Този курс е последният и най-задълбочен етап от общообразователната програма в системата за дизайн на човека. Чрез него можете да придобиете завършеност и пълнота по отношение на повърхността на графиката на тялото и по този начин да разполагате с необходимата подготовка, за да навлезете в дълбочината на професионалното ниво (професионален тренинг за анализатори) в последствие.

За кого е този курс?

Той е предназначен за хора, които са посещавали курсовете „Да Живееш Дизайна си“ и „АБВ в Human Design” и са любопитни да узнаят повече за нюансите в проявлението на елементите в графиката на тялото, както и да надградят познанията си с разбирането за Профила.

Как ще се проведе курсът?

В рамките на обучението ще изследваме графиката на тялото, използвайки семинарни сбирки, материали за самоподготовка, задачи за самонаблюдение, събиране на информация и дискусии. Разчупеният модел на провеждане има за цел да подпомогне процеса на усвояване и интегриране на новата информация, а интерактивният подход, около който е изградена програмата, насърчава приложението на наученото на практика. Посредством това динамично взаимодействие с материала, ще имате възможност не само да надградите вашите познания в системата за дизайн на човека, но и да изградите увереност в боравенето с информацията на това ниво.

В началото на курса ще се спрем върху Центровете като основен и същностно важен елемент в графиката на тялото, като ще разгледаме „Дисфункционалните прояви на Центровете в Не-аза“. Познанието за Не-аза в неговото психическо и физическо изразяване ще ни помогне да забелязваме конкретните начини, по които уникалността на едно същество бива потискана и погубвана в ежедневен план като установен модел.

На следващия етап ще се задълбочим в изследването на многообразието от вариации в комбинацията на Тип и Вътрешен Авторитет, за да вникнем в специфичните нюанси на всяка конфигурация. По този начин ще обогатим разбирането си за това как можем да насърчим диференцираното проявление у човека, чиято карта стои пред нас.

Ще отделим внимание на Каналите като жизнената сила, която ни движи и предопределя към какво сме предразположени и ще надградим познанията, придобити по време на курса „АБВ в Human Design”, полагайки нови пластове ключови думи.

Последната част от курса ще бъде посветена на изграждането на разбиране на Профила. Ще разгледаме механиката на изграждане на Профила, елементите, които го съставят и как те се проявяват във взаимодействие. Ще се спрем на всеки от 12-те Профила и ще вникнем в неговата специфика.

В края на курса ще практикуваме приложението на цялата база от придобити знания в разглеждането на индивидуални графики и описанието им чрез ключови думи по начин, който е въздействащ и докосващ за притежателите им.

Програма на срещите, част 1:

19.10. (събота) от 11 до 16 ч – Въвеждащо практическо занятие с работа върху карти;

20.10. (неделя) от 11 до 16 ч – Не-азът на Дефинираните центрове и практическо приложение;

27.10. (неделя) от 11 до 18 ч – Вариации на Вътрешния Авторитет и приложение;

30.10. (сряда) от 19 до 21:30 ч – Прекъснати Дефиниции и практическо приложение;

03.11. (неделя) от 11 до 18 ч – Вериги: Потоци на Грижата и Сексуалността;

23.11. (събота) от 11 до 18 ч – Наличност: Форматиращи канали, Колона на Мощта, наличността за себе си; Практика с матрицата на наличността;

24.11. (неделя) от 11 до 18 ч – Лидерски канали и практика с Гласовете на гърлото; Ментални потоци;

Цената за участие включва и 2 бр. учебници на български език, утвърдени от Международното училище по Дизайн на Човека и покриващи цялото съдържание на разглеждания материал.

Този курс покрива съдържанието на курсовете „Рейв Картография“ 1-ва и 2-ра част, съгласно образователната рамка на IHDS (Международното училище по дизайн на човека). След завършването му имате право да продължите обучението си, преминавайки към професионално ниво за анализатори.

За участие в „Human Design Картография“ е необходимо да сте преминали през курсовете „Да Живееш Дизайна си“ и „АБВ в Human Design“.

Водещ:

Ана Вълева

Кога?

Част 1: 19 октомври 2019 г. – 23 ноември 2019г.

Краен срок за записване: 01.10. 2019г.

Част 2: предстои през януари 2020г.

Къде?

гр. София, „Зона 21“, ул. Христо Белчев № 3

Цена за участие:

1075лв при записване до 1-ви октомври и 1150лв след тази дата. Възможно е разсрочено плащане, както и участие само в първата част на курса.

За информация и записване:

Петя Благоева
0889 371936
info@humandesignbulgaria.com