дефиниция и отвореност

Центровете в графиката на тялото могат да бъдат дефинирани или недефинирани, което просто означава, че имат различен начин на функциониране.
Дефиницията е сърцевината на механиката, лежаща в картата на някого. В същината си тя е онова, което създава различните Типове, а всеки Тип носи своя специфична аура, даваща му различен начин да контактува с околния свят. Само една единствена Дефиниция е достатъчна, за да бъдем Генератор, Прожектор или Манифестор. Дефиницията е жизнена сила – онова, което се проявява чрез нас, движи ни и ни оразличава.
Отвореността от своя страна може да бъде доста измамна и да ни подлъже, подтиквайки ни да проявяваме себе си по нездравословни за нас начини. Но тя също така може да бъде източник на много ценни уроци, които сме тук да учим в процеса на целия си живот, срещайки и преживявайки едни и същи теми отново и отново по различен начин.
По време на този мини курс ще разгледаме:
– Каква е разликата в начина на функкциониране между Дефиницията и Отвореността;
– Каква е разликата в Дефиницията, когато се създават чрез съзнавани или несъзнавани активации в графиката на тялото;
– Как работи Дефиницията, когато има различни Вериги, които дефинират един и същи Център в картата;
– Какво означава, когато даден Център е не просто недефиниран, но напълно отворен, без спящ потенциал в него;
– Как да се справяме с различията между Дефиницията и Отвореността по един здравословен начин.
Животът е способен да ни разкаже повече истории, отколкото механиката и затова по време на събитието водещият ще разгледа различни реални примери. 

martim grassinger
Водещ

Мартин Граснджър

Запис от лекция на живо

Аудио запис и слайдове

Цена

120 лв

За информация

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ