Human Design България предлага много възможности да се докоснете до системата по различни начини. Ние организираме и провеждаме отворени лекции, семинари и общообразователни курсове, а за да направим системата по-достъпна за повече хора, обучаваме и сертифицираме професионални анализатори в human design.
За задвижваните от небрежно любопитство провеждаме вечерни лекции, които в рамките на няколко часа дават достъпна и практична информация по избрани теми през призмата на системата за дизайн на човека.
Ако имате желание да се задълбочите и да придобиете по-цялостна представа за human design, можете да посетите серия от обучения, които поетапно и структурирано поднасят познания и създават условия да изградите умения да използвате системата за себе си. А за онези, които припознаят своето призвание в това да се занимават професионално с анализ на human design графики, предоставяме сертификационен курс за анализатори.
В допълнение, за да разширявате постоянно познанията си в сферата на системата за дизайн на човека, можете да се включите в специализирани семинари, провеждани от едни от най-добрите експерти с дългогодишен опит.