dream rave workshop

Човек прекарва около една трета от живота си в сън, а сънуването очарова хората от древни времена. Защо хората търсят значението на своите сънища? Може би защото се стремят да разберат и обяснят живота си по-добре.

Хюман Дизайн е познание, предадено на Ра Уру Ху по време на мистично преживяване, наречено среща с „Гласа“. По време на тази среща Гласът е предал не само информацията за обичайния дневен Бодиграф, но и за различната матрица на нощната графика.

Гласът също така е обяснил, че 9-центровият „буден“ бодиграф отразява как човек живее през деня според космическия порядък, предаден му през нощта в съня. Според Гласа времето, прекарано в сън, е най-важното в живота ни, защото не можем да му повлияем – универсалното съзнание не заспива.

Докато спи, човечеството получава програмата на космическия ред и трябва да я живее, когато е събуден от дневния си Рейв Бодиграф. За разлика от 64-те портала, възможни при формирането на дневната ни лична графика, матрицата на нощния дизайн е доста опростена и включва само 15 възможни активации.

Нощния бодиграф се изчислява по различен начин и съответно порталите и линиите имат различно значение. Това води до напълно различна механика на нощното програмиране, която ни обуславя на примитивно ниво поради отсъствието на съпротивата на Личността и липсата на защитата на Стратегията и Авторитета ни.

Ра Уру Ху, в ролята си на обуславящ пратеник, непрекъснато подчертава важността и ползата от това да спим в собствената си аура и твърди, че не трябва да прилагаме лично тълкуване на сънищата си, за разлика от широко разпространените символични тълкувания.

По време на този уъркшоп ще се опитам да ви подтикна да разгледате сънищата по съвсем различен начин от познатия досега. В началото ще се спрем на значението на сънищата в различните култури и през различните епохи. Съвсем накратко ще разгледаме психологията и физиологията на съня според традиционната наука. Основната ми цел е да ви запозная с различната перспектива, през която Хюман Дизайн интерпретира процеса на съня и сънуването.

Когато човек не е наясно и не разбира значението на нощния си бодиграф, аспектите на нощния му отпечатък остават недостъпни за съзнанието. По време на този уъркшоп ще получите информация за аспект от вашия живот, идващ от нощната активност на универсалното съзнание.

В края на уъркшопа ще разгледаме нощните карти (Dream Rave) на всеки един от участниците, ще ги съпоставим с дневната графика в будно състояние и ще видим какво се получава от тяхната съвкупност.

Местата за участие са ограничени.

Предварителни изисквания за участие: индивидуален анализ от сертифициран анализатор или преминат уъркшоп „Да Живееш Дизайна си“ като минимум.

diana george
Водещ

Дияна Джордж Димитрова

Кога?

19 и 20 октомври 2024 г. от 11:00 до 13 ч. и от 15:00 до 17 ч. и двата дни.

Краен срок за записване

17.10.2024 г.

Къде?

Онлайн класна стая в Zoom

Цена за участие

350 лева

За информация и записване

Александра Стаматова

info@humandesignbulgaria.com

тел. 0884 010 884:

ЗА КОНТАКТИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ