bhan tugh plates post

„Ще се впуснем в изследване на една синтетична митология, която е в основата на всички останали митологии. Хюман Дизайн представлява гърлото на пясъчния часовник, а не самият пясък, който се процежда през него.

Това е просто филтър, матрица, ако щете, и всичко, което преминава през тази матрица, може да бъде видяно по необикновен начин. Няма значение от каква сфера на живота идвате, очевидно е, че тази Космология представлява първичен език – основополагащ език с базови имена, които притежават огромна сила.“
Ра Уру Ху

За онези от нас, които ежедневно прилагат концепциите на Хюман Дизайн, въздействието им е широкообхватно. И макар самото прилагане на базовите аспекти от това познание да е високо ефективно, достигането до цялостно познаване и разбиране на собствения ни дизайн и този на другите, отнема време и отдаденост. За повечето от нас прозренията и разясненията, които Ра Уру Ху е получил в продължение на 8 дни през 1987 г., са се превърнали в пътеводител за това как всеки от нас може да живее коректно, в съответствие със собствения си Дизайн.

Но митологията и механиката на Биверсума, предадена от Гласа на Ра през тези осем дни се разпростират много отвъд личното. Това не бе познание, което Ра споделяше първоначално. Както самият той казваше, първите 18 години след срещата му с Гласа, той прекара в „поставяне на основите за по-общото разбиране на това познание, така че то да има някакво практическо приложение – неща като Стратегия и Авторитет, както и онова, което можем да споделим на хората за техния Тип и Профил.“ Ра описва тази първоначална основа като „логическа и емпирична“.

Отвъд логическото и емпирично познание обаче се таят по-дълбоките прозрения, предадени от Гласа, а именно дълбинен поглед към космологичната основа за естеството на съществуванието. Говорим за Бан Ту – сърцевината на Рейв Космологията. Ра беше избрал да сподели това познание чрез курс, който за първи път преподаде през есента на 2005 г. – първият от серия семестриални курсове, част от сертификационната програма по Рейв Космология. Целта му бе да предаде това познание на всеки, който е заинтересован, но крайната му цел, предлагайки този курс, беше да предостави възможност на всеки да може да разпознава Рейв децата, както и способността да предаде това познание на следващите поколения.

В хода на това пътешествие през ПЛОЧИТЕ БАН ТУ ще се потопим в изследване на завладяващата митология и механика на Биверсума и нашето място в него, така както бе предадено от Гласа през 1987 г. с помощта на поредица от 27 Бан Ту плочи, представящи изображенията и информацията от 8-дневното преживяване с Гласа.

Ще надникнем отвъд воала, за да разкрием една непозната територия – произхода и механиката на нашето съществуване от момента на зачатието (Големия взрив) до еволюцията на нашия вид. Ще се потопим в това кои сме сега, защо сме тук, как сме свързани с началото и източника на всичко – и накъде сме се отправили в бъдещето.
По време на това 2-дневно пътешествие ще разгледаме:

Началото преди Старта

В този модул се разглежда мистичният процес на Ра и преживяването му с Гласа. Ра предоставя обяснение за Кристалите и как те функционират, както в пределите на атмосферата, така и отвъд земята. Тук се разгръща пътуването през плочите Бан Ту – Ра ги наричаше космическите приказки, представящи нова синтетична митология, лежаща в основата на всички останали митологии.

Бан Ту

Изследване на физиката, която лежи в основата на създаването на базовата дуалност Ин и Ян: Кварки и Лептони. Двата Дизайн Кристала, които са съществували в началото и как Кристалът на Личността еволюира, за да създаде жизнеспособен неокортекс, в който да се зароди експериментът на съзнанието. Възможно ли е тоталността, в която живеем, подобно на плода в утробата, да представлява все още неродена същност? И каква роля играе в този процес неутриното, идващо от звездите?

Първичният Магнитен монопол

В исторически план, човечеството винаги се е обръщало към „Боговете“ в опит да разбере своето предназначение и да открие проявление на висш интелект. Какво е съществувало преди началото на Сътворението, такова каквото го познаваме? Преди зараждането на нашия Биверсум е съществувала определена геометрия под формата на програмиращ агент на съзнанието, отвъд „Ring Pass Not” (пределът, който не можем да прекрачим). Ние сме една жива, развиваща се същност, която в определен момент ще се роди.

Създаването на Кристалите на Личността

Разделянето на Магнитния монопол и Дизайн Кристала създава потенциал за зараждането на живот. Всеки от нас носи аспект от пръснатия Дизайн Кристал. По какъв начин връзката ни с този Кристал влияние върху търсенето на любов през целия ни живот? Изследването ни отвежда към разглеждане на понятия като Центъра, Камилата, Кучето и 16-те Лица на Бога, предлагайки ни обяснение на тези могъщи сили на инкарнирането.

Кучето

Изследване на Камилата и Кучето. Гласът се обръщаше към Слънцето с наименованието „Кучето“ – Слънцето създава и генерира низ от неутрино и е част от най-дълбокото програмиране на човешкото съзнание. Получавайки информация от Слънцето чрез потока неутрино, ние сме свързани с всичко в пределите на Биверсума. Милиарди години сме били участници в процеса на еволюцията.

Камилата

Задълбочаване на нашето разбиране за Центъра, Камилата и Кучето. Всички те живеят в пределите на Слънцето и изпълняват различни функции – от генериране, през филтриране на потока неутрино, до изграждане и поддържане на Слънчевата система. Ролята на Меркурий в предаването на информацията за неутриното на човечеството и защо родените между 1936 и 1941 г. носят специфична информация, получена директно от Центъра.

Четирите ъгъла

Юпитер, Сириус, Дубхе и Алциона са четирите сили, които определят естеството на света, такъв какъвто го изживяваме. Ра споделя за ролята на Сириус в текущото разпределение на Програмата и защо става все по-трудно да се осъществи каквото и да е разкритие, тъй като линиите на информация се затварят. Потенциалът за финалната мутация – тази на слънчевия сплит, ще означава край на жизнения процес, такъв какъвто го познаваме.

16-те лица на Бога

Всеки Бог, познат на човечеството, произхожда от едно от „16-те Лица на Бога“. Всеки един от аспектите в Рейв Мандалата се управлява от дадено „Божество“ – Кристал на Съзнанието, който действа като агент на програмирането. Лицата служат като инструмент, който свежда надолу по-висшите честоти и ги разпространява по колелото, а нашето земно съществуване е отражение на тези влияния, които изграждат самата Майа. Всеки от нас произлиза от един от тези 16 аспекта, ето защо нашите фрактални взаимодействия имат такова значимо влияние.

66-те страни

66-те страни се отнасят до конкретни звезди, всяка от които създава т.нар. фрактална линия за предаване на информация. Тези страни представляват също така и 66-те пътя към истината и всяка олицетворява архетипен фрагмент от истината. Заедно те създават картата на съзнанието. Всеки от нас е роден под определена звезда, която може да се разглежда и като нашата щастлива звезда.

Смъртта и реинкарнацията на Сириус

Сириус играе важна роля за нашата планета, оказвайки ни въздействие под формата на бинарна структура – остатъкът от програмирането, което получаваме от звездата Сириус в небето, която е угаснала бавно, и кристалът на Сириус, който се намира на Земята и функционира от съвсем различен конструкт. Ще разгледаме как Сириус ще продължи да влияе на нашата планета до самия край.

„Пътят е промяната и промяната е пътят.“
Ра Уру Ху

Статията е по материали на Jovian Archive.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Копирането на българския превод изцяло или на части е възможно само с изричното упоменаване на източника, както и поставяне на линк към публикацията в сайта на Хюман Дизайн България.

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ

Водещ

Даршана Матюс

Кога?

15-16 юни 2024 г.

Къде?

онлайн класна стая в Zoom

Цена за участие

Цена за участие: 900 лв при плащане до 30.05.2024 г. и 990 лв след тази дата. Цената е преференциална за България. Реалната цена на същото събитие в Международното училище по Дизайн на Човека (IHDS) е 800/850 долара.

За информация и записване

info@humandesignbulgaria.com

Александра Стаматова
тел. 0884 010 884