Професионално Ниво 1 е част от обучителната програма за анализатори на Международното Училище по Дизайн на Човека, която е организирана в 4 нива, като това Ниво 1 е най-дълго и е с продължителност 1 година. Целият процес на обучение трае около 2,5-3 години.
Професионално ниво 1: Задълбочен индивидуален анализ
Професионално ниво 2: Партньорски анализ и анализ на жизнени цикли
Професионално ниво 3: Анализ на инкарнационен кръст
Професионално ниво 4: Подготовка за финален изпит
Професионално Ниво 1 включва: 60 часа обучение с водещата, от които 20 часа на живо и 40 часа онлайн. Първите 10 часа ще се проведат в рамките на 2 пълни дни онлайн на 8-9 април 2020 г. /сряда и четвъртък/. 40 часа ще бъдат разпределени в 20 онлайн сесии по 2 часа, в делнични дни от 19:00 до 21:00 часа на всеки 2 седмици /приблизително/, с почивка през лятото. Предстои уточняване на деня от седмицата, в който ще се провеждат. Останалите 10 часа ще се проведат отново на живо в София през 2021 г.

Съдържание на Професионално Ниво 1:

1. 64-те портала
2. 384-те линии от Рейв Идзин
3. Ключови думи
4. Как да се използва Рейв И-дзин
5. Четирите Погледа
6. Технически умения
7. Изкуството на Личния Анализ
8. Устна компетенция
Всички срещи на живо и онлайн са с осигурен превод на български език и ще ви бъде предоставян аудио запис от тях, както и всички използвани материали и слайдове.
Професионално ниво 1 има за цел да развие анализаторски умения. В този едногодишен курс участниците ще научат детайлното ниво на личния дизайн. Чрез месечните обучителни срещи, домашни работи и устно изпитване, участниците ще се научат да интегрират детайлно анализаторските си умения. Ще се практикуват ключовите думи и ще се учи изкуството на синтезиране на личната графика. Устното повторение ще бъде акцентирано, за да повиши компетенцията, да спомогне за запаметяването и да изгради умения, свързани с холистичния анализ на графиката на тялото.
Освен учебните срещи, това ниво е свързано и със задълбочена самостоятелна работа, която е съществена за личния напредък на участниците, както и с активно участие в клас и писане и предаване на домашни работи, които са задължителни за преминаване на следващо ниво в обучението. Домашните работи ще бъдат изисквани в аудио формат, на английски или български език.
За да започнете сертификационно обучение за професионални анализатори, е необходимо да сте преминали през общообразователните нива в Хюман Дизайн (въвеждащ уъркшоп „Да Живееш Дизайна си“ и курсовете „АБВ в Human Design“ и „Human Design Картография„) за период не по-малък от 1 година.
Кога?

Обучението стартира от 01 април 2020г.

За информация и записване:

Петя Благоева
0889 371936
info@humandesignbulgaria.com