разговор за сексуалността 1

Този въвеждащ курс е един от най-интересните в Хюман Дизайн, тъй като темата за сексуалността е една от най-експлозивните теми в нашето общество.

Съществуват множество теории и митове за сексуалността. Системата за Дизайн на Човека предоставя една нова перспектива за сексуалността, която развенчава митовете и внася яснота във вече съществуващите теории.

По време на този уъркшоп ще бъдат разгледани четирите елемента на сексуалния анализ:

Тип, Профил, Наличност (да бъдеш на разположение за секс) и Нагон (подтик за секс).

Ще бъдат разгледани картите на участниците и ще се направи кратък обзор на индивидуалните им сексуални механизми.

Условия за участие: Изкаран въвеждащ уъркшоп „Да Живееш Дизайна си“ или професионален анализ от сертифициран анализатор като минимум.

andrea reikl wolf
Водещ

Андреа Рейкл-Уолф

Видео материали

Цена

240 лв

За информация

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ