human design bulgaria

СЕРТИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ АНАЛИЗАТОРИ

ihds

Професионално обучение за анализатори – Ниво 3 е задължителна част от сертификационното обучение за професионални анализатори. Завършването на всяко от 4-те нива и полагането на съответните изпити е задължително условие за издаване на сертификат за анализатор.

Професионално обучение за анализатори – Ниво 3 обхваща темата за Инкарнационните кръстове, свързани с ролята и предназначението в живота ни, които бихме могли да изживеем, преминавайки през дългия процес на деобуславяне и връщане към себе си. По време на него обучаващите се усвояват техники за анализ на темата на „житейската ни пиеса“, в контекста на конкретната карта, в която тази тема присъства. След успешното му преминаване и полагане на изпит те са квалифицирани да предоставят анализ на инкарнационния кръст.

Обучението е интерактивно и включва теоритична и практическа част. Успешното му преминаване и полагане на съответния изпит изисква присъствие на занятията и задълбочена самостоятелна подготовка, както и предаване на задължителни домашни.

Предварителни изисквания за участие: успешно преминато и завършено Професионално обучение за анализатори – Ниво 1.

andrea reikl wolf
Водещ

Андреа Рейкл-Уолф

Кога?

Начало: 4-5 февруари 2023 г.
(8 пълни дни)

Цена за участие

1550 лв

В цената на обучението е включено учебно помагало в дигитален формат на български език с описание на инкарнационните кръстове от Ра Уру Ху.

За информация и записвания

Петя Мъжлева
0889 37 19 36

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ