human design bulgaria

СЕРТИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ АНАЛИЗАТОРИ

ihds

За разлика от курсовете, които са част от общообразователния етап на в Хюман Дизайн, включването в професионалното обучение се случва след преценка на преподавател и не е за всеки. Участието в него предполага солидна основа и последваща задълбочена самостоятелна подготовка.

Професионално Ниво 1 е част от обучителната програма за анализатори на Международното Училище по Дизайн на Човека, която е организирана в 4 нива, като това Ниво 1 е най-дълго и е с продължителност 1 година. Целият процес на обучение трае около 2,5 – 3 години.

Професионално ниво 1: Задълбочен индивидуален анализ
Професионално ниво 2: Партньорски анализ и анализ на жизнени цикли
Професионално ниво 3: Анализ на инкарнационен кръст
Професионално ниво 4: Подготовка за финален изпит

Професионално Ниво 1 включва: 60 часа обучение с водещата, разпределени в целодневни и вечерни сесии в рамките на 1 година.

Съдържание на Професионално Ниво 1:

1. 64-те портала
2. 384-те линии от Рейв Идзин
3. Ключови думи
4. Как да се използва Рейв И-дзин
5. Четирите Погледа
6. Технически умения
7. Изкуството на Личния Анализ
8. Устна компетенция

Всички срещи на живо и онлайн са с осигурен превод на български език и ще ви бъде предоставян аудио запис от тях, както и всички използвани материали и слайдове.

Професионално ниво 1 има за цел да развие анализаторски умения. В този едногодишен курс участниците ще научат детайлното ниво на личния дизайн. Чрез месечните обучителни срещи, домашни работи и устно изпитване, участниците ще се научат да интегрират детайлно анализаторските си умения. Ще се практикуват ключовите думи и ще се учи изкуството на синтезиране на личната графика. Устното повторение ще бъде акцентирано, за да повиши компетенцията, да спомогне за запаметяването и да изгради умения, свързани с холистичния анализ на графиката на тялото.

Освен учебните срещи, това ниво е свързано и със задълбочена самостоятелна работа, която е съществена за личния напредък на участниците, както и с активно участие в клас и писане и предаване на домашни работи, които са задължителни за преминаване на следващо ниво в обучението. Домашните работи ще бъдат изисквани в аудио формат, на английски или български език.

Предварителни изисквания за участие: За да започнете сертификационно обучение за професионални анализатори, е необходимо:
1. Да сте преминали през общообразователните нива в Хюман Дизайн (въвеждащ уъркшоп „Да Живееш Дизайна си“ и курсовете „АБВ в Human Design“ и „Human Design Картография“) за период не по-малък от 1 година и да сте присъствали и участвали активно в минимум 60% от срещите.
2.  Да имате положителна обратна връзка от преподавателя/ите ви в общообразователния етап и одобрение за преминаване към професионално обучение.

andrea reikl wolf
Водещ

Андреа Рейкл-Уолф

Кога?

Ново издание ще стартира от 16 декември 2023 г.

Цена за участие

4800 лв

За информация и записвания

Петя Мъжлева
0889 37 19 36
info@humandesignbulgaria.com

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ