dance gate 60 61

Плутон, Сатурн и Юпитер през Портал 61 – Вътрешната истина и Портал 60 – Приемане на ограничението

Наскоро усетих голяма промяна във вибрационната ми честота и това ме накара да проверя транзитите. Открих, че някои от тях създават мощни и дългосрочни дефиниции в моята карта. Докато проучвах колко дълго ще продължат тези транзити, ми просветна – сякаш вътре в мен се запалиха светлинки. До този момент не успявах да навържа нещата.

Моля, имайте предвид, че това е просто моето „виждане“, моята гледна точка. Имайки разбирането за това, че промяната в Програмата за глобално съзнание вече е започнала, не мога да не виждам и по-голямата картинка, че Програмата и нашата Планетарна програма са в синхрон. Едното засяга човечеството и еволюцията на човечеството, а другото – всеки един от нас поотделно.

diagram

Плутон се отнася както към лични така и към поколенчески теми. Транзитът на Плутон от един портал към друг винаги ще променя посоката на човечеството в продължение на много години. Плутон представлява Истината, но също така е и инструмент за промяна.

На всеки 1000 години Плутон преминава през един и същ портал приблизително 4 пъти. Плутон е в 61-ви портал от януари 2019 г. Не е бил в този портал от приблизително 50 и повече години! Той ще остане в 61-ия портал до януари 2022 г. (с изключение на няколко месеца, видно от графиката). Портал 61 е Порталът на Вътрешната истина. Плутон представлява Истината и едновременно с това се намира в Портала на Вътрешната Истина.

Портал 61 е портал на мистерия. Той също така е и портал на напрежение, това е умствено напрежение за цялата ментална плоскост на Знаенето. Тук не става въпрос за универсалната истина, а за вътрешната истина. Портал 61, в първа линия, е основата на Вътрешната истина. Това е Окултното познание. Важно е да запомним, че в момента 61.1 е един от ключовете в Програмата за глобално съзнание. Вътрешната истина отключва ключалка на посока. Тази посока е свързана с мъдростта от преживелищния опит.

Всичко това разпалва тези светлинки вътре в мен. Това е момент, в който дори и Плутон засилва необходимостта от Вътрешна истина. За мен вътрешната истина стана реална по време на моя експеримент със Системата за Дизайна на Човека. Благодарение на Стратегията и Авторитета ми успях да узная това, което трябваше да знам, и да се доверя на вътрешната си истина.

planets

Всичко написано тук се отнася за Плутон, но ми се стори интересно, че Сатурн и Юпитер също участват в този танц почти през цялата останала част на годината. Юпитер представлява нашите Лични закони. Той също така носи аспекти от нашето развитие и отношения с другите, както и с цялото. Като транзит, Юпитер внася промени в Личния ни закон. Това може да бъде време на потенциална трансформация и начало на нов процес.

Сатурн влияе върху нашето вътрешно развитие. Той е Съдията. Като съдия, и особено в нашата собствена карта, той може да ни накаже и често е мястото, където страдаме. Ако нарушим закона на Юпитер, ще бъдем наказани през портала, в който е Сатурн.

Можете да видите танца, който се случва между портал 60 и портал 61. В същото време тези три планети се движат заедно по начин, който чувствам, че е много важен за всеки един от нас. И трите планети през следващите 9 месеца могат да ни помогнат да бъдем подготвени за бъдещето.

60 61

Сатурн и Юпитер танцуват между Портал 61 и Портал 60 през следващите 9 месеца.
Плутон е в портал 61 до януари 2022 г. (с изключение на 3 месеца през пролетта на 2021 г.)
Плутон е в портал 60 от януари 2022 г. до януари 2025 г. (с изключение на 2 месеца през 2022 г.)

Танцът между тези планети включва и Портал 60 – Порталът на ограничението. Тези два портала са много важни един за друг, защото без Портал 61 – Вътрешната истина – никога не можем да прегърнем ограничението и да го надскочим. Хюман Дизайн ми разкри точно онова, което трябваше да знам.

Портал 60 е порталът на Приемането. Портал 60 е порталът на „старото“. Той търси мутация, търси нещо ново, но също така е и портал на напрежение от Коренния център, това е физически натиск. Под това напрежение се появява потенциал за депресия, защото никой не може да накара мутацията да се случи. Докато не приемем ограничението, надскачането му никога не би било възможно.

Истинското приемане е „да приемем нещата такива, каквито са“, да се ​​предадем на това, което е животът, а това не е нещо, което можем да решим да направим. То е страничен ефект от следването на Стратегията и Авторитета ни. Всичко започва със Стратегията. Никак не е лесно да приложим нашата Стратегия в живота си. С нея вървим срещу течението на това как живеят всички останали. Ние излизаме от коловозите на нормалния живот и така след седмици, месеци, години на живеене на нашата Стратегия и вземане на решения въз основа на нашия Вътрешен Авторитет (или нашия процес на вземане на решения), стигаме до нашата вътрешна истина. Накрая ние приемаме живота такъв, какъвто е, и се предаваме на това пътуване.

В момента по-голямата част от света е в някаква фаза на локдаун или тепърва започва да излиза от него. Това е глобално ограничение. Имаше ограничения за напускането на домовете ни, ограничаване на пътуванията, ограничаване на социалния живот. Ограниченията докоснаха всички аспекти на нашия човешки живот. Всичко това е портал 60. И ако ние не можем да приемем ограниченията, това физическо напрежение може да доведе до депресия.

В Идзин пише следното за 60-ти портал: „Приемането на ограничението е първата стъпка към трансцендирането му“.

keepers of the wheel

Плутон е в портал 41 от януари 2025 г. до февруари 2028 г.
Плутон е в портал 19 от февруари 2028 г. до юли 2028 г.
След това Плутон е ретрограден в портал 41 от юли 2028 г. до януари 2029 г.
Плутон остава в портал 19 от януари 2029 г. до февруари 2032 г. (с изключение на 3 месеца през пролетта на 2031 г.)

Плутон влиза в 41-вия портал през януари 2025 г. Той не е бил там от 1781 г.! Този портал е началото на всички нови преживявания. Това е иницииращият кодон за Пътя на човешкия опит. Две години преди да започне новият глобален цикъл през 2027 г., Плутон ни носи този нов преживелищен път.

Ето защо тези светлинки в мен се запалваха всеки път, когато разглеждах всичко това. Това е съвършенството на Програмата. Това са както Планетарната програма, така и Програмата за глобална еволюция на съзнанието в перфектна симетрия. Всичко е там, за да ни подготви за това, което предстои, започвайки с танца между 61-ви и 60-ти портал. Вътрешната истина и Приемането на ограниченията ни подготвят за идващото ново преживяване.

Плутон ни дава ключ към трансформацията на всеки един портал, през който преминава през този период. Плутон внася промяна. Той има силно влияние върху живота ни. Плутон представлява Истината. Той измества посоката на човечеството.

Друго прозрение, което имах, беше, че в този период Плутон е изцяло в Хексаграмите на Пазителите на Колелото. Преди много години Ра преподаваше „Лицата на Бога“. Това беше един завладяващ курс, по време на който той обикаляше Колелото, говорейки за Божествата, които представляват всеки един отрязък от него.

Пазителите на колелото са единствената част от него, която няма конкретен Бог или Богиня, които да представляват архетип за тях. Пазителите на Колелото нямат лица, но имат дълбоко влияние. Именно в тази част на Колелото се намира приемствеността на целия живот. Колелото няма край – то просто преминава към нещо друго.
Това, което току-що прочетохте, е точно тук, в Пазителите на Колелото. Започвайки с Плутон, преминаващ точно сега през 61-ви портал, Вътрешната истина и след това придвижвайки се към 60-тия портал, Приемането на ограничението и след това 41-ви портал и стигаме до 19-ти портал през 2029 г.

Пазителите на колелото носят в себе си мистерии. Портал 61, на Вътрешната истина на Пазителите на Колелото казва, че формата умира, но духът – не. Портал 60 казва, че едва след като приемем, че ограничението на формата е, че тя умира, то само тогава е възможна трансцендентността. Приемането на смъртта и приемането на ограниченията биха могли да доведат до надскачане. Да приемем ограничението на това да бъдем във форма отваря едно изцяло ново ниво на преживяване.

Няма край, защото всеки край е всъщност едно ново начало – Портал 41. Той е началото на всичко. Последният портал на Пазителите на колелото е портал 19. Плутон преминава през него през 2029 г., две години след като е зададен новият Глобален цикъл. Портал 19 ще мутира в следващия цикъл. Той е свързан с нуждата от храна, подслон и подкрепа. Това е племенен портал. 41-вият портал започва ново преживяване, а 19-ият носи необходимото, за да се погрижим за формата в новото преживяване.

Пазителите на колелото казват, че няма край. Винаги има нещо друго. В крайна сметка превозното средство, формата, ще умре. Това важи за всяко човешко същество. Но го има съзнанието на Кристала на Личността, което не умира. „Пътникът”, седнал на задната седалка, гледа през прозореца. Това е, което не умира. Това е, така да се каже, „другото нещо “. Отвъд ограничението ни чака ново изживяване. Една врата се затваря, друга се отваря. Няма начало или край. Пазителите на колелото казват, че телата идват и си отиват, но съзнанието на Личността е завинаги.

Тук виждам красотата и магията на Хюман Дизайн. Никога не бих могла да позволя на интелигентността на формата да управлява живота ми без Стратегия ми. Умът ми ръководеше нещата, той управляваше живота ми и контролираше формата ми. Вътрешният Авторитет отне силата на ума ми и я даде на правилното място вътре в мен. Обичам един определен цитат на Ра, когато той говори за Пазителите на колелото: „Моментът, в който превозното средство е водещо формата, тогава не то приема циклите, а то Е цикълът.” За мен, когато почитам мъдростта на формата си, аз съм естествено в потока на всички цикли, без значение какви са те и какво носят.

Надявам се, че ви е харесало това пътуване и че информацията не е твърде много. Всъщност аз не прозрях всичко това, но го почувствах в тялото си, когато разглеждах транзитите на Плутон. След това трябваше да направя проучване, за да мога да опиша с думи това, което почувствах в тялото си. Нещата се навързаха и последното парченце беше свързано с Пазителите на колелото.

До следващия път!

Най-сърдечни поздрави на всеки от вас,

Мери Ан

ra uru hu

„Ние наистина живеем в сложни времена. Едно от най-важните неща, които трябва да разберете относно това, което Ви казва това познание, е една необикновена истина. Тази истина е, че ние по никакъв начин не сме подготвени за това, което се случва. Това е нещото, което трябва да схванете на едно много, много дълбоко ниво. Ние не сме подготвени и не можем да бъдем подготвени.

Помислете за красотата на това в контекста на Дизайна на Човека. Всичко, свързано с Хюмън Дизайн, е предназначено за тази идваща епоха, в която не можете да разчитате на друг. Епоха, в която трябва да разчитате на себе си и трябва да намерите вътре в себе си начин да се ориентирате в тази плоскост, без отправна точка. Помислете колко мощно ще бъде това, когато отправната точка изчезне. И тъй като никой не усеща, че това ще се случи, институциите се опитват да твърдят, че могат да се справят въз основа на своя опит. Добре, да видим, в крайна сметка тук не става въпрос само за икономика.

Става дума за разбирането, че сега сме в ситуация, в която предстои промяна, за която никой от нас не е устроен да бъде подготвен. Ние не сме подготвени и като човечество няма да го приемем спокойно. Помислете за Шанхай. В него живеят 35 милиона души. Те трябва да се хранят всеки ден. Всичко това става възможно благодарение на обширната му инфраструктура, която е създадена, за да може да го поддържа. Огромните инфраструктури, които хранят всички нас, които поддържат банковите ни системи и всички тези неща, оцеляват благодарение на 37/40, на Кръста на Планирането. Тези структури ще се разпаднат. Това е нещо, което наистина трябва да се схване. Всичко, което ги държи заедно, изчезва. Вие сте подготвени. Аз съм подготвен, но човечеството няма да бъде подготвено за подобно нещо.

Не се доверявайте на миналото. Няма нищо в него, на което да можем да се доверим, нищо. Не се доверявайте и на бъдещето. Не можете. Можете да се доверите едниствено и само на себе си. И ако не започнете да го правите сега, ще стане твърде късно.“

~ Ра Уру Ху, 2008 г.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Копирането на българския превод изцяло или на части е възможно само с изричното упоменаване на източника, както и поставяне на линк към публикацията в сайта на Хюман Дизайн България.

Оригиналният текст можете да намерите тук: https://mailchi.mp/72fecbd0d228/the-dance-of-gate-61-and-gate-60?e=09fcbc5d95&fbclid=IwAR24Juyj3MsrJ4MbkIN7Nx9drK4I_EyCDOU-OIjdosNdhtCtWhSqOgRbUDE

Допълнителни ресурси по темата

преходът към 2027
бъдещето е вече в действие