child development

Като основоположник на Системата за Дизайн на Човека, Ра Уру Ху често подчертаваше, че human design е на първо място и основно за децата. За разлика от нас, възрастните, децата могат да извлекат полза от Системата веднага, като тя може да подпомогне коректното им и автентично развитие и развитието на потенциала им като истински 9-центрови същества.

Родителите играят основополагаща роля за проявлението на уникалния индивидуален потенциал на децата. Развитието на детето зависи изцяло от тяхната способност да го подкрепят спрямо устройството му. Затова, от една страна е много важно самите родители да бъдат потопени в техния личен експеримент, а от друга – да се научат как да напътстват децата си, така че те да имат своето лично и уникално преживяване за живота.

Този 2-дневен уъркшоп има за цел да подпомогне родителите в процеса на отглеждане на децата, така че да могат да предоставят ефективни и работещи насоки, подкрепящи автентичното им развитие. По време на него ще разгледаме:

 • Каква е разликата между 9-центровото и 7-центровото детство;
 • Каква е ролята на майката в развитието на детето, вкл.:
 • Периодът на бременността и обуславянето, което идва от майката;
 • Обуславянето, което идва от връзката между майката и детето;
 • Какви са различните видове Тела и Умове и как родителят може да подсилва тялото и да подпомага обогатяването на ума на своето дете;
 • Какви са различните начини на заспиване и спецификите на съня при децата;
 • Какви са особеностите на 4-те Типа при децата;
 • Как да напътстваме децата в прилагането на техните Стратегия и Авторитет, спрямо фазата на развитието им;
 • Какво е обуславянето, което се случва между майката и детето през отворените Центрове;
 • Каква е функцията на Профила при децата, в процеса на изграждане и установяване на тяхната Роля в живота;
 • Какво е бъдещето на децата с предстоящата мутация през 2027 г.

По време на този уъркшоп водещата ще дискутира и анализира картите на участниците и техните деца.

Този уъркшоп е и предварително изискване за всички, които биха искали да се сертифицират като „анализатори на детското развитие“ в предстоящ сертификационен курс.

Предварителни изисквания за участие: индивидуален анализ от сертифициран анализатор или изкаран уъркшоп „Да Живееш Дизайна си“.

N.B. Местата за този уъркшоп са ограничени.

andrea reikl wolf
Водещ

Андреа Рейкл-Уолф

Видео материали

Цена

540 лв

За информация

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ