Профил 2/4

Профил 2/4

Разгледахме 1-ва линия в Личността (1/3), а сега ще разгледаме 2-ра линия в Личността. Тя е много различна. 1-вата линия в Личността е интроспективна и има нужда да задълбае в нещата, защото е несигурна, но 2-та линия не се интересува от всичко това. Тя се ръководи от своята обнадежденост.

2-та Линия е Естественият и нейната главна тема е да бъде Отшелник, в смисъла на това, че иска да бъде оставена на мира.

Тя не иска да бъде обезпокоявана и казва: „Можеш да живееш с мен и да бъдеш наоколо, но не ме безпокой“. Такъв е характерът на темата на 2-та Линия.

2-та Линия е линия на проекция и е свързана с получаването на призив.

Помнете, че когато си имаме работа с Профили, които са в долната триграма, имащи 1-ва, 2-ра или 3-та линия от страната на Личността, техните дарби не са трансперсонални. Те не са ориентирани към другия и не разпознават непременно ценността, приноса или важността, която им носи той. Погълнати са в собствения си процес.

Съществото с 2-ра Линия в Личността, чиято основна тема е свързана с това да го оставят на мира да се занимава със своите неща, едновременно с това е устроено да бъде призвано.

Именно другите могат да надникнат в него. Точно заради това хората с 2-ра линия са склонни да се крият. Правят го по много и различни начини – може да са недостъпни, винаги при „затворени врати“, може да е в начина, по който се обличат или теглото им. Всякакви неща, които могат да ги защитават. Те не толкова се крият вътре в себе си, колкото не позволяват да бъдат видени. Това е един вид настояване за лично пространство, защото 2-та Линия е като прозорец. Другите поглеждат в нея и виждат потенциал.

Но да имаш потенциал, а пък да не си 1-ва Линия, не означава, че можеш да го изучаваш или да работиш върху него. Просто носиш потенциал. Другите искат да го призоват.

Съществата с 2-ра Линия не обичат да учат, не им идва отвътре.

Призивът е всичко за тях.

Аз наричам 2/4 Мисионерът. В несъзнаваното присъства 4-та Линия и тя носи опортюнизъм и улавяне на възможностите. Тя носи потенциала да свърже 2/4 с другите, така че да може да им повлияе. Когато 2/4 получи призива, като пушача, който е спрял цигарите или алкохолика, който спира да пие, става непоносим в опитите си да те убеди, защото самият той е получил призива.

Веднъж получили призив, нежеланието да са навън сред хората изчезва.

При 2/4 има интересни поведенчески странности, особено по отношение на дома им. Аз винаги се шегувам, че ако ви поканят у тях, не бива да размествате нищо. Ако ще живеете заедно, не им размествайте мебелите. Ще е необходимо да приемете, че са много фиксирани и ригидни по отношение на начина, по който искат да функционира вътрешният им живот.

Всичко това е свързано с потенциала на съществото с Профил 2/4 да бъде трансформирано. Никой друг Профил няма такъв огромен и влиятелен потенциал за трансформация.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „The 2/4 Profile“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук: 

https://jovianarchive.com/Media_Library/Audios/8/The_Profile_Series

Профил 1/3

Профил 1/3

1/3 е базата, върху която се установява животът. Той е основата на всички процеси на инкарнация. Той е необикновен в конфигурацията си.

Ако разгледате 12-те Профила, в 10 от тях има Личност и Дизайн в различна триграма. Но Профилите 1/3 и 4/6 са фиксирани в една триграма – 1/3 в долната триграма, а 4/6 в горната.

lower upper

Важното за долната триграма е, че тя никога не се насочва към трансперсоналното. 1/3 е най-дълбоко себепогълнатият от Профилите.

Започва с погълнатостта на 1-та линия в Личността. Тема, залегнала в основата на всички 1-ви линии, е несигурността. Тя води до страх – страх от неизвестното и неузнаваемото, но преди всичко страх от неграмотността.

Един от най-дълбоките пориви на 1-та линия, линията на изследването и интроспекцията, е да може да вникне достатъчно дълбоко в нещата, за да намери солидна основа. Без солидна основа винаги има несигурност.

Профилът винаги е съставен от две части (Личността и Дизайна), които са истински различни и отделни една от друга, но когато се срещнат, създават нещо трето.

1-3

Личността е кой си мислиш, че си.

Тя е онова, до което имаш съзнателен достъп. Ако си 1-ва линия в Личността, ще мислиш за себе си в термините несигурност, страх, нуждата да се задълбочиш, необходимостта да намериш основата. Всичко това ще резонира с Личността.

Но ние нямаме достъп до Дизайна, до несъзнаваното.

Само с изминаването на доста години започваме да разпознаваме своето несъзнавано като истински характеристики на естеството ни. При 1/3, на нивото на несъзнаваното имаме темата на 3-тата линия: проба и грешка на материалната плоскост. Тя среща трудности в живота, които сме склонни да наричаме „грешки“ и „провали“.

Тук имаме две теми, които са много различни една от друга. Личността е рамкирана в перспективата на 1-та линия (несигурност, страх, задълбочаване), а Дизайнът е уловен в перспективата на 3-та линия (проба и грешка, провал). Но когато ги обединим в илюзията на своята обособеност като „аз“ и ги разглеждаме като 1/3, те са повече от всяка от двете линии.

Имаме една Личност, която е устроена да се страхува от нещата, които не са солидни и среща всевъзможни неща, които не са солидни.

Това е животът на 1/3 – живот на открития и установяване какво не работи.

Ние сме дуалистични, а толкова много хора се интересуват само какво работи и затова има толкова силен фокус върху заблудите кое би могло да сработи. Толкова малко хора се интересуват какво не работи. Докато не намерим баланс, не можем да открием пътя.

Огромно количество ресурси бива пропилявано, ако ги няма онези, които да кажат: „Това съм го пробвал и не работи. Нека да ви кажа защо.“. Вместо това имаме едни много несигурни хора, които не се чувстват ценни, мислят песимистично, че най-доброто е недостижимо – не-азовата болест на 1/3.

Ако 1/3 е в състояние да функционира коректно като себе си и може да влиза в преживяванията без обремененост с малоценност и несигурност, успява да изгради огромна база от познания. И когато ги сподели с другите, предупреждавайки ги какво не работи, би им спестил голямо пилеене на енергия.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „The 1/3 Profile“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук: 

https://jovianarchive.com/Media_Library/Audios/8/The_Profile_Series