Сакралната сила

Сакралната сила

Енергия за поддържане на дейността Сакралният център е един от 4-те Мотора в графиката на тялото. Той генерира енергия,  подходяща за поддържане на активност и може да бъде на разположение за дълги периоди на работа. Сакралният център функционира като генерира...
Емоционалната Осъзнатост

Емоционалната Осъзнатост

Нищо в Хюман Дизайн няма по-голямо въздействие от Центъра на Емоционалния Слънчев Сплит. Той е мястото на емоционалната ни природа. Системата на Емоционалния Слънчев Сплит или емоциите са мотор, много могъщ двигател. Моторът на емоционалната система функционира като...