ВИДЕО МАТЕРИАЛИ

Запис от лекция на живо

Аудио запис и слайдове

Цена:

120 лв

За информация

Запис от лекция на живо

Аудио запис и слайдове

Цена:

120 лв

За информация

Запис от лекция на живо

Аудио запис и слайдове

Цена:

120 лв

За информация

Запис от лекция на живо

Аудио запис и слайдове

Цена:

120 лв

За информация

Запис от лекция на живо

Аудио запис и слайдове

Цена:

120 лв

За информация

Запис от лекция на живо

Аудио запис и слайдове

Цена:

120 лв

За информация

Запис от лекция на живо

Аудио запис и слайдове

Цена:

120 лв

За информация

Видео курс

36 сесии по 1,5 часа

Цена:

2160 лв

За информация

Запис от лекция на живо

Аудио запис и слайдове

Цена:

120 лв

За информация

Запис от лекция на живо

Аудио запис и слайдове

Цена:

120 лв

За информация

Запис от лекция на живо

Аудио запис и слайдове

Цена:

120 лв

За информация

Запис от лекция на живо

Аудио запис и слайдове

Цена:

120 лв

За информация

Запис от лекция на живо

Аудио запис и слайдове

Цена:

120 лв

За информация

Запис от лекция на живо

Аудио запис и слайдове

Цена:

120 лв

За информация

Видео лекция

Цена:

120 лв

За информация

Видео лекция

Цена:

120 лв

За информация

Видео лекция

Цена:

120 лв

За информация

Видео лекция

Цена:

100 лв

За информация

info@humandesignbulgaria.com

Видео материали

10 видео сесии

Цена:

540 лв

За информация

Видео материали

12 видео сесии

Цена:

720 лв

За информация

Видео материали

10 видео сесии

Цена:

540 лв

За информация

Видео материали

Цена:

540 лв

За информация

Видео материали

Цена:

540 лв

За информация

Видео материали

Цена:

360 лв

За информация

Видео материали

Цена:

540 лв

За информация

Видео материали

Цена:

540 лв

За информация

Видео материали

Цена:

540 лв

За информация

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ