През пролетта на 2019 г. стартира ново издание на сертификационно обучение за професионални анализатори – ниво 1, водено от Ричард Бомонт с превод на български език. То е част от обучителната програма за сертифицирани анализатори на Международното Училище по Дизайн на Човека, която е организирана в 4 нива с обща продължителност около 2,5-3 години:

 • Професионално ниво 1: Задълбочен индивидуален анализ
 • Професионално ниво 2: Партньорски анализ и анализ на жизнени цикли
 • Професионално ниво 3: Анализ на инкарнационен кръст
 • Професионално ниво 4: Подготовка за финален изпит

Съдържание на Професионално ниво 1 покрива:

 1. 64-те портала
 2. 384-те линии от Рейв И-Дзин
 3. Употреба на ключови думи
 4. Как да се използва Рейв И-Дзин
 5. Четирите Погледа
 6. Технически умения за анализ на карта
 7. Изкуството на Личния Анализ
 8. Устна компетенция

Професионално ниво 1 е с продължителност 1 година и включва 25 обучителни срещи с Ричард Бомонт (1 пълен уикенд на живо в София и 24 онлайн срещи по 2 ч.). Началото на обучението е на 23-24 март 2019 година. Останалите 24 онлайн срещи ще бъдат организирани във вечерни сесии от 19-21 ч. 2 пъти месечно /по една сесия на всеки 2 седмици/. Всички срещи са с осигурен превод на български език като на участниците ще бъде предоставян аудио запис от тях, както и всички използвани материали и слайдове.

Професионално ниво 1 има за цел да развие анализаторски умения. В този едногодишен курс участниците ще изучават детайлното ниво на личния дизайн. Чрез регулярните обучителни срещи, домашни работи и устно изпитване, ще се цели да интегрират детайлно анализаторски умения. Ще се практикуват ключовите думи и ще се учи изкуството на синтезиране на личната графика. Устното повторение ще бъде акцентирано, за да повиши компетенцията, да спомогне за запаметяването и да изгради умения, свързани с холистичния анализ на графиката на тялото.

Освен учебните срещи, това ниво е свързано и със задълбочена самостоятелна работа, която е съществена за личния напредък на участниците, както и с писане и предаване на домашни работи, които са задължителни за преминаване на следващо ниво в обучението.

За да започнете сертификационно обучение за професионални анализатори, е необходимо да сте преминали през общообразователните нива в Хюман Дизайн (въвеждащ уъркшоп „Да Живееш Дизайна си“ и курсовете „АБВ в Human Design“ и „Human Design Картография„) за период не по-малък от 1 година.

Кога?

Обучението стартира на 23-24 март 2019г.

За информация и записване:

Петя Благоева
0889 371936
info@humandesignbulgaria.com