илюзията тръгва от базата

Всички ние сме част от един вид, който е дълбоко задвижван от програмата, да търси начини да контролира страховете си и да определи правилното действие, чрез използване на рационалния ум по изключително стратегически начин. Това е нещо, което твърде често обичаме да забравяме, а то е отговорно за изкривяването в материалния дух на цялата човешка цивилизация. Когато става дума за установяване на различия, в колективен план не сме успели да стигнем по-далеч от установяване на материалните различия, които винаги се коренят в социалния статус. Но единственото различие, което наистина можем да установим, се основава на начина, по който всеки от нас преживява и се справя индивидуално с това да „бъде задвижван“ в човешкото си съзнание.
За да стане осъзнат за силите, които карат човешките същества да се вкопчват и идентифицират с онова, което не са (което от своя страна е главният източник на тяхното страдание), човек трябва да се свърже със съзнанието на пасажер, което е единственото място, където поведението на ума може да се наблюдава отвътре. Тази сила се нарича „Пренос“ (към не-азовата мотивация) и най-базовият ѝ подтик е да се хармонизира със силите на заобикалящата среда (родители, семейство и др.) още от мига, в който се появяваме на бял свят. Съвсем естествено е да попаднем в капана на преноса в тази толкова ранна възраст, защото през първите 7 години от живота ни никой от нас не е достатъчно пораснал и подготвен, за да може да определи собственото си Аз и собствената си уникалност. Това е периодът, в който развиваме определени „поведения“, чиято цел е да ни помогнат да избегнем наказание и да се чувстваме обичани от онези, от които зависи нашето благосъстояние.
Парадоксалното е, че когато сме тласкани към Преноса на Мотивацията от страна на Не-азовия ни ум, сякаш се чувстваме в „по-голяма безопасност“, защото умът има относително усещане за това, че държи нещата под контрол в пределите на обичайната си „зона на комфорт“, а там да страдаш и да имаш материални проблеми се приема за нещо нормално, там всеки се опитва да се „доказва“ и да бъде по-добър, отколкото е. Когато обаче пуснеш този контролиращ ум и се превърнеш в един пасажер в собствената си форма, позволяваш на живота да те поведе напред без да правиш предварителни планове, чиято цел е да те променят и изграждат отново.
Когато станеш осъзнат за собствената си роля и решителността, която задвижва природата ти, си даваш сметка, че в същността си ти си много повече, отколкото някакви хомогенизирани спомени или траектория; тогава съществува и когниция. Преносът на Мотивацията е източникът на хомогенизация и изкривяване в човешката осъзнатост, тъй като ни откъсва от собствените ни когнитивни корени и ни тласка да се идентифицираме с нещо, което не сме.
В тази лекция ще ви отведа под повърхностното ниво на човешките характеристики и ще ви запозная с механиките на Майа, които оказват въздействие върху нашето съзнание миг по миг. Ще подчертаем важността на инфраструктурата в когнитивните вериги на всяка линия (База, Тон и Цвят), които са основната съставка в процеса на индивидуална диференциация.

alok
Водещ

Алокананд Диас

Международен преподавател по Human Design

Запис от лекция на живо

Аудио запис и слайдове

Цена

120 лв

За информация

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ