детето генератор

Днес ще разгледаме детето Генератор.

По-голямата част от децата, които се раждат, са Генератори. Генераторите, прелестни и необикновени, имат дълбоки творчески сили и целият свят им е задължен за тях, защото цялостното Генераторско поле поражда живота на планетата. Една от най-големите трагедии е, че такива изключителни същества страдат толкова много.

Генераторите имат огромна мощ, но само и единствено в отклик.

Помислете какво е за едно дете Генератор да се появи на света. То се оказва в един свят, който изисква от него да бъде Манифестор. Колко родители на деца Генератори ги питат дали искат да направят нещо? Николко. Те или очакват от тях да вършат определени неща или им казват какво да правят. Всеки, който има дете Генератор и му е повтарял многократно да свърши едно или друго, ще разпознае каква съпротива се поражда у него и колко фрустриращо е това преживяване за детето.

Ако имате дете Генератор, не можете да му преподавате Хюман Дизайн. То не е непременно готово да схване концептуално това, което му описвате.

Не е нужно да го обучавате в Хюман Дизайн, за да се отнасяте към него с уважение.

Хюман Дизайн е свързан с разпознаването на уникалността на съществата, а уникалното същество заслужава уважение. Толкова много деца Генератори страдат от дълбока фрустрация, защото постоянно им се нарежда.

Питането внася промяна.

Ако сте Генератор, припомнете си собственото си детство. Опитайте се да си спомните колко пъти сте били попитани с уважение към природата ви. Когато Генераторът се опитва да живее според манифесторски стандарт, който не е за него, това е източник на огромна фрустрация. Родителите обременяват децата си с такава фрустрация, защото не разбират и не могат да разберат как да се отнасят към тях.

Всичко започва с питането.

Като баща, отгледал три деца, и тримата Генератори, знам колко е трудно да питаш децата си отново и отново. Но преди да започна да изисквам, първо питам. Това носи промяна в живота им и в духа им.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „The Generator Child“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук: 

http://www.jovianarchive.com/Media_Library/Audios/7/Human_Design_Types