Този въвеждащ курс е един от най-интересните в Хюман Дизайн, тъй като темата за сексуалността е една от най-експлозивните теми в нашето общество.

Съществуват множество теории и митове за сексуалността. Системата за Дизайн на Човека предоставя една нова перспектива за сексуалността, която развенчава митовете и внася яснота във вече съществуващите теории.

По време на този уъркшоп ще бъдат разгледани четирите елемента на сексуалния анализ:

Тип, Профил, Наличност (да бъдеш на разположение за секс) и Нагон (подтик за секс).

Ще бъдат разгледани картите на участниците и ще се направи кратък обзор на индивидуалните им сексуални механизми.

Условия за участие: Изкаран въвеждащ уъркшоп „Да Живееш Дизайна си“ или професионален анализ от сертифициран анализатор като минимум.

Кога?

4 декември 2020 г. (петък) от 10:00 до 17:00 ч.

Къде?

Онлайн класна стая в Zoom

Цена:

240 лв при плащане до 20-ти ноември и 270 лв след тази дата;

За информация и записвания:

Петя Благоева
info@humandesignbulgaria.com
0889 371936

„Работех като молекулярен генетик във Виена, когато срещнах Хюман Дизайн и Ра Уру Ху в края на 1996 г. Бях изумена от прочита на картата си – дори и майка ми не можеше да знае за мен онова, което чух за себе си от непознат човек. Твърденията бяха толкова прецизни и точни, че исках да науча повече за тази Система. Колебаех се дали да посетя лекция на Ра докато не научих, че Дизайнът на Човека има нещо общо с Генетиката. Тогава ми стана ясно, че трябва да отида. Знанието, което той представи толкова ме заинтригува, че от онзи момент нататък започнах да се обучавам в Хюман Дизайн, изоставих научната си кариера през 2002 г. и намерих призванието си в Системата.

Моето тясно сътрудничество с Ра започна през 2000 г. и стана по-интензивно с годините. Той беше мой ментор и учител. Заедно провеждахме научни обмени на различна тематика – от дизайна на бременността до генетиката на процеса на смъртта. Автор съм и на концепциите и документите, чрез които Ра провеждаше обучение за преподаватели. Заедно с Алокаканд Диас довърших и доразвих обучението по Диференциация (Differentiation Degree), което Ра започна преди да почине. Впоследствие то се превърна в част от обучителната програма за напреднали към Международното Училище по Дизайн на Човека. Създадох и развих и сертификационната програма на IHDS по Рейв Социология, която също е част от моя принос към науката.

Работата ми с науката Хюман Дизайн е най-удовлетворяващото нещо, което съм правила в живота си и съм посветена изцяло на нея от 2002 г. Моят подход е свързан с изследване и валидиране на научните й аспекти на различни нива. За мен е изключително удоволствие да превеждам хората от основите до най-подробните и авангардни аспекти на познанието за напреднали.“