bg5 foundation course

Системата BG5™ е методологията за кариерно и бизнес приложение на Хюман Дизайн. BG5™ е инструментът за развитие на човешкия и организационния потенциал в материалния свят и бизнеса, занимаващ се с кариерно и професионално развитие и екипна трансформация и ефективност.

Курсът „Основи на BG5™“ е мястото, където да започнете вашето пътешествие с BG5. Той е за всеки, който няма досегашни познания или иска да постави основите на езика на BG5, който е ориентиран към практичното приложение на Системата в материалния ни и професионален живот.

Този курс има 4 основни учебни цели:

Да ви помогне да разбирате себе си
По време на него ще се учите как да приложите задълбочената информация, която BG5 предоставя, по практически начин, който подкрепя собствения ви живот както в личен, така и в професионален план. Ще започнете да разбирате какви са вашите уникални дарби и таланти, както и как да преминете отвъд сенките, които спъват вашата реализация и отвличат вниманието ви.

Да ви помогне да разбирате другите
Курсът ви дава възможност да подобрите отношенията си с околните чрез задълбочено разбиране за динамиката, която ги прави уникални. Когато знаем как сме устроени да взаимодействаме с с другите, имаме шанс да елиминираме съпротивата и да отворим потенциала за създаване на успешни взаимодействия и значими връзки.

Да ви помогне да започнете да интерпретирате вашата BG5 Кариерна графика
Чрез това обучение ще започнете да учите нюансите, които са част от различните значими аспекти при тълкуването на BG5 Кариерната карта. Ще започнете да разбирате езика на BG5, който да ви подкрепи в разбирането на себе си и споделянето на тази информация с околните.

Да ви подготови за професионално обучение
Курсът „Основи на BG5“ е необходима предпоставка, за да започнете сертификационно обучение за професионален BG5 Кариерен консултант и BG5 уъркшопите за материален успех. Този курс ще ви даде нужния фундамент и ще постави основите на познанието BG5, за да можете успешно да продължите напред, ако решите да преминете към сертифициращо обучение и да използвате тази информация професионално при работа с клиенти.

Курсът „Основи на BG5“ се състои от 2 семестъра.

Семестър 1: Вашият личен стил на работа 

Семестър 1 полага основите на разбирането как сме устроени да функционираме в личен и професионален план. Вашият личен стил на работа отразява специфичния начин, по който всеки от нас е устроен да работи – както индивидуално, така и взаимодействайки с околните на лично или професионално ниво.

По време на Семестър 1 ще започнем да разкриваме компонентите, които съставят този стил:
• Кариерен Тип – Как сте устроени да изразявате себе си по най-добрия начин.
• Личен стил на взаимодействие – Как да взаимодействате успешно с околните.
• Стратегия за взимане на решения – Как да взимате решения с увереност.
• Ключови индикатори – Важни знаци, по които да разпознавате дали сте на прав път.
• Обработване на информация – Как поемате и обработвате информация.
• Функции – Кои Функции определят постоянните ви силни страни.
• Сянка & Разсейващи фактори – Къде и как излизате от релси.

Семестър 2 – Вашият творчески стил на работа

Реализацията ни в живота, кариерата и бизнеса е резултат от използването на нашите природни дарби и таланти, чрез които правим своя уникален принос в света.

Семестър 2 ще ви помогне да откриете по-дълбоките нюанси, свързани с това как да утвърдите и насърчите изявата на вашите дадености по успешен и удовлетворяващ начин, така че да реализирате максимално житейското си предназначение и своята роля в професионален план.

По време на Семестър 2 ще изследваме заедно синтеза от следните теми:
• 3-те значими теми – Темите, които са важни в работата ви с другите.
• 36-те силни страни и дадености – Дарбите, с които допринасяте в света.
• 64-те характеристики на човешкия потенциал – Уникалният израз на вашите таланти.
• 6-те качества на всяка характеристика – По-дълбоките нюанси на вашите таланти.
• 12-те публични роли – Ролите, чрез които осъществяваме нашето житейско предназначение.

petya majleva
Водещ

Петя Мъжлева

Кога?

Семестър 1: 26 септември – 23 октомври 2024 г.

26 септември 2024 г. от 19:00 до 21:00 ч.
02 октомври 2024 г. от 19:00 до 21:00 ч.
05 октомври 2024 г. от 11:00 до 18:00 ч.
06 октомври 2024 г. от 11:00 до 18:00 ч
09 октомври 2024 г. от 19:00 до 21:00 ч.
16 октомври 2024 г. от 19:00 до 21:00 ч.
23 октомври 2024 г. от 19:00 до 21:00 ч.

Семестър 2: 21 ноември – 19 декември 2024 г.

21 ноември 2024 г. от 19:00 до 21:00 ч.
28 ноември 2024 г. от 19:00 до 21:00 ч.
4 декември 2024 г. от 19:00 до 21:00 ч.
7 декември 2024 г. от 11:00 до 18:00 ч.
8 декември 2024 г. от 11:00 до 18:00 ч.
12 декември 2024 г. от 19:00 до 21:00 ч.
19 декември 2024 г. от 19:00 до 21:00 ч.

Общото времетраене на 2-та семестъра е 40 часа.

Къде?

Онлайн класна стая в Zoom

Цена за участие

1440 лв на семестър при плащане до 2 седмици преди началото и 1560 лв след тази дата

За информация и записвания

info@humandesignbulgaria.com
Александра Стаматова
тел. 0884 010 884

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ