ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Human Design Bulgaria (Хюман Дизайн България) е официалната организация, разпространяваща науката за диференциация в България, оторизирана като българско училище по Дизайн на Човека от Международното Училище по Хюман Дизайн (IHDS) и Jovian Archive и действаща спрямо всички образователни стандарти на Системата, създадена от основоположника й Ра Уру Ху.

Мисията ни е да направим Системата за Дизайн на Човека (Human Design System) достъпна за широкa аудитория и, придържайки се към автентичността на познанието, да предоставяме качествени възможности за всеки, който е попаднал на нея по пътя към себепознание.

Провеждаме индивидуални консултации, отворени лекции и разнообразни събития, чрез които представяме системата по разбираем и достоверен начин, който да подкрепи приложението й в ежедневния живот. Обучаваме интересуващите се от задълбочаване в науката на всяко едно ниво, като организираме целия процес от общообразователното и професионално обучение на български език – от въведение и първи стъпки в системата до професионално обучение за анализатори.

Работим в сътрудничество с Международното Училище по Хюман Дизайн (IHDS) – организацията, създадена от основоположника на системата Ра Уру Ху с цел запазване на образователен стандарт, гарантиращ автентичността на познанието. Всички обучения, които организираме и провеждаме, са водени от сертифицирани професионалисти и са съпътствани с одобрени от IHDS учебници за всяко обучително ниво.

Заповядайте на събитията, които организираме, абонирайте се за нашия бюлетин или се свържете с нас за повече информация, която да ви насочи към най-подходящата възможност за вас.

ihds icon
jovian logo
human design bulgaria

IHDS (International Human Design School) – Международното Училище по Хюман Дизайн е ​главният образователен и сертифициращ орган на J​ovian Archive Media Inc.​ – ексклузивен лицензиар и притежател на правата за разпространение на ​Системата за Дизайн на Човека (Human Design System), създадена от основоположника й Ра Уру Ху.
Хюман Дизайн България е националната организация, сертифицираща професионалисти в страната, оторизирана като българско училище по Дизайн на Човека.

ИСТОРИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Хюман Дизайн България бележи своето неофициално начало през 2008 г., благодарение на ентусиазма и работата на Патрик Фарнсуърт и Веселин Михайлов. Патрик, дългогодишен хюман дизайн анализатор и водещ на уъркшопа “Заживей Дизайна си“, започва да представя и въвежда Системата в сътрудничество с Веселин Михайлов и неговия “Институт Инспирала”. Поради нарастващия интерес и желанието на хората да задълбочат познанията си, през 2009 г. те канят за първи път в България Ричард Бомонт, един от преките ученици на основоположника на human design Ра Уру Ху. Ричард започва серия от обучения, които проправят пътя за първата група професионални анализатори в страната. Поради необходимостта от учебни материали на български език, в екипа се включва Весела Еленкова, която превежда и изгражда точната терминология, предаваща достоверно и пълно езика на Системата за Дизайн на Човека. Всички учебни помагала, които се използват в официалните обучения, провеждани от Хюман Дизайн България, са плод на нейния дългогодишен принос.

До 2019 г. в продължение на почти 10 години, Ричард Бомонт е основен преподавател по Хюман Дизайн в България, обучил по-голямата част от действащите професионални анализатори в страната.

Междувременно, през 2012 г. Ана Вълева, обучена от Ричард Бомонт в пилотната група за професионални анализатори в България, започва да води отворени лекции, чрез които да запознава широката публика с практичното приложение на науката. През 2017 г. тя става първият български преподавател, който в продължение на няколко години води общообразователните обучителни нива на организацията на български език.

През 2015 г. към активно занимаващите се с разпространение на Системата в България се присъединява Петя Мъжлева, обучена във втората група за професионални анализатори в страната. В резултат от нейната работа в следващите години мащабът на обученията се разширява многократно и освен събитията с Ричард Бомонт, българската аудитория получава възможност да се докосне до опита и знанията и на други изтъкнати международни преподаватели като Алокананд Диас, Мартин Грасинджър, Андреа Рейкл-Уолф, Мери Ан Уинигър, Даршана Матюс които провеждат на български език редица обучения на разнообразна тематика. През 2018 г. Петя Мъжлева получава правата да ръководи официална национална организация в страната и Хюман Дизайн България официално става българско училище по Дизайн на Човека, оторизирано от Международното училище по Хюман Дизайн (IHDS) и Jovian Archive Media Inc.
През 2021 г. тя въвежда за първи път и общообразователно обучение по основи на бизнес приложението на Хюман Дизайн – BG5 на български език като негов водещ към BG5 Business Institute.

Съществен и значим дългогодишен принос към организацията има и Гулико Върбанова (сертифициран анализатор и опитен преводач на всички събития с чуждестранни лектори), която поема и част от координацията на провежданите събития през  2021 г. Същата година към екипа на организацията се присъединяват официално и Дияна Джордж Димитрова (сертифициран анализатор и преподавател на общообразователните етапи от обучението) и Александра Стаматова (сертифициран анализатор).

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ