relatinship wsh web

Чудите ли се защо вашият партньор се държи по определен начин във връзката? Любопитни ли сте защо понякога определени теми постоянно водят до конфликти между вас? Идентифицирате ли модели, които се повтарят в отношенията ви? Искате ли да разберете повече за динамиките във вашите връзки и да намерите начини да се справят с тях?

Този уъркшоп ще ви даде отговорите на тези и други въпроси; ще ви покаже нещата, които ви свързват или отделят в партньорските връзки. Ще научите кои са спънките и препятствията между вас и дали има предизвикателства, които са неизбежни. Този уъркшоп ще ви помогне не само да разбирате по-добре взаимоотношенията си с другите, но и значително да подобрите своята връзка.

Съдържание на уъркшопа:

  •  Общо разбиране за механиката и динамиката на връзките през призмата на Хюман Дизайн;
  • Четирите Типа – как взаимодействат един с друг и как да взаимодействате с всеки един от тях във връзките;
  • Вътрешният Авторитет за вземане на решения – някои хора вземат решения на база на вътрешната си сила, а други чисто интуитивно. По какъв начин различните начини на вземане на решения оказват влияние на партньорите и как могат да се решат проблемите, произтичащи от това;
  • Практическото значение на отворените и дефинираните центрове в динамиката на връзките и свързаните с това модели на обуславяне и укрепващи механизми;
  • Различните начини на свързване, които са възможни в едно партньорство и произтичащата от тях динамика.

По време на уъркшопа ще бъде направен кратък анализ на партньорските оотношения на обучаващите се и ще бъдат предоставени конкретни насоки, улесняващи взаимодействието им. Ще получите инструменти за практическо приложение на наученото в ежедневния ви живот. Най-подходящо е участието и на двамата партньори в курса, но не е задължително.

Условия за участие: Изкаран въвеждащ уъркшоп „Да Живееш Дизайна си“ или професионален анализ от сертифициран анализатор като минимум

andrea reikl wolf
Водещ

Андреа Рейкл-Уолф

Видео материали

Цена

450 лв

За информация

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙ НИ