alok daily life

Този курс за самостоятелно обучение е роден от личното желание на водещия да адресира най-базовата механика на Хюман Дизайн, която оказва пряко въздействие върху нашето ежедневие, не толкова от перспективата на получаване на знания, които биха могли да доведат до някакво ниво на професионално сертифициране, а по-скоро от перспектива, която да ви помогне да внесете директна промяна в начина, по който гледате на нещата, които се случват във вашия живот и в заобикалящата ви среда във всеки момент. Този курс ще ви преведе през механиката, чрез която можете да започнете да забелязвате отвъд привидното, докато животът ви се разгръща миг по миг, независимо къде се намирате – дали сте вкъщи с любимите си хора, в супермаркета, заобиколени от непознати, или на работа с колеги, които постоянно влизат и излизат от вашата аура.

Системата за Дизайна на Човека винаги е била представяна от Ра Уру Ху като „Наръчник за безпогрешно съществуване“. Той казваше: „Няма нищо за поправяне, защото нищо не е било счупено“, и това е толкова вярно. Но в първите седем години от живота си придобиваме неосъзната и изкривена реакция към живота на база на обуславянето, което попиваме. Тя кара нашия рационален ум да иска бъде повече „обуславящ“ отколкото „обусловен“ и това води до увличането ни по привидни избори – взимаме решения, мотивирани от компенсаторни стратегии, задвижвани от ума. А животът никога не е бил предназначен да бъде изживян по този начин – с ум, който постоянно да се опитва да бъде една крачка пред нас и буквално „да ни се изпречва на пътя“.

Това не е курс за обучаващите се в Хюман Дизайн, а е по-скоро курс, в който имате възможността да научите за предсказуемостта на човешкия ум, започвайки със своя собствен. Съдържанието покрива всички основни теми, за които е важно да сте осъзнати, за да можете да защитите индивидуалния си интегритет.

Сесия № 1: Умът и 4-те типа

Сесия № 2: Умът и работата при Генераторите

Сесия № 3: Умът и животът при несакрални типове

Сесия № 4: Страхът и уязвимостта

Сесия № 5: Умът и емоционалното поле

Сесия № 6: Умът и профилът

Сесия № 7: Взаимодействие между типовете

Сесия № 8: Родителство на уникални деца

Сесия № 9: Изследване на сексуалността

Сесия № 10: Групова динамика и уникалност

alok
Водещ

Алокананд Диас

Международен преподавател по Human Design

Видео материали

10 видео сесии

Цена

450 лв

За информация

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ