Днес ще разгледаме децата Прожектори.
В света има доста Прожектори. Те са около 20% от населението. Прожекторите са преобладаващият не-енергиен Тип, което ще рече, че нямат постоянен достъп до манифестиране и генериране. Това се превръща във фокус на техния житейски процес – да се напаснат към правилните генериращи или манифестиращи сили. И за разлика от енергийните Типове, които са много погълнати в техния процес момент по момент, ролята на Прожектора е много различна. И детето Прожектор е много различно.

То много повече се интересува от другите деца, отколкото от себе си.

Най-здравословният начин да напътствате едно дете Прожектор е да успеете да го свържете с други деца, които са примери в този смисъл. Важно е да разберете, че Прожекторите не само внимателно изучават другите деца, но те също така внимателно изучават и родителите си.

Основна за Прожектора е способността му да разпознава – да разпознава черти, нагласи, процеси.

Процесът за Прожекторите е различен. Поставяте огромен товар върху детето Прожектор, ако се опитвате да го приучите да бъде Манифестор. Това е огромен натиск. Когато оставите едно дете Прожектор само, с очакването, че има толкова много неща, които да свърши, може нито едно от тях да не бъде свършено – като писането на домашните, например.

Да насочвате и да питате формално детето Прожектор дали иска съдействие, дали иска компания, дали иска помощ – това е ключово за развитието на Прожектора.

Не забравяйте, че Стратегията на Прожектора е да чака покана. Тя е свързана с важните решения в живота, а решенията, които вземаме като малки, могат да имат огромни последствия в бъдещето. Прожекторът има нужда да бъде поканен и затова е важно родителите да го правят формално.
Като родители всички искаме да направим всичко възможно, за да гарантираме, че децата ни ще имат по-добри шансове чрез извънучебните занимания, които биха били здравословни за тях, или като ги ангажираме със спорт или изкуство. Но едно дете Прожектор може само да бъде поканено за тези неща и то формално – „Би ли искал да..“. Трябва да присъства тази формална връзка. За детето Прожектор е много важно да бъде поканено да излезе, да отиде някъде, да върши нещо.

Чрез тези покани те развиват уменията си и канейки ги, вие ги водите към онова, което е естествено за тях.

Колкото по-добре можете да разпознаете от какво си мислите, че имат нужда и ги поканите в това, толкова по-здравословен ще бъде техният отговор и техният процес като цяло. Много е важно за родителите на детето Прожектор да му предоставят възможност да види другия. В наши дни, с интернет и кабелната телевизия и т.н., много родители ограничават какво гледат децата им. Моят съвет към родителите на дете Прожектор е да не го ограничават какво да вижда около себе си, разбира се, в рамките на здравия разум.

Част от тяхното най-задълбочено развитие минава през това да могат да гледат другия и чрез наблюдението те учат за живота и за това какви биха искали да бъдат те самите.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „The Projector Child“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук:

http://www.jovianarchive.com/Media_Library/Audios/7/Human_Design_Types