ptl1

Първото ниво на професионалното обучение за анализатори е посветено на уменията за анализ на личната графика на тялото.

По време на този едногодишен курс ще задълбочите познанията си, полагайки нови пластове разбиране и детайли. Ще узнаете как да проследявате взаимовръзките в картата на човек, да интегрирате различните късчета информация в съдържателно изложение и да представяте графиката с различни нива на дълбочина. Ще имате възможност, чрез практика, да изградите подход как да интерпретирате графиката и да представяте цялостен анализ пред вашите бъдещи клиенти.

Някои от темите, на които ще се спрем:

  • как да представяте Типа и Авторитета и да описвате не-азовите теми по въздействащ начин
  • как да съполагате дефиницията и отвореността
  • как да интерпретирате каналите, включвайки влиянието на малките вериги, форматиращите канали и потоците на осъзнаване
  • как да използвате Рейв И-дзин, за да задълбочите анализа
  • как да разчитате графиката, вплитайки текста на линиите
  • как да вниквате в ефекта на фиксациите и как да ги използвате, за да внесете специфика
  • как да включвате темите на планетите, когато описвате активациите
  • как да интегрирате Профила в анализа

Срещите ще имат теоретична и практическа част и за да извлечете максимума от този тренинг, вашето активно участие ще бъде необходимо. Посредством дискусии, увлекателни активности и задачи за приложение по време на и между сбирките, ще имате възможност да развивате уменията си, а работата по групи ще позволи да обменяте идеи и да учите както заедно, така и един от друг.

В рамките на обучението ще бъдете насърчени да представите 4 анализа, разпределени през приблизително 3 месеца. 3 от тях ще бъдат фокусирани върху различни подтеми в графиката, а последният ще ви даде възможност да представите цялостен анализ на карта по ваш избор, за да завършите успешно курса.

Всички задачи по време на курса целят да ви подпомогнат и да създадат най-подхранващите обстоятелства, за да се превърнете в умели и уверени анализатори. Можете да разчитате на обратна връзка, която да послужи за вашето развитие, както и на активен диалог, за да бъдат посрещнати вашите въпроси и предизвикателства по най-полезния възможен начин.

Каня ви в този дълбок, предизвикателен и възнаграждаващ процес, за да придобиете знанията и уменията да повдигате булото на Майа за онези, които ще ви припознаят като техния анализатор!

ana valeva
Водещ

Ана Вълева

Кога?

Ново издание ще стартира от 8 декември 2023 г.

Цена за участие

4800 лв, платими на 4 вноски

За информация и записвания

Петя Мъжлева
0889 37 19 36
info@humandesignbulgaria.com

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ