В аналитичния език на Хюман Дизайн казваме, че дефинираният канал е глагол, а активираният портал е просто прилагателно към глагола. Казано с други думи, дефинираният канал е фиксиран в своята решимост да се въвлече или не, реагирайки на онова, което среща във външния свят. Докато порталът, който „виси“ самичък в който и да е канал, веднага се озовава под напрежението да се идентифицира с онова, което постоянно привлича вниманието му от другата страна, в другия край на канала. Това се случва до такава степен, че висящият портал може естествено да развие пристрастяваща реакция към потенциалната хармония, която би могъл да изживее, когато се срещне с отсрещната страна и се формира канал.

Това пристрастяване към хармоничния портал се превръща в място на дълбоко изкривяване и дисбаланс, а човекът, който преминава през този вид стрес, го изживява като „нормален“. Няма изключение от това правило, а единственото място, където който и да било портал би могъл да открие естественото си състояние на баланс, което не зависи от хармоничния портал в края на същия канал, е порталът, който е естествената му полярност в колелото на Мандалата.

Всеки два портала, които са полярност в колелото, формират ос на допълващите се характеристики, които представляват половината от даден инкарнационен кръст. Инкарнационният кръст се образува, когато две от тези полярности, отстоящи на 88 градуса една от друга, се срещат в съпоставеност като активации на Слънцето и Земята от страната на Личността и Дизайна в нечия лична графика.

В този невероятен курс за самостоятелно обучение можете да чуете и да усетите дълбочинното разбиране на водещия за мощта на порталите и как те могат да се превърнат в дълбоки „куки“ като теми на обуславяне, към които можем да се закачим и привържем много силно. Преминавайки през потенциала за изкривяване на всеки портал, водещият също така ще ви разкрие и красотата и естествения баланс, които са възможни, когато темите на полярния портал се интегрират в съзнанието на индивида.

Начин на провеждане:

10 видео сесии на запис с превод на български език (по 1,5 часа всяка) в периода 15 юли – 16 септември (по 1 сесия седмично).

Цена за участие:

450 лв при еднократно плащане и 495 лв при разсрочено плащане (3 ежемесечни вноски по 165 лв.)

Забележка:

Курсът ще се проведе при сформирана група.

За информация и записвания:

Петя Благоева
info@humandesignbulgaria.com
0889 371936

Водещ:

Алокананд Диас

международен преподавател по Human Design