КНИГИ

Книга:

„Моята лична революция“, Мери Ан Уинигър

Цена:

29лв.

За информация:

Гулико Върбанова
0888 569048
info@humandesignbulgaria.com

УЧЕБНИЦИ

Учебник:

„Да Живееш Дизайна си“, учебник към курса

Цена:

48 лв.

За информация:

Гулико Върбанова
0888 569048
info@humandesignbulgaria.com

ВИДЕО МАТЕРИАЛИ

Видео материали:

12 видео сесии

Цена:

600 лв.

За информация:

Гулико Върбанова
0888 569048
info@humandesignbulgaria.com

Видео материали:

10 видео сесии;

Цена:

450 лв.

За информация:

Гулико Върбанова
0888 569048
info@humandesignbulgaria.com

Видео материали:

10 видео сесии;

Цена:

450 лв.

За информация:

Гулико Върбанова
0888 569048
info@humandesignbulgaria.com