human design bulgaria

СЕРТИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ АНАЛИЗАТОРИ – Ниво 4

ihds

Професионално обучение за анализатори – Ниво 4 е задължителна и последна част от сертификационното обучение за професионални анализатори. Завършването на всяко от 4-те нива и полагането на съответните изпити е задължително условие за издаване на сертификат за анализатор.

Целта на Професионално обучение за анализатори – Ниво 4 е подготовка за финален изпит – анализ на индивидуална графика. По време на него се работи по структурата и организацията на предоставянето на такъв анализ и чрез множество примери и практика обучаващите се развиват умения за задълбочено разчитане на личната карта.

Предоставянето на анализ на клиент е комбинация от натрупани знания в резултат от години наред обучение в познанието на Хюман Дизайн, както и изкуството за предаване на информацията. Всеки анализатор е уникален и има свой собствен стил на взаимодействие с клиенти. Въпреки това има основополагащ материал, който следва да бъде покрит при предоставянето на анализ. По време на тренинга всеки от участниците ще открие своите предпочитания за начин на представяне на информацията и ще се обогати от различните стилове на останалите участници в групата.

Обучението е изцяло интерактивно и включва много малко теоритична част и много практикуване. Успешното му преминаване и полагане на съответния изпит изисква присъствие на занятията и задълбочена самостоятелна подготовка.

Предварителни изисквания за участие: успешно преминати и завършени Нива 1, 2 и 3 от Професионалното обучение за анализатори.

Забележка: Цената на обучението не покрива таксата за индивидуална подготовка и изпит с водещата в размер на 400 лв, както и таксата за проверка на финалния изпит от IHDS и издаването на сертификати в размер около 400 щатски долара. Тя е дължима след успешното преминаване на всички останали изпити.

andrea reikl wolf
Водещ

Андреа Рейкл-Уолф

Кога?

 9 септември 2023 г.

Цена за участие

1260 лв

За информация и записвания

Петя Мъжлева
0889 37 19 36

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ