детето манифестор

Днес ще се фокусираме върху Типа и детството.

Енергийните Типове

Ще започнем с Енергийните Типове, които са мнозинство в света – между 75 и 80% от човечеството. Те могат да действат според Стратегията си момент по момент. Когато в хюман дизайн говорим за Енергийните Типове, става въпрос за два основни процеса. Преобладаващият процес се нарича „генериране“ – това са всички Генератори на планетата. Генерирането произтича от Сакралния център и силата му идва от отклика. Другият процес е „манифестирането“, разбира се въплътен от Манифестора.

Манифесторите не са устроени да откликват, а да инициират.

Това са двата Енергийни Типа.

Необходимостта от контрол

Когато едно дете Манифестор се появи на света, обичайната ми шега е, че майка му е погледнала това новородено и е възкликнала притеснено. Важно е да разберете, че след като повече от 90% от човечеството са устроени да откликват под една или друга форма, Манифесторите са малцинство. Аурата на това дете Манифестор, имащо способността да действа самостоятелно, автоматично се усеща от майката като сигнализираща, че то трябва да бъде контролирано и управлявано.

Обуславянето започва в детството

За всеки от нас започва процес на дълбоко обуславяне, когато сме деца. По-голямата част от човечеството е в Не-аза и отглежда децата си по не-азов начин.

Практически всички деца са отглеждани да бъдат Манифестори, с изключение на самите Манифестори.

Манифесторите са дресирани да бъдат Генератори, да бъдат откликващ Енергиен Тип, а това не е тяхната природа.

Основната Не-азова тема

Всеки Тип има своя основна тема и за Манифестора това е гневът. Това е гневно дете.

То ще бъде гневно, когато го контролират.

И едно от нещата, които са незабавно последствие от гнева на децата Манифестори, е това, че получават повече наказания от другите деца. Без значение дали наказанието е физическо или психическо, важното е, че те винаги срещат съпротива.

Две Стратегии

Единствено Манифесторите имат две Стратегии – една за детството и друга, когато са възрастни.

Ако имате дете Манифестор, най-важното, на което можете да го научите, е да пита и да иска позволение.

Детето Манифестор, ако се събуди сутринта и навън е един прекрасен ден, просто би отворило вратата и би излязло. А когато се върне, ще си има неприятности, защото не е поискало позволение. Моментално се появява феноменът с аурата, която се опитват да контролират. Детето бива ограничено и става още по-гневно.

Определящата роля на детството за Манифестора

Ако Манифесторите не са имали късмет като деца, за тях е много трудно да приемат и следват своята Стратегия като възрастни.

Детето Манифестор трябва да се научи да иска позволение и не бива да му се отказва неоснователно.

Ако е хубав ден и е ок, оставете детето да излезе да играе, щом е поискало позволение. Така Манифесторът започва да се учи, започва да забелязва, че макар и да има силата да действа самостоятелно, е необходимо да обръща внимание на другия и на въздействието, което оказва върху него. Искайки позволение, ще открие, че вместо да среща съпротива, му се дава възможност да изрази своя естествен потенциал.

Превод от английски: Хюман Дизайн България

Този текст е транскрибиран от аудио „The Manifestor Child“ на Ра Уру Ху. Оригиналното аудио можете да чуете тук:

http://www.jovianarchive.com/Media_Library/Audios/7/Human_Design_Types