профилът

В много отношения разликата между Десния и Ляв Ъгъл, които Хюман Дизайн разглежда, е просто още едно проявление на формулата за бинарността, която е в основата на Системата за Дизайн на Човека. Можете да я откриете в полярността, която се създава между които и да е два квадранта от мандалата, както можете да я откриете и във всеки от неговите 16 портала и техните опозиции в колелото. Можете да намерите тази полярност и в начина, по който всеки от 4-те квадранта се разделя на две половини, можете да я откриете и навсякъде, където две противоположни гледни точки се срещат в едно и също преживяване.
В действителност единствената разлика е в ориентацията на тези винаги противоположни два полюса, но никога не можем да забравяме, че също както кокошката и яйцето, нито един от двата не е възможно да съществува без другия. Те са се появили едновременно и въпреки това те никога няма да бъдат едно и също нещо.
По време на тези две вечерни лекции водещият ще поведе участниците на едно пътуване, по време на което ще изследва вдъхновяващите формули, които предоставят прозрения през призмата на тази линия, разделяща ориентацията на човешкото осъзнаване и предназначение на „почти“ две „половини“ – личната съдба и трансперсоналната карма.

alok
Водещ

Алокананд Диас

Международен преподавател по Human Design

Запис от лекция на живо

Аудио запис и слайдове

Цена

120 лв

За информация

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ