ddp march 2024

Програмата по Диференциация (Differentiation Degree Program) комбинира знанието за структурата под нивото на линиите на Личността и Дизайна – PHS (Primary Health System или Първична Система за Здравето, свързана с подсилването на Формата) и Рейв Психология (свързана с обогатяването на Ума). Тази уникална по рода си сертификационна програма има за цел да помогне на анализаторите да задълбочат значително познанията си за индивидуалната карта като добият представа за холистичната перспектива, свързана с фините настройки на диференциацията на всеки човек.

„В Хюман Дизайн обучението за анализатори (PTL) е гимназиалният етап, а Програмата по Диференциация (DDP) е висшето образование.“ ~ Андреа Рейкл-Уолф – ко-създател на Програмата поДиференциация и нейн единствен преподавател към Международното Училище по Хюман Дизайн /IHDS/

Сертификационната Програма по Диференциация и Холистичен Анализ е с продължителност 2,5 години, разделени в 6 семестъра и общо времетраене от 120 учебни часа.

Програмата може да бъде премината като дълбок личен процес или с цел сертифициране и водене на коучинг програми за радикална трансформация и деобуславяне.

Сертификационният процес включва един писмен и един устен изпит, както и дипломна теза.
Практикуващият PHS специалист и Рейв Психолог помага и насочва клиента чрез процесно ориентирана работа през деобуславянето на менталното тяло на Не-аза и 4-те Стъпки на Трансформация: Първичната Система за Здравето – (хранителен режим & среда) и Рейв Психология (перспектива & осъзнатост) с висшата цел превръщането на клиента в истинско пробудено съзнание във форма, истински пасажер със своя уникален външен авторитет.

Предварително изискване за участие в обучението: преминато сертификационно обучение за анализатори (сертифициран анализатор) или в процес на обучение за сертифициран анализатор (в момента обучаващ се в някое от PTL нивата).

Цена за участие: 2500 лв на семестър при плащане до 2 седмици преди началото на всеки семестър или 30 ежемесечни вноски по 540 лв за участие в цялата програма.

СЪДЪРЖАНИЕ на Програмата

СЕМЕСТЪР 1: Механика на обуславянето & картографиране на не-азовия ум

Фокусът на 1-вия семестър е върху менталното тяло на не-аза, което е огромно предизвикателство пред развиването на коректното съзнание на Пасажер. По време на него стъпка по стъпка се разглежда процеса на деконструиране на множеството пластове на менталното тяло на не-аза.

Съществува уникална карта за всеки човешки индивид, която показва хомогенизираните модели на не-азовия ум, правещи нашите избори абсолютно предвидими. Да знаеш това е първата стъпка към трансцедиране и краят на негативното обуславяне.

 • Не-азът и историята на света
 • Групово обуславяне и Социална динамика
 • Не-азовата колода карта
 •  Рецептори и тяхната механика
 • Порталите на страха
 • 6-те условия за комуникация и манифестиране
 • 6-те условия за осъзнатост
 • Йерархията на Не-азово вземане на решения
 • Не-азовият Авторитет

Кога: 4 пълни дни в 4 последователни месеца, начало 7 октомври 2023 г. /събота/

СЕМЕСТЪР 2: Механиката на Майа
Този семестър започва с исторически поглед откъде започва всичко, каква е квантовата илюзия в своето начало и началото на живота; „Живота“ на неутрино Биверсума и уникалния човешки живот. Вместо онова, което е преподавано досега, на повърхността на Квантовата илюзия „от върха надолу“ (картата надолу към линията и под нея), този семестър прави обзор на структурите под нивото на линията през една необикновена перспектива, която е „отдолу нагоре“ (База-Тон-Цвят -Линия-Хексаграма-Карта). В допълнение този семестър има фокус върху механиката на формата, защото Съзнанието зависи от Формата.

 • Теория за Съпоставеността
 • Теория за Базата и принципите за смъртност & безсмъртност
 • Произходът на живота & принципите в биологията
 • Въведение в структурите под нивото на линията (База, Тон, Цвят)
 • Изграждане и онтогенеза на формата: бременността през погледа на Хюман Дизайн и науката
 • Рейв Биология

Кога: 4 пълни дни в 4 последователни месеца, начало март 2024 г.

СЕМЕСТЪР 3: 4-те Стъпки на Трансформация
Пътешествието през 4-те стъпки на трансформация започва с диференциация на тялото, защото тялото помещава и ограничава менталната осъзнатост. Подсилването на тялото се подхранва от храносмилателния процес. По време на този семестър ще бъдат изследвани 6-те хранителни режима, които произтичат от разбирането на Цвета като агент на еволюцията. Чрез комбинацията от Стратегията и Първичната Система за Здравето (PHS) с хранителния режим формата все повече се възстановява до своята първоначална когнитивна чувствителност. Това се отразява в различен начин на резониране със света, както физически, така и психологически. Само в коректната среда животът отвън се разгръща така че да е свързан с качество и дълголетие. Ако човек е в правилната среда, това му позволява да започне да вижда нещата, които е предназначено да види. Веднъж щом всички честоти на живота на превозното средство и на перспективата са в съзвучие, Личността е готова за изпълнение на предназначението си, развитието на уникално съзнание и истинския външен авторитет, където всичките елементи на Личностния импринт резонират със себеизразяването на диференцираната роля в живота.

Първичната Система за Здравето (PHS)

 • PHS хранителен режим & вътрешна определеност
 • Типове Тела
 • Когнитивен потенциал на тялото и сетивата
 • Физическата среда & външна определеност
 • 2 начина на живеене на живота

Рейв Психология – Перспективата на Личността и Мотивацията на Ума

 • 6-те Перспективи на Личността
 • 2 погледа върху света
 • Перспектива и разсейване
 • Когнитивна Мотивация и Пренос
 • Пренос и 4-ти Цвят
 • Менталната когниция и осъзнатост
 • Траектория
 • 2 начина на функциониране на ума

Кога: 4 пълни дни в 4 последователни месеца, начало септември 2024 г.

СЕМЕСТЪР 4: Историята на Живота & 16-те Когнитивни семейства
Този семестър дава дълбок поглед върху геометрията на нашата житейска история и „сцената“ на живота, на която Ролята ни (Инкарнационният Кръст) може да се изиграе. Ролята е нищо без своята коректна сцена. В допълнение, през този семестър ще се изучава и холистичната перспектива на Кръста на Живота и неговия когнитивен потенциал, както и Променливите (Variables), техните модели и еволюцията на когнитивните семейства.

Историята на живота

 • Лунните Възли
 • Линията на Живота
 • Ориентация на Базата

16-те Когнитивни семейства

 • Принципът на Променливите
 • Еволюция на Променливите
 • Картата & Променливите

Кога: 4 пълни дни в 4 последователни месеца, начало февруари 2025 г.

СЕМЕСТЪР 5: Лунни и Планетарни Квадрати на Дизайна & Личността
Този семестър обяснява холистичния сложен феномен на човешкото съзнание. Нарича се Принцип на Резонанса и функционира чрез честотата на Цвета в Кристалите на Съзнание. Двата Квадрата, Лунният и Планетарният, показват начина, по който човешката природа се организира, като следва холистични механични принципи, контролирани от Магнитния Монопол. Завършването на процеса на деобуславяне дава началото на появата на съзнанието на Пасажер и вдъхва сила на преживяването ни за диференциран живот чрез Променливата.

Резонанс на Дизайна

 • Планетарни ключове от страната на Дизайна
 • Вертикално формиране и Странична реактивност
 • Присъствие и Прана
 • Диагностика и признаци на Диференциация

Резонанс на Личността

 • Планетарни ключове от страната на Личността
 • Вертикален и страничен обсег
 • Диамантът и Обикновеното
 • Бойните Диагонали и Трансцендентното
 • Диагностика и признаци на Диференциация

Кога: 4 пълни дни в 4 последователни месеца, начало септември 2025 г.

СЕМЕСТЪР 6: Процесно ориентирана работа & Холистичен поглед
Винаги се е смятало, че анализирането на картата на тялото е колкото изкуство, толкова и наука. И това не може да бъде по вярно точно тук, в тази последна част от сертификационната програма. Тук информацията за механиката, разкрита на повърхността и под нивото по линията, дава този холистичен поглед, който ще насочва процесно ориентираната работа на Практикуващия Рейв Психолог. Последната информация, която завършва тази перспектива, е Дизайнът на Съня (Dream Rave), заедно с напътствия за работа с клиента.

Дизайн на Съня

 • Въведение в Дизайна на Съня
 • Анализ на Слабата точка
  4-те Трансформации – процесно ориентирана работа с клиента
 • Ролята и работата на Практикуващия специалист по PHS и Рейв Психолог
 • Процесно ориентирана работа и клиентът

Холистичен поглед – Практически работилници

 • Интерактивно анализиране на карти

Кога: 4 пълни дни в 4 последователни месеца, начало февруари 2026 г.

andrea reikl wolf
Водещ

Андреа Рейкл-Уолф

международен преподавател
по Хюман Дизайн

Кога?

Начало: 16 март 2024 г.

Къде?

Онлайн класна стая в Zoom

За информация

Петя Мъжлева
0889 371 936

Програма за Диференциация и Холистичен Анализ

Сертификационната Програма по Диференциация и Холистичен Анализ е с продължителност 2,5 години, разделени в 6 семестъра и общо времетраене от 120 учебни часа.
Програмата ще се проведе онлайн в класна стая в платформата Zoom с превод на български език.
Пълната обучителна програма може да изтеглите от тук.

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ