възлите на луната и откриването на Уран

1200 630 HD Bulgaria

Гледаме към магистралата на живота. И в Хюман Дизайн начинът, по който разглеждаме тази магистрала, е чрез Възлите на Луната и винаги се движим от Южния възел към Северния възел. С други думи,

Южният възел представя откъде идваме, а Северният възел – накъде отиваме.

Важно е да разберете нещо относно тази магистрала. Независимо дали се намирате в Южния край на магистралата или в Северния край на магистралата, това е една и съща магистрала. Тя прилича на една много дълга улица, разделена на две и има две различни имена в двата края. Но е все така една и съща улица. Темата на средата, темата на квартала може да бъде много различна, ако се намирате в Южния край на улицата или в Северния й край.

Друго важно нещо относно магистралата на живота, е че тя е винаги разделена и винаги има първа част и втора част, и това е една от базисните бинарности на това да бъдеш. Ние сме преминали през определен брой жизнени цикли в своя еволюционен процес и цикълът, в който живеем от съзнателно най-дълго време, и е част от нашия исторически летопис, е Сатурновата магистрала – жизненият цикъл, който е бил подвластен на Сатурновия процес. Когато разглеждаме Сатурн, той обикаля около Слънцето за приблизително 28 години. Затова, когато разглеждаме Сатурновия живот, ние забелязваме, че средата на живота е 14-15-годишна възраст. Тази средна възраст ще рече, че първата фаза от живота, темата на Южния възел, ще бъде около 14-15 години, а фазата на Севения възел ще следва оттам нататък.

Но ние имаме една изключителна промяна в нашия еволюционен процес, която се е случила през 1781 г. Това е появата на деветцентровото същество, едновременно с откриването на Уран от Хершил.

И тази едновременност на появата на деветцентровото същество и откриването на Уран ни въвеждат в един изцяло нов жизнен цикъл. Този жизнен процес е очевидно различен, ако сравните продължителността на живота в модерния свят, особено в напредналия свят, с продължителността на живота в миналото, дори само преди 100 години.

Ние живеем в цикъл, в който на Уран му отнема приблизително 84 години, за да направи обиколката си около Слънцето и затова имаме работа с жизнен цикъл, чиято средна възраст е около 38-44 години.

Това е един много различен процес.

Един от най-лесните начини да разберем, че сме преживели тази промяна, е какво е за нас като родители или какво е било за нас като деца, когато сме били тийнейджъри – тази точка около 15 години, когато все още го има онова биологическо приемане по презумпция, че ти си вече възрастен и че си готов да започнеш втората част на живота си, което в наши дни е еквивалентно на около 40 годишна възраст. И така започвате да разбирате тревожността и трудностите, които се надигат у модерните 15-годишни, които трябва да се справят с нов еволюционен процес, в който те все още биологически имат връзка със Сатурновия цикъл, те все още са физически, сексуално съзрели в този смисъл на тази възраст и въпреки това я няма зрелостта на съзнанието, която Урановият цикъл изисква. Това е Урановата магистрала на живота.

И когато разглеждате Възлите на Луната, вие не само виждате, че това е магистрала, но и че тя има и част, която минава под нея, точно под нея. Това е несъзнателното, тунелът. А на повърхността – шосето – това е Личността. Това е същата улица. Но когато имаме съзнателен достъп до това, вие можете да преживеете повърхността – това са Възлите на Личността ви. Това е начинът, по който вашата Личност ще вижда средата, пред която се придвижвате. Ако се вгледате внимателно в порталите, ще забележите, че линиите са едни и същи, понеже тези портали са полярни (опозиции).

Ако се вгледате в порталите, те ще ви дадат името на тази част на улицата.

За всеки от нас зрелостта в тази ера е Уранов процес. С други думи, отнема време. И за тези от нас, които имат деца, които са тийнейджъри или по-големи, важно е да им напомняте, че няма нужда да бързат и че 40 е средната възраст в живота, а не 15.

 

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „Уран и 1781“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук:
http://www.jovianarchive.com/Media Library/Audios/6/Uranian Life and the Nodes

Възлите на Луната

1200 630 HD Bulgaria

За разлика от всички други елементи, които участват в оформянето на картата на някой, Възлите на Луната не са планети. Те не са физически обекти, а са позиции в пространството. Те са точките, в които орбитите на Земята и на Луната се пресичат.

Луната изгрява от Юг към Север и затова Асцендиращият или Изгряващият Възел се нарича Северен. В източната астрология е известен като Главата на Дракона, Раху. Десцендиращият Възел е точката, в която Луната залязва от Север на Юг и затова се нарича Южен Възел или Опашката на Дракона, Кету.

Лунните възли се движат по посока на часовниковата стрелка (противоположно на посоката, по която се движи оста на Слънцето и Земята по мандалата) и правят една пълна обиколка на зодиака за 18 години и 6 месеца.

Лунните Възли винаги се намират в диаметрална противоположност един спрямо друг.

В мандалата те са представлявани от комбинации от два портала, наричани опозиции или още полярности. Тези опозиции са винаги едни и същи, те не се променят. Всеки портал има само една конкретна опозиция и по този начин се оформят 32 двойки портали, диаметрално противоположни в колелото.

Северният и Южният Възел маркират крайните точки на въображаема линия, която много напомня на улица.

Възлите на Луната, понеже са единствените елементи в картата на човека, които не са физически обекти, имат специална функция.

Те ни свързват с вселената, с тоталността.

Разглеждани в картата на някой, те представят две ключови теми.

От страна на Дизайна те представляват средата, в която човекът е устроен да процъфтява. Те поставят декора на пиесата на неговия живот и персонажите, които ще играят останалите роли.

От страна на Личността те представляват какво е настроен да забелязва, каква е неговата уникална перспектива към живота и към какво ще бъде естествено чувствителен.