aware parenting

Всички сме чували, че първите 7 години са основополагащи в живота на детето. Това е периодът, в който се осигурява неговото пълноценно функциониране като човешко същество на физическо, психическо и емоционално ниво. Базовите теми в този период са свързани с коректния начин за подхранване на тялото и мозъчната дейност, набавянето на пълноценен сън и опознаването на света през призмата на майката.

Първите седем години са основополагащи и за изграждането на здравословна привързаност, заедно с усещането за сигурност. Всяко дете идва тук със своето уникално устройство и потребностите му могат да се проявяват по много различни начини. Това често става повод за тревога у родителите, които започват да се питат: защо след като основите, които се поставят в отглеждането на децата, са идентични, едното ми дете е толкова различно от другото?

Първите седем години са предизвикателен период и за самите родители. Встъпвайки в непознатата територия на родителството, те се изправят пред страховете и несигурността си, които ги карат да си задават множество въпроси и да търсят отговорите в движение. Родителството поставя на изпитание вярванията, ограниченията и разбиранията за живота и възпитанието на родителите. Съзнателно или несъзнателно, родителите се опитват да компенсират онова, което те самите не са имали като малки, и да го дадат на децата си, както и обратното – опитват се всячески да избегнат грешките на своите родители.

Разигравайки собственото си обуславяне на сцената на родителството, често губим перспектива и разбиране за това, че всъщност всеки е устроен да съществува и функционира по различен начин. Тогава на преден план излиза дилемата дали да отглеждаме децата си така, че „да ги направим хора“ (старият начин на родителство) или да отглеждаме децата си, подхранвайки онова, което е присъщо и коректно за тях – уникалното им устройство, което обаче може да ни е далечно и непонятно (новият начин на родителство).

Системата за Дизайна на Човека ни помага да надникнем в различността на всяко дете, за да видим какво е присъщо и коректно за него. Тя ни предоставя възможности за разбиране, както и практически насоки и инструменти, с които да пристъпим осъзнато към отглеждането му.

По време на уъркшопа заедно ще разгледаме следните теми:

  • Старата и новата парадигма в отглеждането на децата. Обуславяне и ролята на родителя в осъзнатото родителство.
  • Първите 7: етапи в развитието на детето. Родителят в своя жизнен цикъл.
  • Различният начин на функциониране: Тип и Стратегия.
  • Поставяне на основите – Част 1: Сън и начин на хранене.
  • Поставяне на основите – Част 2: Начин на учене и активност.

Уъркшопът включва обучителна и практическа част: 5 онлайн срещи за запознаване с основните теми и 1 индивидуална сесия – детски анализ с всеки участник, в която се работи с картите на майката и на детето.

Местата за участие са ограничени.

Предварителни изисквания за участие: индивидуален анализ от сертифициран анализатор или преминат уъркшоп „Да Живееш Дизайна си“ (като минимум).

guliko varbanova
Водещ

Гулико Върбанова

психолог, фамилен консултант и сертифициран Хюман Дизайн анализатор на детско развитие

Кога?

8 – 22 октомври 2024 г.

08 октомври 2024 г. (вторник) от 19:00 до 20:30 ч.
11 октомври 2024 г. (петък) от 19:00 до 20:30 ч.
15 октомври 2024 г. (вторник) от 19:00 до 20:30 ч.
18 октомври 2024 г. (петък) от 19:00 до 20:30 ч.
22 октомври 2024 г. (вторник) от 19:00 до 20:30 ч.

Индивидуалните срещи ще бъдат уговорени с всеки от участниците след края на обучителните сесии.

Къде?

Онлайн класна стая в Zoom

Цена за участие

480 лв при плащане до 24.09.2024 г. и 540 лв след тази дата.

За информация и записване

info@humandesignbulgaria.com

Александра Стаматова
тел. 0884 010 884

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ