9 центъра проверка и защита

Всеки център в графиката на тялото има от 3 до 11 аспекта, които заедно организират работата му в контекста на човешкия живот. Във всеки от 9-те центъра винаги има по един специфичен портал, който може да бъде разглеждан като проверяващ портал. Всеки център в графиката на тялото има също така свой собствен капацитет да защитава себе си чрез специфичен аспект, който носи. Този специфичен портал може да бъде видян като място на защитен рефлекс, даващ закрила на целия център.
По време на тази лекция водещият ще премине през центровете и ще разгледа тези проверяващи и защитаващи портали. Това е една полезна перспектива за по-добро разбиране на всеки център, неговия вътрешен начин на функциониране и взаимодействие с останалите центрове в графиката на тялото, както и уникалния му начин да се свързва успешно с околния свят.

martim grassinger
Водещ

Мартин Граснджър

Запис от лекция на живо

Аудио запис и слайдове

Цена

120 лв

За информация

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ