Манифестиращият Генератор предизвиква много въпроси сред хората, които сега се запознават с хюман дизайн. Първоначално той създава представата, че е по-особен и около него се пораждат множество подвеждащи идеи, поддържани от неразбирането на естеството му. В тази статия ще разгледаме какво е характерно за Манифестиращия Генератор и с какво той се отличава от Генератора.

4-те Типа: Типът описва аурата на човек

Типът е едно от основните понятия в системата за дизайн на човека (хюман дизайн). То е фундаментално и разкрива как функционираме на енергийно ниво. Съществуват 4 Типа, които не са свързани с нашите предпочитания, а с устройството, което ни е заложено по рождение. Всеки от тях – Манифестор, Генератор, Прожектор и Рефлектор – има свой характерен  електромагнитен почерк. Можем да го наречем присъствие или излъчване, което комуникира нашата същност още преди да сме проговорили. То съобщава що за природа имаме и предава какво отношение е необходимо да бъде проявено към нас. Аурата общува от наше име и познанието за Типа ни позволява да узнаем какво послание носим невербално. Тя отразява и как сме устроени да функционираме най-добре и задава нашата Стратегия, която ни помага да се настроим към начин на живот, който подкрепя това.

Манифестиращият Генератор не е отделен Тип

Самото име „Манифестиращ Генератор“ предизвиква известно объркване, защото понякога бива възприемано като обозначаващо хибриден Тип. Това води до допускането, че би трябвало да има и други подобни комбинации, например Генериращ Прожектор или пък Прожектиращ Манифестор, но всъщност Манифестиращият Генератор е единственото по рода си изключение. И най-вече, той не съставлява отделен, пети Тип, а е вариация на Генератора. Това ще рече, че имат една и съща аура.

type_generator_mg

Генераторът: отворена и обгръщаща аура

Аурата на Генератора е отворена и обгръщаща. Това й позволява да бъде рецептивна за външни стимули, на които откликва или не и предпоставя необходимостта Генераторът да изчака да бъде попитан или да му се поднесе нещо, на което да откликне. Откликът е енергийният отговор, усетен в тялото като прилив или отлив на енергия, който указва на Генератора дали да вложи енергията си в дадена дейност или отношения. Положителният отклик, който често се проявява като звук („мхм“), сигнализира на Генератора две неща: че тази дейност или тези отношения ще му донесат удовлетворение и че ще разполага с необходимото за преживяването. Ако един Генератор не зачита отклика си и пренебрегне негативния отговор на тялото си, той преживява фрустрацията, съпътстваща заниманията, които не са подходящи за него или не са в правилния момент.

Манифестор: затворена и отблъскваща аура

Манифесторът е екипиран със затворена и отблъскваща аура, която го предпазва и му позволява да инициира и да се справя със съпротивата по пътя. Именно тази затвореност на аурата на Манифестора изисква той да информира какво смята да предприеме. Никой не може да надникне какво се случа в него и да отгатне намеренията му. Аурата му позволява да изпълнява своята функция на инициираща сила в света и го съхранява от разрушителния ефект на опитите да бъде възпрепятстван.

Генераторът и Манифестиращият Генератор имат една и съща Аура

Манифестиращият Генератор, също както Генератора, има отворена и обгръщаща аура, а не затворена и отблъскваща. По устройство той също носи дефиниран Сакрален център, привилегия само на Типа Генератор, но се различава от класическия Генератор с това, че има непрекъсната връзка между един от четирите центъра-мотори и центъра на Гърлото.

4 motors

Именно тази връзка, предоставяща достъп на енергията до материализиращата мощ на Гърлото, му дава неговия манифестиращ потенциал.

Стратегията на Манифестиращия Генератор: Изчакай да откликнеш

Поради определящото присъствие на Сакралния център, Манифестиращият Генератор е устроен да действа в отговор, задвижен от положителния или отрицателния си отклик. Неговата сила, както при всеки Генератор, се разкрива като реакция на външни стимули или когато бъде попитан. Без да изчака отклик, той не знае коя дейност и кои отношения биха му донесли удовлетворение.

Продължи към част 2