Human Design Bulgaria (Хюман Дизайн България) е официалната организация, разпространяваща науката за диференциация в България, оторизирана като българско училище по Дизайн на Човека от Международното Училище по Хюман Дизайн (IHDS) и Jovian Archive и действаща спрямо всички образователни стандарти на Системата, създадена от основоположника й Ра Уру Ху.

Мисията ни е да направим Системата за Дизайн на Човека (Human Design System) достъпна за широкa аудитория и, придържайки се към автентичността на познанието, да предоставяме качествени възможности за всеки, който е попаднал на нея по пътя към себепознание.

Провеждаме индивидуални консултации, отворени лекции и разнообразни събития, чрез които представяме системата по разбираем и достоверен начин, който да подкрепи приложението й в ежедневния живот. Обучаваме интересуващите се от задълбочаване в науката на всяко едно ниво, като организираме целия процес от общообразователното и професионално обучение на български език – от въведение и първи стъпки в системата до завършване на професионално ниво за сертифицирани анализатори.

Работим в сътрудничество с Международното Училище по Хюман Дизайн (IHDS) – организацията, създадена от основоположника на системата Ра Уру Ху с цел запазване на образователен стандарт, гарантиращ автентичността на познанието. Всички обучения, които организираме и провеждаме, са водени от сертифицирани професионалисти и са съпътствани с одобрени от IHDS учебници за всяко обучително ниво.

Заповядайте на събитията, които организираме, абонирайте се за нашия бюлетин или се свържете с нас за повече информация, която да ви насочи към най-подходящата възможност за вас.

IHDS (International Human Design School) – Международното Училище по Хюман Дизайн е ​главният образователен и сертифициращ орган на J​ovian Archive Media Inc.​ – ексклузивен лицензиар и притежател на правата за разпространение на ​Системата за Дизайн на Човека (Human Design System), създадена от основоположника й Ра Уру Ху.

История на организацията

Хюман Дизайн България е създадена през 2008 г. с усилията и ентусиазма на Патрик Фарнсуърт и Веселин Михайлов. Патрик, дългогодишен human design анализатор и водещ на семинара “Заживей Дизайна си” , започва да представя и въвежда системата в сътрудничество с Веселин Михайлов и неговия “Институт Инспирала”. Поради нарастващия интерес и желанието на хората да задълбочат познанията си, през 2009 г. те канят за първи път в България Ричард Бомонт, един от преките ученици на основоположника на human design Ра Уру Ху. Ричард започва серия от обучения, които проправят пътя за първата група професионални анализатори в страната и това също така налага и необходимостта от учебни материали на български език. На този етап в екипа се включва Весела Еленкова, която с прецизност и усърдие превежда и изгражда точната терминология, предаваща достоверно и пълно езика на системата за дизайн на човека. Всички учебни помагала, които се използват в обученията, провеждани от Human Design Bulgaria (или Хюман Дизайн България), са плод на нейния дългогодишен принос.

на снимките: Веселин Михайлов, Патрик Фарнсуърт и Весела Еленкова

През 2012 г. Ана Вълева, обучена от Ричард Бомонт в пилотната група за професионални анализатори в България, започва да води отворени лекции, чрез които запознава широката публика с практичното приложение на науката.

През 2015 г. към екипа от активно занимаващите се с разпространение на системата се присъединява Петя Благоева, обучена във втората група за професионални анализатори в страната. Водени от любов към системата, тримата развиват организацията заедно до 2017 г., когато Ричард Бомонт се оттегля. През 2018 г.  Хюман Дизайн България официално става българско училище по Дизайн на Човека, оторизирано от IHDS и Jovian Archive Media Inc.