линии на диференциация

„Човешките същества са толкова зациклили в борба със собствените си базови характеристики, още на самата повърхност на своя дизайн, че призмата на изкривяване, през която живеят живота си, не може да бъде така лесно поправена. На всеки човек са му необходими седем години, за да може да придобие пълна осъзнатост за множеството пластове на обуславяне, които са се натрупали в неговото или нейното съзнание и в цялата отвореност, съществуваща в графиката на тялото.
Мнозина наивно вярват, че след приключване на първия 7-годишен цикъл тези пластове от обуславяне ще се изпарят магично, но нещата не работят по този начин. Всъщност, самият процес на деобуславяне бавно, но сигурно трансформира тези пластове от изкривено съзнание в обоснована човешка мъдрост, която ви пази да не се идентифицирате с онова, което не сте. Това е мигът, в който човек става осъзнат за собствената си диференцирана геометрия и предназначение, и темите, заложени в „кръста на живота“, просто вземат превес.
„Кръстът на живота“ е съставен от активираните линии в 4-те портала на нашия инкарнационен кръст, както и от 2-та или 4-те портала на възлите. Това е основната когнитивна рамка, която съставлява 70% от нашето устройство и отличава на когнитивно ниво едно човешко същество от друго. Това е и рамката, която взема превес в живота на индивида, когато силите на обуславяне загубят своята мощ, тъй като са били вътрешно обезоръжени. Тези линии могат да бъдат в хармония и резонанс помежду си или пък не, което от своя страна разкрива реално безкрайното поле от многообразие и потенциална индивидуална диференциация, която е възможна, когато съзнанието ни вече не е подвластно на хомогенизацията.
В тази лекция ще ви представя основните елементи, които ни дават възможност да разпознаем когнитивната рамка на който и да е индивид, надскачаща общите характеристики на дизайна му, които от своя страна са чисто механични.“

alok
Водещ

Алокананд Диас

Международен преподавател по Human Design

Запис от лекция на живо

Аудио запис и слайдове

Цена

120 лв

За информация

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ