Профил 6/3

Профил 6/3

Не съществува нищо по-хаотично от човек с Профил 6/3. Наистина нищо. Само някой, който е 6/3, би могъл да разбере това. Тези хора ни дават безкрайни уроци, защото самите те са напълно безпомощни в този процес. Те постоянно биват издърпвани от покрива и добре познават...
Профил 2/4

Профил 2/4

Разгледахме 1-ва линия в Личността (1/3), а сега ще разгледаме 2-ра линия в Личността. Тя е много различна. 1-вата линия в Личността е интроспективна и има нужда да задълбае в нещата, защото е несигурна, но 2-та линия не се интересува от всичко това. Тя се ръководи от...
Профил 1/3

Профил 1/3

1/3 е базата, върху която се установява животът. Той е основата на всички процеси на инкарнация. Той е необикновен в конфигурацията си. Ако разгледате 12-те Профила, в 10 от тях има Личност и Дизайн в различна триграма. Но Профилите 1/3 и 4/6 са фиксирани в една...