Какви са етапите в процеса на обучение?

Водещ:

Петя Благоева

Кога?

1 юли – 2 август 2021 г.

Къде?

Online класна стая в Zoom

Цена за участие:

300 лв при плащане до 18-ти юни и 330 лв след тази дата

Краен срок за записване:

28.06.2021 г.

За информация и записване:

Гулико Върбанова
0888 569048
info@humandesignbulgaria.com

Водещ:

Дияна Джорд Димитрова

Кога?

1 ноември – 9 декември 2021 г. | понеделник и четвъртък от 19 ч. (всяка сесия ще бъде с времетраене 120 мин)

Къде?

онлайн

Краен срок за записване:

26.10.2021 г.

Цена за участие:

530 лв при плащане до 15.10.2021 и 570 лв след тази дата;

За информация и записване:

Гулико Върбанова
0888 569048
info@humandesignbulgaria.com

Водещ:

Диана Джордж Димитрова

Кога?

28 юни – 14 октомври 2021
понеделник и четвъртък от 19 ч. (24 сесии по 2 ч.)
почивка в периода 17 август – 15 септември 2021 г.

Къде?

онлайн

Цена за участие:

1140 лв.

Краен срок за записване:

21.06.2021 г.

За информация и записване:

Гулико Върбанова
0888 569048
info@humandesignbulgaria.com

Водещ:

Андреа Рейкл Уолф

Кога?

от 01 април 2020г.

За информация и записване:

Петя Благоева
0889 371936
info@humandesignbulgaria.com