human design cartography

Този курс е последният и най-задълбочен етап от общообразователната програма в Системата за Дизайн на Човека. Чрез него можете да придобиете завършеност и пълнота по отношение на повърхността на графиката на тялото и по този начин да разполагате с необходимата подготовка, за да навлезете в дълбочината на професионалното ниво (професионален тренинг за анализатори – PTL) в последствие.

Курсът „Хюман Дизайн Картография“ е предназначен за хора, които са посещавали курсовете „Да Живееш Дизайна си“ и „АБВ в Хюман Дизайн” и са любопитни да узнаят повече за нюансите в проявлението на елементите в графиката на тялото, както и да надградят познанията си с разбирането за Профила.

В рамките на обучението ще изследваме графиката на тялото и посредством динамично взаимодействие с материала, ще имате възможност не само да надградите вашите познания в Системата за Дизайн на Човека, но и да изградите увереност в боравенето с информацията на това ниво.

В началото на курса ще се спрем върху Центровете като основен и същностно важен елемент в графиката на тялото, като ще разгледаме „Дисфункционалните прояви на Центровете в Не-аза“. Познанието за Не-аза в неговото психическо и физическо изразяване ще ни помогне да забелязваме конкретните начини, по които уникалността на едно същество бива потискана и погубвана в ежедневен план като установен модел.

На следващия етап ще се задълбочим в изследването на многообразието от вариации в комбинацията на Тип и Вътрешен Авторитет, за да вникнем в специфичните нюанси на всяка конфигурация. По този начин ще обогатим разбирането си за това как можем да насърчим диференцираното проявление у човека, чиято карта стои пред нас.

Ще отделим внимание на Каналите като жизнената сила, която ни движи и предпоставя към какво сме предразположени и ще надградим познанията, придобити по време на курса „АБВ в Хюман Дизайн”, полагайки нови пластове знания.

Последната част от курса ще бъде посветена на изграждането на разбиране на Профила. Ще разгледаме механиката на изграждане на Профила, елементите, които го съставят и как те се проявяват във взаимодействие. Ще се спрем на всеки от 12-те Профила и ще вникнем в неговата специфика.

ana valeva
Водещ

Ана Вълева

Кога?

25 септември – 8 декември 2024 г.
Общото времетраене на обучението е 48 астрономически часа.

График на срещите:

25 септември (сряда) от 18:30 до 20:30ч
30 септември (понеделник) от 18:30 до 20:30ч
02 октомври (сряда) от 18:30 до 20:30ч
07 октомври (понеделник) от 18:30 до 20:30ч
09 октомври (сряда) от 18:30 до 20:30ч
14 октомври (понеделник) от 18:30 до 20:30ч
16 октомври (сряда) от 18:30 до 20:30ч
21 октомври (понеделник) от 18:30 до 20:30ч
23 октомври (сряда) от 18:30 до 20:30ч
28 октомври (понеделник) от 18:30 до 20:30ч
30 октомври (сряда) от 18:30 до 20:30ч
04 ноември (понеделник) от 18:30 до 20:30ч
06 ноември (сряда) от 18:30 до 20:30ч
11 ноември (понеделник) от 18:30 до 20:30ч
13 ноември (сряда) от 18:30 до 20:30ч
20 ноември (сряда) от 18:30 до 20:30ч
27 ноември (сряда) от 18:30 до 20:30ч
04 декември (сряда) от 18:30 до 20:30ч
07 и 08 декември (събота и неделя) от 10:00 до 17:00 ч

Къде?

Онлайн класна стая в Zoom

Цена за участие

* В цената за участие НЕ са включени 2 бр. учебници за това ниво.

За информация и записване

Александра Стаматова

info@humandesignbulgaria.com

тел. 0884 010 884

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ