projectors

„Уви, твърде често, дори и дългогодишни професионалисти в Хюман Дизайн срещат трудности в обяснението на Типа Прожектор, без той да изглежда сякаш е обричащ екзистенциален недостатък. Това е разбираемо, когато някой не е схванал напълно същностното предназначение на родените с аура, функционираща според механиката на този архетипен 9-центров човешки тип.

Когато казваме, че Прожекторите са не-енергиен тип, ние не осъзнаваме какво означава това и какви са последиците за психологическия им процес. Имайки предвид, че 80% от човешките същества винаги са били енергийни типове, можем със сигурност да кажем, че да бъдеш Прожектор не наподобява на нищо, което се счита за нормално.

Поради моите лични обстоятелства, от самото начало на кариерата ми на мен ми се е налагало да си имам работа с Прожектори и винаги съм се опитвал да споделя разбирането си за този очарователен и разнообразен тип в няколко други курса, които съм водил на различни места преди. Отдавна не съм изпитвал това желание да разгледам отново механиката, управляваща техния процес, но вече със задълбоченото си разбиране.

В този курс и след общото въведение за Прожекторите, което ще направя, смятам да опиша какъв е жизненоважният, протичащ момент по момент процес за някой, който има да се научи да разчита на жизнена сила, произтичаща от някой от 22-та прожекторски канала. Това е жизнена сила, която разкрива изначалното предназначение на въплъщението на голяма дарба и е свързана само с това да останеш присъстващ и чувствителен към своето същностно съществуване.

Този курс е отворен за всеки, но в частност ще бъде посветен на онези, за които е загадка как да обяснят защо да си роден Прожектор, устроен за успех, никога не бива да бъде разглеждано като недостатък, а тъкмо обратното.“

alok
Водещ

Алокананд Диас

Международен преподавател по Human Design

Видео материали

12 видео сесии

Цена

720 лв

За информация

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ