„Уви, твърде често, дори и дългогодишни професионалисти в Хюман Дизайн срещат трудности в обяснението на Типа Прожектор, без той да изглежда сякаш е обричащ екзистенциален недостатък. Това е разбираемо, когато някой не е схванал напълно същностното предназначение на родените с аура, функционираща според механиката на този архетипен 9-центров човешки тип.

Когато казваме, че Прожекторите са не-енергиен тип, ние не осъзнаваме какво означава това и какви са последиците за психологическия им процес. Имайки предвид, че 80% от човешките същества винаги са били енергийни типове, можем със сигурност да кажем, че да бъдеш Прожектор не наподобява на нищо, което се счита за нормално.

Поради моите лични обстоятелства, от самото начало на кариерата ми на мен ми се е налагало да си имам работа с Прожектори и винаги съм се опитвал да споделя разбирането си за този очарователен и разнообразен тип в няколко други курса, които съм водил на различни места преди. Отдавна не съм изпитвал това желание да разгледам отново механиката, управляваща техния процес, но вече със задълбоченото си разбиране.

В този курс и след общото въведение за Прожекторите, което ще направя, смятам да опиша какъв е жизненоважният, протичащ момент по момент процес за някой, който има да се научи да разчита на жизнена сила, произтичаща от някой от 22-та прожекторски канала. Това е жизнена сила, която разкрива изначалното предназначение на въплъщението на голяма дарба и е свързана само с това да останеш присъстващ и чувствителен към своето същностно съществуване.

Този курс е отворен за всеки, но в частност ще бъде посветен на онези, за които е загадка как да обяснят защо да си роден Прожектор, устроен за успех, никога не бива да бъде разглеждано като недостатък, а тъкмо обратното.“

Начин на провеждане:

онлайн класна стая на английски език в периода 8-10 февруари 2019 (директно излъчване на живо от о. Ибиса) и 12 видео сесии на запис от 3-те пълни дни с превод на български език в последствие.

Цена за участие:

600 лв. при плащане до 5-ти февруари и 660 лв. след тази дата;
N.B. Цената е преференциална за България. Стандартната цена на курса е 450 евро при плащане до 23-ти януари и 500 евро след тази дата.

За информация и записвания:

Петя Благоева
info@humandesignbulgaria.com
0889 371936

Водещ:

Алокананд Диас

международен преподавател по Human Design