dream rave sertification 22

Синтезът между Хюман Дизайн и матрицата на процесa на сънуване (Dream Rave) открива нови хоризонти за разбиране на себе си и другите, на естеството на съзнанието, както и на дълбокото обуславяне, което сънят оказва влияние върху будния ни живот. Една трета от живота си прекарваме в сън, по време на който биваме програмирани от неутринния поток по различен начин чрез 5-центрова Матрица. Докато спим, истинската работа по обуславянето се върши без съпротивата или суетата на личността. Процесът на сънуване е също така и мистично пътешествие, което ни отвежда там, където всички биваме захранвани от истинската програма.

Сертификационното обучение за анализатори на процеса на сънуване (Dream Rave) започва с основите на процеса на спане и сънуване от научна перспектива и традиционен анализ, отвеждащ до 4-те фази в анализа на процеса на сънуване от перспективата на Хюман Дизайн. Това обучение е високо интерактивно и съдържа както лекционна част, така и експериментална под формата на т.н. клиника, която предоставя на всеки участник възможност да придобие лично разбиране и анализ на процеса си на сънуване, за да разполага с достатъчно опит за работа с бъдещи клиенти.

Програмата, утвърдена от IHDS (Международното Училище по Хюман Дизайн), се провежда в 3 семестъра и завършва с устен изпит. Сертифицираните кандидати ще бъдат обучени да предоставят анализ на процеса на сънуване в 4 фази и да работят с клиентите под формата на процес.

Съдържание на обучението:

Семестър 1
В първия семестър се прави общ преглед и традиционен анализ на процеса на спане и сънуване от научна гледна точка, както и от гледна точка на Хюман Дизайн. Предоставя се основата на Процеса на сънуване и се прави анализ на Фаза 1, която включва:
• Сън & сънуване – общ преглед
• Перспективата на Хюман Дизайн за процеса на сънуване
• Спане в собствената аура
• Въведение в процеса на сънуване
• Dream Rave матрица
• Изчисление
• Хоризонтално програмиране
• Смяна на Типа
• Обуславяне
• Анализ на процеса на сънуване Фаза 1 – сравнителен анализ и „слабата точка“

Семестър 2
Този семестър предоставя задълбочен поглед върху механиката на матрицата на съня и показва влиянието, което тя има върху живота в будно състояние. Покрива Фази II и III от анализа на процеса на сънуване:
• Процесът на сънуване: програмиране, портали и линии
• Персоната и пейзажът по време на сън
• Входящи портали
• Кодонови пътища и преходът от спящо към будно състояние
• Анализ на процеса на сънуване Фаза II и III

Семестър 3
Този последен семестър е с фокус върху анализа на транзитите по време на процеса на сънуване и включва работа със сънищата на самите участници и влиянието на транзитите. По време на него се прави и повторение на ключовите елементи от обучението по Анализа на процеса на сънуване, последвано от обсъждане на примери. Това позволява прецизиране на бъдещата работа на кандидатите за анализатори.
Този семестър приключва с устен изпит и включва:
• Анализ на процеса на сънуване Фаза IV – анализ на транзитите
• Анализ на процеса на сънуване Фази I – IV и практическа работа с клиент
• Устен изпит

Общото времетраене на 3-те семестъра е 35 часа, като обучението ще се проведе в 7 пълни дни.

Семестър 1 ще се проведе на 5-6 февруари 2022 г. , а графикът за семестър 2 и 3 ще бъде уточнен допълнително.

Обучението ще се проведе при минимум 8 участника.

Предварителни изисквания за участие: преминато общообразователно обучение по Хюман Дизайн като минимум (Хюман Дизайн Картография). Препоръчително ниво: професионално обучение за анализатори. Сертификат за Анализ на процеса на сънуване се получава като допълнителна квалификация само след официално сертифициране като професионален анализатор.

Допълнителни изисквания:
За участниците, които ще се сертифицират, закупуването на Dream Rave Software от Jovian Archive е задължително.

За да участвате в това обучение е необходимо да се съгласите и с правилата за участие на Хюман Дизайн България и IHDS. 

andrea reikl wolf
Водещ

Андреа Рейкл-Уолф

Кога?

Начало: 21-22 май 2022 г.

Цена за участие

Цена за участие при ранно записване до 6-ти май 2022 г.: 1080 лв на семестър (3240 лв за цялото обучение).

Цената е преференциална за България (редовна цена към IHDS е $800-900 на семестър). При записване след тази дата цената се завишава с 10%.

Допълнителни учебници (само на английски език)

5 части на обща стойност 100 долара:

Въведение в Dream Rave анализа – 20 долара,
Dream Rave I – въведение в личностния анализ – 20 долара,
Dream Rave II – професионално сертициране – 20 долара,
Dream Rave III – напреднал анализ – 20 долара,
Dream Rave IV – персона и прераждане – 20 долара.

Тези книги могат да бъдат закупени на английски език от IHDS.

За информация и записвания

Петя Мъжлева
0889 37 19 36
info@humandesignbulgaria.com

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ