Каналите са основата на всеки индивидуален процес на диференциация. Те са основата на Дефиницията и въплъщават единствените принципи, на които всеки може да разчита като абсолютно постоянни (за добро и за лошо) в своите лични житейски преживявания. Типът и Авторитетът също са два конструкта, които съдържат специфични канали като Дефиниция в основата си. Почти всичко, което внася разлика в управлението на дизайна на някого, зависи от правилното разбиране на ценностите, които са присъщи за жизнената сила, която протича през всеки един от 36-те Канала, съставляващи графиката на тялото.

Повечето хора са запознати с каналите като аспект на определена верига, по начина, по който това се представя в курса „АБВ“, който е част от общообразователното обучение в Хюман Дизайн. Там те научават за тях за първи път. Това обаче почти никога не е начинът, по който те се проявяват в индивидуалния дизайн, където за повечето хора дефинираните канали формират интересна комбинация от различни и често противоречащи си характеристики, които движат тяхната индивидуална жизнена сила в различни посоки и определено не са лесни за интегриране в един общ поток. Когато тези сблъскващи се сили не се управляват коректно, дефинираните канали лесно могат да се окажат заробени от начина, по който Не-азовият ум се справя с отвореността в дизайна, което създава изкривяване в начина, по който ние възприемаме постоянното в себе си и по който то се проявява на повърхността.

Това явление на изкривяване на нашата честота често създава умственото идентифициране с гнева, неудовлетворението, огорчението и разочарованието при 4-те Типа, но истината е, че каналите могат да бъдат голям крайъгълен камък за начина, по който ние измерваме последователността в нашето усещане за коректност в ежедневието, защото те олицетворяват фиксиран и постоянен механичен (биологичен) процес, а механиката просто не лъже.

Преди каналите, които имате да могат да служат с коректността си на веригата, към която принадлежат, първо трябва да служат на вас самите, за да достигнете до почерка на вашия дизайн в ежедневието си. Но за да използвате каналите си по този начин, е необходимо да ги отведете отвъд тяхната специфична верига и да видите за какво служат те сами по себе си и за себе си, самостоятелно и вкоренени в абсолютната истина, че въплъщават специфична химия и жизнена сила, която допринася за вашата холистична честота.

В този курс водещият ще деконструира жизнената сила, която оперира чрез всеки един от 36-те канала, като подчертае всеки аспект, който допринася за неговата вътрешно присъща психология и дилеми, едновременно от гледна точка на хомогенизираното му изкривяване, което се очаква да се прояви като последствие от обуславянето, както и от перспективата на неговия истински потенциал – същностен аспект на нашата жизнена сила като човешки същества, аспект, който може да олицетворява и представлява човешкия живот с истина и любов.

В този курс също така водещият ще деконструира каналите чрез най-трансцендентните перспективи, които ни предоставя Колелото /Мандалата/, където каналите и порталите носят смисъл, разкриващ се чрез темите на Квадрантите, Божествата и Инкарнационните Кръстове, към които принадлежат.

Участниците ще имат възможността да се научат да гледат не само на каналите, но и на цялата графика на тялото на едно съвсем различно ниво. И най-хубавото е, че ще се научат да виждат, че каналите са мястото, където цялото познание на Хюман Дизайн оживява по един постоянен и последователен начин чрез аурите на човешките същества.

Кога?

16-18 ноември 2018 г (петък, събота и неделя) – регистрация на 16.11 от 09:30ч, начало от 10:00ч до 18:30ч и трите дни.

Къде?

гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза № 58, ет. 3 – Център „Проджект Лаб“, зала Хармония

Цена:

600 лв при плащане до 30.10 и 660 лв след тази дата;

За информация и записвания:

Петя Благоева
info@humandesignbulgaria.com
0889 371936